เกจวัดแรงดัน คืออะไร ? ประเภทและหลักการทำงาน Pressure Gauge

เกจวัดแรงดัน คือ เครื่องมือวัดความดันสำหรับอ่านค่าวัดแรงดันในระบบ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องควบคุมแรงดัน นิยมเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยเกจวัดแรงดัน จะแสดงผลออกมาทางหน้าปัด เพื่อให้ผู้ใช้ทราบค่าแรงดันที่อยู่ ณ จุดตรวจวัด โดยมีหน่วยแรงดันแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความถนัด ความละเอียดของแรงดันที่ต้องการ หรือตามมาตรฐานที่ได้ถูกกำหนดไว้ Pressure Gauge หมายถึง เกจวัดความดัน หรือ เกจวัดแรงดัน เกจวัดแรงดันมีหน่วยแรงดันอะไรบ้าง ? หน่วยวัดแรงดันของเกจวัดแรงดันมีอยู่มากมาย แต่ปัจจุบันที่นิยมและเห็นได้ทั่วไป ได้แก่ bar, kg/cm2, psi, mmHg โดยหน่วย bar และ kg/cm2 นั้นมีค่าที่ใกล้เคียงกัน โดย 1 kg/cm2 = 0.980665 bar ผู้ใช้จึงมักจะประมาณอย่างง่ายว่า 1 bar = 1 kg/cm2 ส่วนหน่วย psi ก็นิยมนำมาอ่านค่าไม่แพ้กัน โดย 1 bar … Continue reading เกจวัดแรงดัน คืออะไร ? ประเภทและหลักการทำงาน Pressure Gauge