บริษัท เรเดียส โกลบอล จำกัด info@radiusglobal.co.th , Tel : 02-041-5092 , 095-296-2968
Post: ค้นพบความแม่นยำกับเกจแรงดันคุณภาพสูง

ค้นพบความแม่นยำกับเกจแรงดันคุณภาพสูง

เกจแรงดัน
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
Power by Odoo

ติดต่อเรา

เกจวัดแรงดัน คือ เครื่องมือวัดความดันในระบบ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องควบคุมแรงดัน หน่วยวัดแรงดันของเกจวัดแรงดันมีอยู่มากมาย เช่น bar, kg/cm2, psi, mmHg และยังมีการแบ่งประเภทเกจวัดแรงดันตามย่านการวัด 3 ประเภท ได้แก่ เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge), เกจวัดแรงดูด (Vacuum Gauge), คอมปาวด์เกจ (Compound Gauge)

สิ่งที่ควรจำ:

 • เกจวัดแรงดัน ใช้วัดความดันในระบบ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ
 • มีหน่วยวัดแรงดันหลากหลาย เช่น bar, kg/cm2, psi, mmHg
 • ประเภทเกจวัดแรงดัน มี 3 ประเภท ได้แก่ Pressure Gauge, Vacuum Gauge, Compound Gauge
 • การทำงานของ Pressure Gauge มีหลักการทำงานในแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน
 • การเติมน้ำมันในเกจวัดแรงดันมีประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ป้องกันกลไกลภายในเกจวัดเสียหาย ลดการสั่นของเข็มอ่านค่าความดัน ยึดอายุของเกจวัดให้ใช้งานได้นานขึ้น

เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge)

เกจวัดแรงดัน(Pressure Gauge) เป็นเกจที่มีย่านการวัดตั้งแต่ 0-1 bar ขึ้นไป เช่น 0-10 bar, 0-100 bar, 0-600 bar เป็นต้น

บางประเภทของเกจวัดแรงดันแสดงผลออกมาทางหน้าปัด ซึ่งมีหน่วยวัดแรงดันอยู่มากมาย เช่น bar, kg/cm2, psi, mmHg, mbar, Pa ความแม่นยำของเกจวัดแรงดันสามารถตรวจสอบและสอบเทียบเพื่อติดสัมภาษณ์ความสามารถในสภาพทำงาน

คุณสมบัติของ Pressure Gauge

 • เกจวัดแรงดันมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ
 • มีอุปกรณ์ทำความแม่นยำในการวัดแรงดันเช่น บูร์ดองและดิจิทัลเซ็นเซอร์
 • ประสิทธิภาพสูงและน้อยลง
 • สามารถทำความเข้าใจและใช้งานได้ง่าย

เกจวัดแรงดันเป็นเครื่องมือที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและตรวจสอบแรงดันในระบบต่าง ๆ

การใช้ Pressure Gauge ช่วยให้สามารถตรวจสอบและถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับแรงดันได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

เกจวัดแรงดูด (Vacuum Gauge)

เกจวัดแรงดูด (Vacuum Gauge) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดแรงดูดหรือแวคคั่มในระบบ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการควบคุมแรงดูด นอกจากนี้ยังสามารถวัดแรงดูดตั้งแต่ -1 ถึง 0 bar หรือในหน่วยการวัดอื่น ๆ เช่น mmHg อีกด้วย

การวัดแรงดูดที่เกจวัดแรงดูดสามารถทำได้ในช่วงค่าต่าง ๆ เช่น -1.000 bar, 0-1 bar, 0-100 psi เป็นต้น หน่วยวัดแรงดูดยังเป็นหนึ่งในหน่วยการวัดที่นิยมใช้งานมากคือ mmHg

ตัวอย่างเกจวัดแรงดูด (Vacuum Gauge):

ช่วงการวัดหน่วยวัด
-1 to 0 barbar
-1.000 barbar
0-1 barbar
0-100 psipsi

เกจวัดแรงดูด (Vacuum Gauge) เป็นส่วนสำคัญในการควบคุมและตรวจสอบระดับแรงดูดในระบบต่าง ๆ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องยนต์ หรือระบบสุญญากาศ

คอมปาวด์เกจ (Compound Gauge)

คอมปาวด์เกจ (Compound Gauge) เป็นเกจวัดแรงดูดและแรงดันในตัวเดียวกัน ซึ่งสามารถวัดแรงดูดและแรงดันได้ในย่านที่กว้างกว่า เกจวัดแรงดันและเกจวัดแรงดูดเอง ย่านการวัดของคอมปาวด์เกจสามารถเป็นลบหรือบวกกันได้ เพื่อให้สามารถวัดแรงดูดและแรงดันในระบบแรงดันเท่ากันได้ ตัวอย่างเช่น เกจวัดแรงดัน -1 ถึง 3 bar, -1 ถึง 5 bar หรือ -1 ถึง 9 bar หรือในหน่วยอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน

คอมปาวด์เกจ

คอมปาวด์เกจเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการควบคุมแรงดันในหลายแบบ ๆ ของระบบ เช่น การควบคุมแรงดันในระบบท่อ ระบบทำความเย็น หรือระบบที่ต้องการการควบคุมแรงดันในช่วงที่กว้างขึ้น และคอมปาวด์เกจยังใช้สำหรับประยุกต์ในงานวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม เครื่องต่าง ๆ เพื่อวัดแรงดับน้ำมัน แรงดูดอากาศ หรือความดันในตัวรถยนต์

หลักการทำงานของ Pressure Gauge

การวัดแรงดันในระบบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีเมื่อต้องการควบคุมแรงดันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ในงานอุตสาหกรรม หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันคือ Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน) ซึ่งมีหลักการทำงานแตกต่างกันไป

หลักการทำงานของ Pressure Gauge มีทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่

 1. ท่อบูร์ดอง (Bourdon) – หลักการทำงานของ Pressure Gauge แบบท่อบูร์ดองคือ หลังการได้รับแรงจากส่วนที่ติดกับสภาพแวดล้อมที่ต้องการวัด ตัวไดอะแฟรมทางฝั่งในของท่อบูร์ดองจะเกิดการเปลี่ยนรูปร่าง การเปลี่ยนรูปร่างนี้จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของก้านเครื่องวัดที่ถูกเชื่อมต่อกับตัวไดอะแฟรม และเกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยวัดความดันที่อ่านได้บนหน้าปัด
 2. แผ่นไดอะแฟรมซีล (Diaphragm Seal) – หลักการทำงานของ Pressure Gauge แบบแผ่นไดอะแฟรมซีลคืออุปกรณ์ที่มีแผ่นไดอะแฟรมคั่นอยู่ระหว่างสภาพแวดล้อมที่ต้องการวัดแรงดันกับก้านเครื่องวัด แผ่นไดอะแฟรมจะตอบสนองตามแรงที่มาจากสภาพแวดล้อมและส่งสัญญาณความดันมายังเครื่องวัด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในหน่วยวัดความดันจะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในขนาดของแผ่นไดอะแฟรม
 3. เซ็นเซอร์ดิจิทัล (Sensor) – หลักการทำงานของ Pressure Gauge แบบเซ็นเซอร์ดิจิทัลคือ ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อวัดแรงดัน ซึ่งเซ็นเซอร์จะแปลงสัญญาณทางกลไกของแรงดันเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า แล้วส่งสัญญาณไฟฟ้านี้ไปยังอุปกรณ์ที่จะแปลงเป็นค่าความดันที่อ่านได้

การเลือกใช้ Pressure Gauge แบบไหนขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของระบบเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเหมาะสมกับงานที่ต้องการวัดแรงดัน

แบบการทำงานคำอธิบาย
ท่อบูร์ดอง (Bourdon)เปลี่ยนรูปร่างของท่อบูร์ดองเมื่อได้รับแรง
แผ่นไดอะแฟรมซีล (Diaphragm Seal)แผ่นไดอะแฟรมตอบสนองตามแรงและส่งสัญญาณขึ้น
เซ็นเซอร์ดิจิทัล (Sensor)เซ็นเซอร์แปลงสัญญาณกลไกเป็นไฟฟ้า

หลักการทำงานของ Pressure Gauge ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมที่ต้องการการวัดแรงดันอย่างแม่นยำ เพราะสามารถให้ข้อมูลที่วัดได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

ตัวอย่างแบบการทำงานของ Pressure Gauge แต่ละแบบ

เกจวัดแรงดันแบบท่อบูร์ดอง (Bourdon Pressure Gauge) มีท่อบูร์ดองที่เชื่อมต่อกับแหล่งแรงภายนอก หลังจากท่อได้รับแรงแล้ว ท่อบูร์ดองจะเกิดการเปลี่ยนรูปร่าง ซึ่งเปลี่ยนรูปนี้จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของก้านเครื่องวัด ก้านเครื่องวัดที่เชื่อมต่อกับท่อบูร์ดองจะเคลื่อนที่หรือหมุนตามการเปลี่ยนแปลงในรูปร่างของท่อบูร์ดอง และนำไปสู่หน้าปัดที่ใช้สำหรับอ่านค่าความดัน

เกจวัดแรงดันแบบแผ่นไดอะแฟรมซีล (Diaphragm Seal Pressure Gauge) ประกอบด้วยแผ่นไดอะแฟรมที่หนาและทนทาน ซึ่งอยู่ระหว่างสัญญาณที่ต้องการวัดแรงดันและก้านเครื่องวัด แผ่นไดอะแฟรมจะตอบสนองตามแรงและส่งสัญญาณไปยังเครื่องวัด โดยการเปลี่ยนแผ่นไดอะแฟรมจะส่งสัญญาณให้กับเครื่องวัดทำให้สามารถอ่านค่าความดันที่ถูกต้องได้

เกจวัดแรงดันแบบเซ็นเซอร์ดิจิทัล (Digital Sensor Pressure Gauge) ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อวัดแรงดัน สัญญาณแรงกดที่เข้าสู่เซ็นเซอร์จะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า แล้วถูกส่งไปยังอุปกรณ์ที่จะแปลงเป็นค่าความดันที่สามารถอ่านได้

เติมน้ำมันเกจวัดแรงดันเพื่ออะไร?

เติมน้ำมันในเกจวัดแรงดันช่วยป้องกันกลไกภายในจากการสั่นสะเทือน และเสียหายได้ น้ำมันทำหน้าที่เป็นตัวล้างของน้ำ และลดแรงสั่นให้กับเครื่องวัดแรงดัน ทำให้เกิดการอ่านค่าความดันที่แม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ การเติมน้ำมันยังช่วยลดความมัวหน้าปัดในเกจวัดแรงดัน และยึดอายุการใช้งานของเกจวัดให้ยาวนานขึ้น

โครงสร้างและลักษณะเกจวัดแรงดันที่เติมน้ำมัน

ประเภทของเกจวัดแรงดันคุณสมบัติ
เกจวัดแรงดันประเภท Bourdon Tubeมีลำดับโครงโลหะทึบแท่งงอที่ถูกยึดระยะปรับตัวเพื่ออ่านช่วงการวัดแรงดัน
เกจวัดแรงดันประเภท Diaphragm Sealมีการใช้แผ่นดิอะแฟรมซีลเพื่อควบคุมแรงดันในระบบเหยียดและบีบอย่างน่าเชื่อถือ
เกจวัดแรงดันประเภท Digital Sensorใช้เซ็นเซอร์ดิจิทัลเพื่อวัดแรงดันและแปลงค่าให้อ่านผ่านหน้าจอดิจิทัล

ประเภทเกจวัดแรงดัน

เพื่อให้เราสามารถควบคุมแรงดันได้อย่างแม่นยำในการทำงาน ปัจจุบันเกิดการแบ่งประเภทเกจวัดแรงดันตามย่านการวัดออกมาเป็น 3 ประเภทหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการในการวัดแรงดันที่หลากหลาย

 1. เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge): เป็นเกจที่ใช้วัดแรงดันที่มีการแสดงผลออกมาบนหน้าปัด มีย่านการวัดตั้งแต่ 0-1 bar เช่น 0-10 bar, 0-100 bar, 0-600 bar เป็นต้น
 2. เกจวัดแรงดูด (Vacuum Gauge): เป็นเกจที่ใช้วัดแรงดูดหรือแวคคั่ม มีการแสดงผลออกมาตั้งแต่ -1 ถึง 0 bar เช่น -1.000 bar, 0-1 bar, 0-100 psi
 3. คอมปาวด์เกจ (Compound Gauge): เป็นเกจที่ใช้วัดแรงดูดและแรงดันในตัวเดียวกัน เช่น -1 to 3 bar, -1 to 5 bar, -1 to 9 bar

แต่ละประเภทเกจวัดแรงดันนี้สามารถนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำสูง ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการวัดและควบคุมระดับแรงดันในระบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ตาราง: ประเภทเกจวัดแรงดัน

ประเภทคำอธิบาย
เกจวัดแรงดันใช้วัดแรงดันที่มีการแสดงผลออกมาบนหน้าปัด
เกจวัดแรงดูดใช้วัดแรงดูดหรือแวคคั่ม
คอมปาวด์เกจใช้วัดแรงดูดและแรงดันในตัวเดียวกัน

ประเภทเกจวัดแรงดันนี้ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมเพื่อการตรวจสอบและควบคุมระดับแรงดันอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมทั้งในสถานีผลิต โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่อื่น ๆ ที่ต้องใช้ควบคุมแรงดันในการทำงาน

ประเภทเกจวัดแรงดัน

การผลิตทางอุตสาหกรรม

เกจวัดแรงดันเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบและควบคุมระดับแรงดันในเครื่องจักร ท่อ และระบบต่างๆ บางประเภทของเกจวัดแรงดันยังให้ประสิทธิภาพสูง ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น น้ำมันและก๊าซ เคมี ยา และอื่น ๆ

การผลิตทางอุตสาหกรรมสามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อสร้างเกจวัดแรงดันที่มีความแม่นยำและคุณภาพสูง พื้นฐานของการผลิตคือการใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีและเครื่องจักรชั้นนำที่สามารถผลิตในปริมาณที่มากขึ้น การทำความคุ้นเคยกับคุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องจักรและประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้สามารถผลิตเกจวัดแรงดันที่มีค่าที่แม่นยำและมีคุณภาพสูง

เกจวัดแรงดันที่ผลิตในอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างมากในการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด และคงความปลอดภัยในการทำงานอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรม เกจวัดแรงดันมีบทบาทสำคัญในการควบคุมแรงดันในเครื่องจักร ท่อ และระบบต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความแม่นยำและความปลอดภัย เกจวัดแรงดันที่มีคุณภาพสูงสามารถทำงานได้ในสภาวะที่ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเช่น น้ำมัน ก๊าซ เคมี ยา และอื่น ๆ

การผลิตเกจวัดแรงดันทางอุตสาหกรรมเป็นกระบวนการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ ความแม่นยำและความเที่ยงตรงของเกจวัดแรงดันที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถควบคุมและจัดการแรงดันในระบบได้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพในเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ระบบ HVAC

Pressure Gauge เป็นส่วนสำคัญในระบบทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ (HVAC) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมและสมดุลในระบบได้เสมอ การรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในระบบ HVAC คือสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สภาพแวดล้อมสะอาดและสบายขึ้น เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน

เนื่องจากการควบคุมแรงดันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในระบบ การใช้ Pressure Gauge ในระบบ HVAC สามารถช่วยให้หน่วยความร้อนสามารถทำงานได้ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อรักษาความสมดุลของระบบอุณหภูมิในอาคารต่าง ๆ ในระยะยาว

ความร้อนที่ฉีดเข้าสู่ระบบ HVAC มีได้หลายแหล่งที่แตกต่างกัน เช่น ค่าความร้อนจากลมบนหลังคาและที่ดิน แสงแดดที่ผ่านภายหน้าต่างและผนัง อย่างไรก็ตาม การใช้ Pressure Gauge ช่วยให้ควบคุมแรงดันในระบบ HVAC ทำได้อย่างถูกต้อง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเพลิดเพลินกับอุณหภูมิที่ควบคุมได้อย่างสม่ำเสมอ

คำค้นหาที่เกี่ยวข้องประโยชน์ของ Pressure Gauge ในระบบ HVAC
เกจวัดแรงดันช่วยรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมและความสะดวกสบายในระบบ HVAC
HVACช่วยควบคุมแรงดันให้เหมาะสมเพื่อรักษาความสมดุลของอุณหภูมิในระบบ

ด้วยการใช้ Pressure Gauge ในระบบ HVAC ผู้ใช้งานสามารถควบคุมและรักษาความสมดุลของอุณหภูมิในระบบได้อย่างถูกต้อง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกจวัดแรงดันนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกและใช้งาน Pressure Gauge ได้อย่างมั่นใจเสมอ

สรุป

เกจวัดแรงดันเป็นเครื่องมือสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ ช่วยให้เราสามารถวัดและตรวจสอบแรงดันได้อย่างแม่นยำ ซึ่งในบทความนี้เราได้กล่าวถึงหลักการทำงานของ Pressure Gauge และประเภทต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Pressure Gauge จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจในการเลือกและใช้งานได้อย่างมั่นใจ

ในอุตสาหกรรมสำคัญ การวัดและควบคุมแรงดันเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพื่อให้เครื่องจักร ท่อ และระบบต่าง ๆ ทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เกจวัดแรงดันมีบทบาทสำคัญในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม

ประเภทของเกจวัดแรงดันหลากหลาย เช่น Pressure Gauge ที่ใช้วัดแรงดันบวก, Vacuum Gauge ที่ใช้วัดแรงดูด, และ Compound Gauge ที่ใช้วัดแรงดูดและแรงดันในตัวเดียวกัน

Table of Contents

Latest Post

diaphragm valve หน้าที่

วาล์วไดอะแฟรม หน้าที่และการประยุกต์ใช้

วาล์วไดอะแฟรมเป็นวาล์วแผ่นปิดที่มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการไหลของของเหลวในหลากหลายอุตสาหกรรม เราใช้วาล์วไดอะแฟรมเพื่อให้ของเหลวไหลผ่านหรือหยุดไหลตามที่เราต้องการ วาล์วไดอะแฟรมประกอบด้วยวาล์วแผ่นปิดที่สัมผัสกับของเหลวและมีลักษณะพิเศษในการทำงาน

...
diaphragm seals for pressure transmitters

ซีลไดอะแฟรมสำหรับตัวส่งสัญญาณแรงดัน

สวัสดีทุกท่าน! เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปสำรวจเกี่ยวกับซีลไดอะแฟรมสำหรับการวัดแรงดันในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ

...
diaphragm seals

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมสำหรับอุตสาหกรรม

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมเป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันที่มีความสำคัญสูงในอุตสาหกรรมในไทย แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมคือชิ้นส่วนที่ถูกใช้ในระบบวัดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมต่างๆ มีหลายรูปแบบตามการใช้งาน

...