บริษัท เรเดียส โกลบอล จำกัด info@radiusglobal.co.th , Tel : 02-041-5092 , 095-296-2968
Post: ซีลไดอะแฟรมสำหรับตัวส่งสัญญาณแรงดัน

ซีลไดอะแฟรมสำหรับตัวส่งสัญญาณแรงดัน

diaphragm seals for pressure transmitters
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
Power by Odoo

ติดต่อเรา

สวัสดีทุกท่าน! เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปสำรวจเกี่ยวกับซีลไดอะแฟรมสำหรับการวัดแรงดันในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ

บทความนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของซีลไดอะแฟรมในการวัดแรงดันในอุตสาหกรรมและการใช้งานของซีลไดอะแฟรมในชีวิตประจำวันเรา อีกทั้งยังจะแสดงประเภทของซีลไดอะแฟรมที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายและแสดงคุณสมบัติที่ควรรู้เมื่อเลือกใช้ซีลไดอะแฟรม

เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจได้อย่างชัดเจน ในบทความนี้เราจะยกตัวอย่างของซีลไดอะแฟรมที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม และอธิบายเหตุผลของการเลือกใช้ซีลไดอะแฟรมต่างๆ รวมถึงคุณสมบัติที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกใช้ซีลไดอะแฟรมผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

สิ่งที่ควรจำ:

 • ซีลไดอะแฟรมจำเป็นสำหรับการวัดแรงดันในอุตสาหกรรมและใช้งานในชีวิตประจำวัน
 • มีหลากหลายประเภทของซีลไดอะแฟรมที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย
 • การเลือกใช้ซีลไดอะแฟรมควรพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และการใช้งาน
 • ซีลไดอะแฟรมช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวัดแรงดันและป้องกันไม่ให้ตัวกลางเข้าสู่ระบบ
 • การใช้ซีลไดอะแฟรมมีประโยชน์ในการป้องกันความชื้นและฝุ่นเข้าสู่ระบบ

เหตุผลในการใช้งานซีลไดอะแฟรม

ในกระบวนการวัดความแตกต่างของความดันในการวัดระดับของเหลวและความหนาแน่นการไหลของชิ้นส่วนในเครื่องส่งสัญญาณ differential, gauge หรือ absolute pressure โดยตรง ซีลไดอะแฟรมจึงมีบทบาทสำคัญในการป้องกันไม่ให้ตัวกลางเข้าสู่ชุดตรวจจับแรงกดของเครื่องส่งสัญญาณ

การใช้ซีลไดอะแฟรมช่วยให้เราสามารถวัดความแม่นยำและความเชื่อถือได้อย่างแม่นยำ ทั้งเมื่อวัดระดับของเหลว, ความหนาแน่น, และความดันของชิ้นส่วน ซีลไดอะแฟรมช่วยป้องกันการรั่วของตัวกลางในกระบวนการวัดที่สำคัญ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

การใช้ ซีลไดอะแฟรม เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันความผิดพลาดในการวัดความแตกต่างของความดัน และช่วยให้ได้ค่าความแม่นยำและความเชื่อถือที่สูงขึ้นในกระบวนการผลิตที่ทันสมัย

ด้วยเหตุนี้ ซีลไดอะแฟรมเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการใช้งานและวัดความดันที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ

การใช้ซีลกั้นไดอะแฟรมในการวัดความดัน

ในส่วนถัดไปของบทความนี้ เราจะพูดถึงประเภทของซีลไดอะแฟรมที่ใช้ในการวัดความดัน

ประเภทของซีลไดอะแฟรม

ประเภทการวัด

ในการวัดแรงดันและความแตกต่างของความดันในกระบวนการวัดที่ต้องการความแม่นยำและความถูกต้องสูงสุด มีหลายประเภทของซีลไดอะแฟรมที่ใช้งานได้ตามสถานการณ์และต้องการการวัดสองประเภทหลัก:

 1. เครื่องส่งสัญญาณความแตกต่างของความดันพร้อมตราประทับไดอะแฟรมระยะไกล: ใช้สำหรับการวัดแรงดันแบบพร้อมซีลไดอะแฟรม ทำให้สามารถทำความแม่นยำได้อย่างเปรียบเสมือน และป้องกันไม่ให้ตัวกลางเข้าสู่ชุดตรวจจับแรงกดของเครื่องส่งสัญญาณได้
 2. เครื่องส่งสัญญาณความดันแบบแปลนสำหรับถังปิดการวัดระดับ: ใช้สำหรับการวัดระดับของเหลวที่อยู่ในถังปิดระบบการวัด ด้วยความยืดหยุ่นและทนทานที่สูง รวมถึงความแม่นยำในการวัดแรงกด
 3. เครื่องส่งสัญญาณระดับซีลไดอะแฟรม: ใช้สำหรับการวัดระดับและความดันของเหลวที่ต้องการระดับการป้องกันสูง พร้อมกับความแม่นยำในการวัดที่สูง
 4. ตัวส่งสัญญาณแรงดันชนิดหน้าแปลนสำหรับอุณหภูมิสูง: ใช้สำหรับการวัดแรงดันเพื่อบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่มีอุณหภูมิสูง อาทิเช่น ในอุตสาหกรรมที่ใช้ความร้อนสูง ถ้ามีความร้อนสูงมากยิ่งขึ้น
 5. ชนิดเส้นเลือดฝอยส่งสัญญาณระดับ: ใช้สำหรับการวัดระดับเหลวที่มีความหนาแน่นสูงและความแม่นยำสูง มีความทนทานต่อสิ่งสกปรกและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อทรานสดิวเซอร์
 6. ตัวส่งสัญญาณแรงดันระยะไกลผนึกเคมี: ใช้สำหรับการวัดแรงดันของของเหลวที่อยู่ในสภาวะที่อันตราย หรือต้องการการป้องกันที่สูง เช่น ในงานโภชนาการและภาคเคมีอุตสาหกรรม

ตัวอย่างเครื่องส่งสัญญาณความแตกต่างของความดันพร้อมตราประทับไดอะแฟรมระยะไกล

รุ่นช่วงการวัด (kPa)ความแม่นยำการเชื่อมต่อ
SEAL-10000-40±0.2% FSแกน 1/2″
SEAL-20000-10 บาร์±0.5% FSแกน 1 นิ้ว
SEAL-30000-2500 Kpa±0.5% FSแกน 2 นิ้ว

ตัวอย่างเครื่องส่งสัญญาณระดับแบบแปลนสำหรับถังปิดการวัดระดับ

รุ่นช่วงการวัด (mm)ความแม่นยำการเชื่อมต่อ
SEAL-40000-10±1 mmแกน 25 มม.
SEAL-50000-4.5 ม.±1 mmแกน 20 ฟุต

ตัวอย่างเครื่องส่งสัญญาณระดับซีลไดอะแฟรม

รุ่นช่วงการวัด (kPa)ความแม่นยำการเชื่อมต่อ
SEAL-60000-40±0.2% FSแกน 0.5 นิ้ว
SEAL-70000-30 PSI±0.5% FSแกน 1 นิ้ว

ตัวอย่างเครื่องส่งสัญญาณแรงดันชนิดหน้าแปลนสำหรับอุณหภูมิสูง

รุ่นช่วงการวัด (kPa)ความแม่นยำการเชื่อมต่อ
SEAL-80000-40±0.2% FSแกน 1/2″
SEAL-90000-10 บาร์±0.5% FSแกน 1 นิ้ว

ตัวอย่างเครื่องส่งสัญญาณชนิดเส้นเลือดฝอยสำหรับส่งสัญญาณระดับ

รุ่นช่วงการวัด (kPa)ความแม่นยำการเชื่อมต่อ
SEAL-100000-40±0.2% FSแกน 1/2″
SEAL-110000-10 บาร์±0.5% FSแกน 1 นิ้ว

ตัวอย่างเครื่องส่งสัญญาณแรงดันระยะไกลผนึกเคมี

รุ่นช่วงการวัด (kPa)ความแม่นยำการเชื่อมต่อ
SEAL-120000-40±0.2% FSแกน 1/2″
SEAL-130000-30 PSI±0.5% FSแกน 1 นิ้ว

การเลือกซีลไดอะแฟรม

เมื่อพิจารณาการใช้งานซีลไดอะแฟรม นักออกแบบและผู้ใช้ต้องพิจารณาความต้องการของของเหลวที่จะเลือกซีล โดยพิจารณาอุณหภูมิที่เหมาะสม วัสดุที่มีความชำนาญเมื่อเตรียมซีล เเละความต้องการของรีโมท Mount Diaphragm Seal Systems และทรานสดิวเซอร์แรงดันแบบดิจิตอลพร้อมจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยแรงดันแสดง ที่แสดงผลลัพธ์การวัดอย่างละเอียด

ประเภทของการวัด

เกิดจากความจำเป็นในการใช้งานของกล้องความดันแตกต่างถึงการวัดระดับของเหลวความหนาแน่นและความดันของชิ้นส่วนซีลเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวกลางเข้าสู่ชุดตรวจจับการกดของเครื่องวัดแตกต่างโดยตรง มีประเภทการวัดการวัดที่หลากหลายให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการตัวอย่างเช่นเครื่องส่งสัญญาณความแตกต่างของความดันพร้อมตราประทับซีลไดอะแฟรมระยะไกล แท่วครอปการวัดระดับของถังพร้อมซีลไดอะแฟรม ตัวส่งสัญญาณระดับซีลไดอะแฟรม รวมถึงการวัดอุณหภูมิสูง การวัดฝอยเหลืองที่มีความยาวเส้นเหลือง ตำแหน่งสูงสุดของหน้ายกเครื่องหรือต่อท่อกั้น ความเร็วตอบสนองของแหล่งกำเนิดซีลไดอะแฟรม และการตรวจหาชำรุดของระบบ

รีโมท Mount Diaphragm Seal Systems และทรานสดิวเซอร์แรงดันแบบดิจิตอลพร้อมจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยแรงดันแสดง

รีโมท Mount Diaphragm Seal Systems และทรานสดิวเซอร์แรงดันแบบดิจิตอลพร้อมจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยแรงดันแสดงเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง โดยใช้รีโมท Mount Diaphragm Seal Systems เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและป้องกันความชื้นและฝุ่น รองรับการค้นหาแกนของไปรเมอร์เตอร์และป้องกันความกระตุ้นระบบ ทรานสดิวเซอร์แรงดันแบบดิจิตอลพร้อมจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยแรงดันแสดงนั้นปลอดภัยและมีความแม่นยำสูงในการวัดแรงดัน รวมถึงการแสดงผลที่มีความละเอียดสูง

รายการวัสดุช่วงอุณหภูมิ
น้ำมันซิลิกอนปกติ-20 ~ 120 ° C
น้ำมันซิลิกอน15~315°C
น้ำมันฟลูออโรคาร์บอน-45~205°C
น้ำมันพืช

ทรานสดิวเซอร์แรงดันแบบดิจิตอลพร้อมจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยแรงดันแสดงนี้เป็นการพัฒนาที่ล้ำหน้าในวงการวัดแรงดัน รีโมท Mount Diaphragm Seal Systems รวมถึงความยากที่จะทำลายของทรานสดิวเซอร์แรงดันแบบดิจิตอลพร้อมจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยแรงดันแสดงเพื่อปกป้องการระเบิด

การเลือกรุ่น

ในขั้นตอนสุดท้ายของการเลือกซีลไดอะแฟรมก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการลงทุน คุณควรพิจารณาประสิทธิภาพและความเหมาะสมของรุ่นเซอร์วิสอย่างละเอียด โดยพิจารณาคุณสมบัติน่าจะเชื่อถือได้อย่างแน่นอนของทรานสดิวเซอร์แรงดันแบบดิจิตอลพร้อมจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยแรงดันแสดง เทคนิควัสดุซีลไดอะแฟรมและรีโมท Mount Diaphragm Seal Systems ที่มีวัสดุที่เหมาะสม เช่น SUS316L, Hastelloy C-276, แทนทาลัม, โมเนล, ภาพวาด PTFE, และโคมีที่มีคุณค่าแน่นอนต่อการใช้งาน เลือกรุ่นที่มีความสามารถในการป้องกันน้ำเข้า IP65 หรือ IP67 ความสามารถในการรับน้ำหนักและขนาดชุดซีลไดอะแฟรมโดยใช้ระวังขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพ

คุณสมบัติของซีลไดอะแฟรม

ซีลไดอะแฟรมเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติที่สำคัญในกระบวนการวัดแรงดัน ดังนั้นเราจะพูดถึงคุณสมบัติหลักของซีลไดอะแฟรมที่ช่วยให้การวัดความดันเป็นไปได้อย่างแม่นยำ และป้องกันน้ำเข้าที่อาจทำให้เครื่องวัดถูกส่องสัมผัสหรือเสียหาย

ช่วงการวัด

ซีลไดอะแฟรมมีช่วงการวัดที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของการวัดแรงดัน แบบซีลระยะไกลแรงดันต่ำมีช่วงการวัดตั้งแต่ 0 ถึง 40 Kpa เครื่องส่งสัญญาณความดันแบบรีโมตซีลสามารถวัดความดันตั้งแต่ 0 ถึง 30 PSI เครื่องส่งสัญญาณความดันระยะไกลซีลสามารถวัดความดันตั้งแต่ 0 ถึง 10 บาร์ และเครื่องส่งสัญญาณความดันระยะไกลซีลสามารถวัดความดันได้สูงสุดถึง 2500 Kpa หรือ 2900 PSI

ช่วงการวัดที่มีความแม่นยำสูงมีซีลไดอะแฟรมที่มาพร้อมตราประทับซึ่งสามารถวัดความแตกต่างของความดันได้อย่างแม่นยำ และความแม่นยำของซีลไดอะแฟรมแตกต่างตามรุ่นและประเภท โดยมีความแม่นยำตั้งแต่ 0.2% ถึง 0.5%

วัสดุซีลไดอะแฟรม

ซีลไดอะแฟรมมีความหลากหลายในเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการผลิต วัสดุซีลไดอะแฟรมอาจประกอบด้วย SUS316L, Hastelloy C-276, แทนทาลัม, โมเนล, ภาพวาด PTFE, หรือชุบทอง การเลือกวัสดุซีลไดอะแฟรมจะขึ้นอยู่กับลักษณะของสารที่กำลังวัดและเงื่อนไขของกระบวนการ

การป้องกันน้ำเข้า

ความมีความล้ำค่าของซีลไดอะแฟรมก็มาพร้อมกับความสามารถในการป้องกันน้ำเข้า เครื่องส่งสัญญาณความแตกต่างของความดันและซีลระยะไกลสามารถมีการป้องกันน้ำเข้าได้ด้วยกลไก IP65 หรือ IP67 ที่ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำเข้าสัมผัสซีลไดอะแฟรมและเสียหาย

ตัวอย่างการป้องกันน้ำเข้าของซีลไดอะแฟรม

ชื่อวัสดุที่ใช้การป้องกันน้ำเข้า
RF-หน้ายก (มาตรฐาน)SUS316IP65
FM-เว้า/ตัวเมียHastelloy C-276IP67
M-นูน/ตัวผู้แทนทาลัมIP65
ผิวเชื่อมต่อแหวน RJ-โมเนลIP67

ในตารางแสดงตัวอย่างซีลไดอะแฟรมที่ใช้สำหรับป้องกันน้ำเข้า โดยแต่ละรุ่นของซีลไดอะแฟรมใช้วัสดุที่แตกต่างกันเพื่อให้ความปลอดภัย และมีระดับการป้องกันน้ำเข้าที่ต่างกัน

ประโยชน์ของการใช้ซีลไดอะแฟรม

การใช้ซีลไดอะแฟรมในกระบวนการวัดแรงดันสามารถมีประโยชน์มากมายทั้งในแง่ของความแม่นยำในการวัดและความทนทานของเครื่องวัดแรงดันของเราเอง และประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไม่ให้ตัวกลางเข้าสู่ชุดตรวจจับแรงกดของเครื่องส่งสัญญาณ Differential, Gauge หรือ Absolute Pressure ทำให้การวัดระดับของเหลวความหนาแน่นการไหลและความดันของของชิ้นส่วนได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซีลไดอะแฟรม

ซีลไดอะแฟรมช่วยป้องกันและกั้นตัวกลางจากตรวจจับแรงกดที่มาพร้อมกับเครื่องส่งสัญญาณ ซึ่งช่วยให้การวัดระดับของเหลวได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้ โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตที่ต้องการความแม่นยำสูงในการวัดแรงดัน

การวัดแรงดันช่วยให้เป็นไปได้ที่จะได้ค่าความแม่นยำและความทนทานที่สูงขึ้นในกระบวนการผลิตที่ทันสมัย

การใช้ซีลไดอะแฟรมยังช่วยป้องกันไม่ให้ตัวกลางเพิ่มเติมเข้าสู่ชุดตรวจจับการวัดแรงกดของเครื่องส่งสัญญาณ เช่น Differential, Gauge หรือ Absolute Pressure ซึ่งสามารถวัดระดับของเหลวความหนาแน่นการไหลและความดันของชิ้นส่วนได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้

 1. ความแม่นยำในการวัด: ซีลไดอะแฟรมช่วยฉะนั้นทำให้เครื่องวัดแรงดันสามารถให้ค่าการวัดที่แม่นยำเพื่อความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 2. ความทนทาน: การใช้ซีลไดอะแฟรมช่วยป้องกันไม่ให้ตัวกลางเข้าสู่ชุดตรวจจับแรงกดของเครื่องส่งสัญญาณ ซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานให้กับเครื่องวัดแรงดัน
 3. ความถูกต้องและเชื่อถือได้: ซีลไดอะแฟรมช่วยให้การวัดระดับของเหลวความหนาแน่นการไหลและความดันของชิ้นส่วนได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ

ประเภทของการใช้ซีลไดอะแฟรม

ในการใช้งานซีลไดอะแฟรม เราสามารถแบ่งประเภทการใช้ซีลออกเป็นสองประเภทหลัก คือการใช้ซีลั่วางบาร์คีย์ และการใช้ซีลละเอียดกับวัสดุ

การใช้ซีลั่วางบาร์คีย์

ซีลั่วางบาร์คีย์ใช้ในระบบตรวจจับความแม่นยำและความทนทานของเครื่องวัดความดัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้ตัวกลางเข้าสู่ชุดตรวจจับแรงกดของเครื่องส่งสัญญาณ เมื่อใช้ซีลั่วางบาร์คีย์ เราจะได้ความแม่นยำและความทนทานในการวัดระดับของเหลวความหนาแน่น การไหล และความดันของชิ้นส่วนในระบบอย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ

การใช้ซีลละเอียดกับวัสดุ

ซีลละเอียดกับวัสดุ เป็นประเภทของซีลที่ใช้ในการวัดแรงดันต่างๆ และมีการใช้กับวัสดุต่างๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของวัสดุที่ต้องการจะป้องกัน ตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้ซีลละเอียดกับวัสดุสำหรับการป้องกันน้ำเข้า หรือกับวัสดุที่ต้องการป้องกันความกระตุ้นระบบ

ประเภทการใช้ซีลตัวอย่างวัสดุที่ใช้ซีล
ซีลั่วางบาร์คีย์วัสดุผิวสัมผัสสำหรับน้ำมันซิลิกอน วัสดุสำหรับน้ำมันซิลิกอนที่ทนความร้อน วัสดุสำหรับน้ำมันฟลูออโรคาร์บอน
ซีลละเอียดกับวัสดุวัสดุสำหรับการป้องกันน้ำเข้า วัสดุสำหรับการป้องกันความกระตุ้นระบบ

การใช้ซีลไดอะแฟรมมีความสำคัญต่อความแม่นยำและความทนทานในการวัดแรงดัน ซีลไดอะแฟรมช่วยป้องกันไม่ให้ตัวกลางเข้าสู่ชุดตรวจจับแรงกดของเครื่องส่งสัญญาณ Differential, Gauge หรือ Absolute Pressure โดยตรง ทำให้การวัดระดับของเหลวความหนาแน่น การไหล และความดันของชิ้นส่วนได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ

เหตุผลที่เลือกซีลดีไซน์

เราเลือกซีลดีไซน์เนื่องจากความสะดวกในการติดตั้งที่มาพร้อมกับคุณภาพที่ดี ซีลดีไซน์ช่วยป้องกันความชื้นและฝุ่นจากการเข้าสู่เครื่องวัด หากไม่มีการป้องกันอย่างเหมาะสม เชื้อเพลิง ฝุ่น หรือความชื้นอาจเข้าสู่เครื่องวัดและทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การค้นหาแกนของไปรเมอร์เตอร์เป็นสิ่งสำคัญในการติดตั้งซีลดีไซน์ ซีลดีไซน์ช่วยในการค้นหาแกนและป้องกันความกระตุ้นระบบ ในกรณีที่ไม่มีซีลดีไซน์ เครื่องวัดอาจถูกกระตุ้นโดยการเข้าสู่ระบบที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซีลดีไซน์ช่วยป้องกันปัญหานี้และให้ความมั่นใจในการทำงานของระบบวัดความดัน

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เราจึงแนะนำให้เลือกซีลดีไซน์เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง การป้องกันความชื้นและฝุ่น การค้นหาแกนของไปรเมอร์เตอร์ และการป้องกันความกระตุ้นระบบในการใช้งานเครื่องวัดความดัน

ลิงก์ที่มา

Table of Contents

Latest Post

diaphragm valve หน้าที่

วาล์วไดอะแฟรม หน้าที่และการประยุกต์ใช้

วาล์วไดอะแฟรมเป็นวาล์วแผ่นปิดที่มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการไหลของของเหลวในหลากหลายอุตสาหกรรม เราใช้วาล์วไดอะแฟรมเพื่อให้ของเหลวไหลผ่านหรือหยุดไหลตามที่เราต้องการ วาล์วไดอะแฟรมประกอบด้วยวาล์วแผ่นปิดที่สัมผัสกับของเหลวและมีลักษณะพิเศษในการทำงาน

...
diaphragm seals for pressure transmitters

ซีลไดอะแฟรมสำหรับตัวส่งสัญญาณแรงดัน

สวัสดีทุกท่าน! เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปสำรวจเกี่ยวกับซีลไดอะแฟรมสำหรับการวัดแรงดันในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ

...
diaphragm seals

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมสำหรับอุตสาหกรรม

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมเป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันที่มีความสำคัญสูงในอุตสาหกรรมในไทย แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมคือชิ้นส่วนที่ถูกใช้ในระบบวัดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมต่างๆ มีหลายรูปแบบตามการใช้งาน

...