บริษัท เรเดียส โกลบอล จำกัด info@radiusglobal.co.th , Tel : 02-041-5092 , 095-296-2968
Post: ทำความเข้าใจเกจวัดแรงดันน้ำและการใช้งาน

ทำความเข้าใจเกจวัดแรงดันน้ำและการใช้งาน

เกจวัดแรงดันน้ำ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
Power by Odoo

ติดต่อเรา

เกจวัดแรงดันน้ำเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการประเมินและควบคุมค่าแรงดันของของเหลวในงานอุตสาหกรรมและธุรกิจ เครื่องวัดแรงดันน้ำมีการใช้งานในหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและก๊าซ ปิโตรเคมี ยา และการผลิตกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันน้ำมีหลายประเภทและการออกแบบที่แตกต่างกัน จึงจะต้องมีความเข้าใจในประเภทและวิธีการใช้งานเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

 • เพื่อประเมินแรงดันน้ำในท่อทางอากาศหรือท่อที่เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ เราควรใช้เกจวัดแรงดันแบบไหน?
 • เกจวัดแรงดันน้ำแบบอัตโนมัติมีประโยชน์อย่างไร?
 • เราควรออกแบบระบบการวัดแรงดันน้ำที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และสามารถวัดและบันทึกข้อมูลแรงดันได้อย่างไร?
 • ต้องใช้อุปกรณ์วัดแรงดันน้ำที่ผลิตจากวัสดุใดเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด?
 • มีเกจวัดแรงดันน้ำแบบดิจิตอลที่ไหนที่เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม?

สิ่งที่ควรจำ:

 • เกจวัดแรงดันน้ำเป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดแรงดันของของเหลวในอุตสาหกรรมและธุรกิจ
 • มีหลายประเภทและการออกแบบของเกจวัดแรงดันน้ำที่ใช้งานเฉพาะ
 • การเลือกใช้เกจวัดแรงดันน้ำที่เหมาะสมจะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคงทน
 • การบำรุงรักษาเครื่องวัดแรงดันน้ำเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาประสิทธิภาพและความทนทาน
 • เกจวัดแรงดันน้ำมีประโยชน์ในหลายอุตสาหกรรมเช่น อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ระบบปรับสภาวะอากาศ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ประเภทของเกจวัดแรงดัน

เกจวัดแรงดันมีหลายประเภทที่มีคุณสมบัติและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยประเภทหลักของเกจวัดแรงดันประกอบด้วย:

1. เกจแบบบูร์ดอง (Bourdon Tube Pressure Gauges)

เกจแบบบูร์ดอง คือ เกจวัดแรงดันที่ใช้หลักการงอของท่อบูร์ดองในการวัดแรงดัน โดยการนำน้ำอัตโนมัติสู่ท่อบูร์ดองจะทำให้เกิดแรงคดเคี้ยวในท่อ จากนั้นเกจวัดจะแปรผลเฉลยนี้ให้อยู่ในรูปแบบของเข็มวัดสำหรับอ่านค่าแรงดัน

2. เกจแบบไดอะแฟรมซีล (Diaphragm Pressure Gauges)

เกจแบบไดอะแฟรมซีล คือ เกจวัดแรงดันที่ใช้หลักการทรงกระบอกอย่างนิ่งของฟอยล์ในการวัดแรงดัน ฟอยล์จะบานออกหรือโค้งตามแรงดันที่มาสู่ฟอยล์ และเครื่องวัดจะอ่านค่าแรงดันจากการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับฟอยล์

3. เซนเซอร์วัดความแตกต่างของความดัน (Differential Pressure Gauges)

เซนเซอร์วัดความแตกต่างของความดัน เป็นเกจวัดแรงดันที่ใช้ในการวัดความแตกต่างของแรงดันระหว่างสองจุด โดยมีท่อน้อยหรือไพซอนต์ที่เชื่อมต่อกับสองจุดที่ต้องการวัดแรงดันแตกต่างกัน และเครื่องวัดจะอ่านค่าความแตกต่างของแรงดันบนสเกล

4. เกจแบบเบลโลว์ (Bellows Pressure Gauges)

เกจแบบเบลโลว์ เป็นเกจวัดแรงดันที่ใช้หลักการขยายหรือบีบตัวของท่อเบลโลว์ในการวัดแรงดัน การเพิ่มหรือลดแรงดันที่มาสู่ท่อเบลโลว์จะทำให้ท่อขยายหรือบีบตัว และเพื่ออ่านค่าแรงดัน จะใช้เข็มวัดที่เชื่อมต่อกับท่อเบลโลว์

5. เกจแบบแคปซูล (Capsule Pressure Gauges)

เกจแบบแคปซูล คือ เกจวัดแรงดันที่ใช้หลักการงอของแคปซูลในการวัดแรงดัน แคปซูลจะงอเมื่อมีแรงดันมาสู่ภายใน และเครื่องวัดจะอ่านค่าแรงดันจากการเคลื่อนไหวของแคปซูล

6. มาโนมิเตอร์ (Manometer Pressure Gauges)

มาโนมิเตอร์ เป็นเกจวัดแรงดันที่ใช้หลักการใช้น้ำที่หนองในท่อของเครื่องวัด น้ำจะสูงขึ้นหรือต่ำลงในท่อขึ้นอยู่กับแรงดันที่มาสู่เครื่องวัด และเครื่องวัดจะอ่านค่าแรงดันจากที่ผู้ใช้บันทึกจากสเกลที่มีอยู่

7. เกจแบบดิจิตอล (Digital Pressure Gauges)

เกจแบบดิจิตอล เป็นเกจวัดแรงดันที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการอ่านและแสดงผลค่าแรงดัน มีความแม่นยำสูง และสามารถระบุค่าแรงดันที่แม่นยำกว่าเกจวัดแรงดันแบบอื่น ๆ

ประเภทเกจวัดแรงดันคำอธิบาย
เกจแบบบูร์ดองใช้หลักการงอของท่อบูร์ดองในการวัดแรงดัน
เกจแบบไดอะแฟรมซีลใช้หลักการทรงกระบอกของฟอยล์ในการวัดแรงดัน
เซนเซอร์วัดความแตกต่างของความดันใช้ในการวัดความแตกต่างของแรงดันระหว่างสองจุด
เกจแบบเบลโลว์ใช้หลักการขยายหรือบีบตัวของท่อเบลโลว์ในการวัดแรงดัน
เกจแบบแคปซูลใช้หลักการงอของแคปซูลในการวัดแรงดัน
มาโนมิเตอร์ใช้น้ำที่หนองในท่อของเครื่องวัดแรงดัน
เกจแบบดิจิตอลใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการอ่านและแสดงผลค่าแรงดัน

การประยุกต์ใช้เกจวัดแรงดัน

เกจวัดแรงดันเป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดและตรวจสอบความดันของของเหลวในงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ โดยมีการใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อีกทั้งเกี่ยวข้องกับน้ำมันและก๊าซ ก๊าซปิโตรเคมี เภสัชกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้า และอื่น ๆ

ทำความเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้เกจวัดแรงดันในอุตสาหกรรมแตกต่าง โดยมองไปยังอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ระบบปรับสภาวะอากาศ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ เกจวัดแรงดันใช้ในการวัดแรงดันของน้ำมันและก๊าซที่ใช้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การวัดแรงดันในหม้อน้ำมันของเครื่องยนต์ หรือการวัดแรงดันในท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซสำหรับกระบวนการผลิตและการใช้งานอื่น ๆ

อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี

ในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี เกจวัดแรงดันใช้ในการวัดแรงดันในกระบวนการผลิตสารเคมีและปิโตรเคมี เพื่อประเมินคุณภาพและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

อุตสาหกรรมยา

ในอุตสาหกรรมยา เกจวัดแรงดันได้มีการประยุกต์ใช้ในการควบคุมและประเมินคุณภาพของยาในกระบวนการผลิต ซึ่งการควบคุมแรงดันนั้นเป็นส่วนสำคัญในการผลิตยาที่มีคุณภาพและปลอดภัย

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า เกจวัดแรงดันใช้ในการควบคุมและประเมินความแม่นยำของระบบผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและมีการดำเนินการที่ปลอดภัย

ระบบปรับสภาวะอากาศ

ในระบบปรับสภาวะอากาศ เกจวัดแรงดันใช้ในการประเมินและควบคุมความดันในระบบ เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำ เพื่อความคงทนและสมดุลของสภาพอากาศ

อุตสาหกรรมยานยนต์

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เกจวัดแรงดันน้ำมันและก๊าซนั้นมีการนำไปประยุกต์ใช้ในระบบส่งกำลังของยานพาหนะ เช่น การวัดแรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ของรถยนต์ และการวัดแรงดันของก๊าซเพื่อควบคุมปริมาณการเชื้อเพลิงที่เข้าสู่เครื่องยนต์

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เกจวัดแรงดันน้ำหรือเครื่องดื่มมักถูกนำมาใช้ในการวัดแรงดันการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เช่น การวัดแรงดันน้ำในกระบวนการผลิตน้ำอัดลมหรือน้ำผลไม้ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความสมดุล

วิธีการเลือกเครื่องวัดความดันที่เหมาะสม

เพื่อเลือกใช้เครื่องวัดความดันที่เหมาะสมเพื่องานของคุณ คุณควรพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. พิจารณาประเภทของเกจวัดแรงดันและการนำไปใช้: ควรเลือกเครื่องวัดความดันที่เหมาะสมกับงานและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น เกจวัดแรงดันที่ใช้วัดน้ำ, น้ำมัน, หรือก๊าซ
 2. คำนึงถึงงบประมาณ: พิจารณาความสำคัญและความต้องการของการใช้งาน เพื่อเลือกเครื่องวัดความดันที่มีคุณภาพและความแม่นยำสูงตามงบประมาณ
 3. พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องวัดความดัน: ควรพิจารณาหน่วยวัดของเครื่องวัดแรงดัน, ย่านค่าบวกและลบ, ขนาดหน้าปัด, วัสดุที่ใช้ผลิต, และฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของการใช้งาน

โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถเลือกเครื่องวัดความดันที่เหมาะสมและคงทนได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานของคุณ

การบำรุงรักษาเครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการทำงานของเรา ซึ่งเพื่อให้เครื่องวัดความดันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคงทน การดูแลรักษาและบำรุงรักษาเครื่องวัดความดันเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรทำอย่างถูกต้อง ดังนั้น ขอแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่เหมาะสมในการบำรุงรักษาเครื่องวัดความดันตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

 1. อ่านคู่มือการใช้งาน: เริ่มต้นด้วยการอ่านคู่มือการใช้งานที่แนบมากับเครื่องวัดความดัน ให้เข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำที่ระบุเพื่อให้การใช้งานเครื่องวัดความดันเป็นไปตามที่กำหนด
 2. ตรวจสอบสภาพเครื่องวัด: ก่อนการใช้งาน เช็คสภาพเครื่องวัดว่าอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานหรือไม่ ตรวจสอบเข็มวัดว่าไม่มีการบิดงอหรือร่ายมาจากตำแหน่งปกติ
 3. รักษาระดับน้ำมัน: สำหรับเครื่องวัดความดันที่ใช้น้ำมันในระบบ ตรวจสอบระดับน้ำมันเป็นความสำคัญ ให้แน่ใจว่าระดับน้ำมันอยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่จนเกินไป

การบำรุงรักษาเครื่องวัดความดันนั้นเป็นสิ่งที่ใช้ง่ายและสามารถปฏิบัติได้โดยทั่วไป โดยทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อรักษาความพร้อมใช้งานที่ดีของเครื่องวัดความดันอยู่เสมอ โปรดทำตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เครื่องวัดความดันทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

บทสรุป

เกจวัดแรงดันน้ำเป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดและประเมินความดันของของเหลว และมีการประยุกต์ใช้ในหลายอุตสาหกรรม การเลือกใช้เครื่องวัดความดันที่เหมาะสมและการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องจะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคงทน

เกจวัดแรงดันน้ำ

สรุปความสำคัญ:

 • เกจวัดแรงดันน้ำเป็นเครื่องมือสำคัญในหลายอุตสาหกรรม
 • การเลือกใช้เครื่องวัดความดันที่เหมาะสมช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคงทน
 • การบำรุงรักษาอย่างถูกต้องช่วยรักษาประสิทธิภาพและความทนทานของเกจวัดแรงดันน้ำ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ในส่วนนี้เราจะอธิบายคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเกจวัดแรงดันน้ำและการใช้งานอื่น ๆ เกี่ยวกับเครื่องวัดความดัน หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

 1. เกจวัดแรงดันน้ำมีความแม่นยำเท่าไหร่?

  ความแม่นยำของเกจวัดแรงดันน้ำขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและคุณภาพของเครื่องวัด หากคุณต้องการความแม่นยำสูง คุณควรเลือกเครื่องวัดที่มีคุณภาพและได้รับการประกันคุณภาพจากผู้ผลิตชั้นนำ

 2. เกจวัดแรงดันน้ำสามารถใช้วัดน้ำมันได้หรือไม่?

  เกจวัดแรงดันน้ำมีความแตกต่างกับเกจวัดแรงดันน้ำมัน อาจมีแบบที่สามารถใช้วัดทั้งน้ำและน้ำมันได้ อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบความสามารถของเครื่องวัดที่คุณจะใช้เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องวัดสามารถใช้วัดน้ำมันได้

 3. เวลาการใช้งานของเกจวัดแรงดันน้ำนานเท่าไหร่?

  เวลาการใช้งานของเกจวัดแรงดันน้ำขึ้นอยู่กับความเสียหายของอุณหภูมิน้ำ สภาพแวดล้อมในการใช้งาน และการดูแลรักษาเครื่องวัด หากคุณดูแลรักษาเครื่องวัดอย่างถูกต้อง โดยการทำความสะอาดและบำรุงรักษาที่เหมาะสม คุณสามารถใช้เกจวัดแรงดันน้ำได้นานถึงหลายปี

คำถาม: เกจวัดแรงดันน้ำสามารถใช้ในอุตสาหกรรมอะไรได้บ้าง?

คำตอบ: เกจวัดแรงดันน้ำมีความหลากหลายในการประยุกต์ใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ระบบปรับสภาวะอากาศ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

เกจวัดแรงดันน้ำ

เกจวัดแรงดันน้ำมีความหลากหลายและมีประเภทต่างๆ ในแต่ละประเภทของเกจวัดแรงดันน้ำจะมีคุณสมบัติและวิธีการวัดที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีเกจวัดแรงดันน้ำประเภทดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวัดแรงดันอีกด้วย

เกจวัดแรงดันน้ำมีประเภทต่อไปนี้:

 1. เกจวัดแรงดันน้ำประเภทบวกและลบ (Gauge Pressure): เป็นเกจวัดแรงดันที่วัดค่าบวกและลบของแรงดันน้ำตามแนวแนวงานการใช้งาน
 2. เกจวัดแรงดันน้ำดิจิทัล (Digital Pressure Gauge): เกจวัดแรงดันที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสดงค่าแรงดัน และมีความแม่นยำสูง

เกจวัดแรงดันน้ำประเภทบวกและลบ

เกจวัดแรงดันน้ำประเภทบวกและลบ (Gauge Pressure) ใช้สำหรับวัดแรงดันของของเหลวโดยวัดค่าบวกและลบของแรงดัน มักใช้ในงานที่ต้องการวัดแรงดันที่มีเปรสับเปรอัติ และมีคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทกสูง

แต่ละเกจวัดแรงดันน้ำประเภทบวกและลบจะมีรูปแบบและลักษณะที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเกจวัดแรงดันน้ำประเภทนี้ได้แก่:

ชื่อลักษณะคุณสมบัติการใช้งาน
บวกแรงดันน้ำขนาดเล็กขนาดเล็กและพกพาได้ง่ายแม่นยำและทนทานใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง และกระแทกเล็กน้อย
บวกแรงดันน้ำขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแสดงค่าแรงดันให้ชัดเจนมีความแม่นยำสูง และทนทานต่อสภาวะที่กำหนดไว้ใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง และแสดงค่าแรงดันได้อย่างชัดเจน

เกจวัดแรงดันน้ำดิจิทัล

เกจวัดแรงดันน้ำดิจิทัล (Digital Pressure Gauge) เป็นเกจวัดแรงดันที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสดงค่าแรงดัน พวกเขามีหน้าจอที่แสดงค่าแรงดันอย่างแม่นยำและชัดเจน

เกจวัดแรงดันน้ำดิจิทัลมักจะมีคุณสมบัติและฟังก์ชั่นเสริมที่ช่วยให้การใช้งานง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยสามารถตั้งค่าและกำหนดค่าสูงสุด-ต่ำสุด และสามารถเปลี่ยนแปลงหน่วยวัดได้ตามที่ต้องการ

เกจวัดแรงดันน้ำ

ในความเป็นจริง การเลือกใช้ประเภทของเกจวัดแรงดันน้ำขึ้นอยู่กับงานและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน หากไม่แน่ใจว่าประเภทใดเหมาะสมกับงานของคุณ คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสม

สรุป

เกจวัดแรงดันน้ำเป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดและประเมินแรงดันของของเหลวในหลายอุตสาหกรรม ความสำคัญของการใช้เกจวัดแรงดันน้ำได้แก่การควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ การประเมินความปลอดภัยของอุปกรณ์ และการเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดปกติในระบบ

ในการเลือกใช้งานเกจวัดแรงดันน้ำ ควรพิจารณาประเภทของเกจวัดแรงดันที่เหมาะสมกับงานและวัตถุประสงค์ และคำนึงถึงงบประมาณในการเลือกเครื่องวัดความดันที่มีคุณภาพและความแม่นยำสูงตามความเหมาะสมของการใช้งาน

เพื่อให้เครื่องวัดแรงดันน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคงทน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพเครื่องวัดก่อนใช้งาน และรักษาระดับน้ำมันที่เหมาะสม เพื่อให้เกจวัดแรงดันน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

Table of Contents

Latest Post

diaphragm valve หน้าที่

วาล์วไดอะแฟรม หน้าที่และการประยุกต์ใช้

วาล์วไดอะแฟรมเป็นวาล์วแผ่นปิดที่มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการไหลของของเหลวในหลากหลายอุตสาหกรรม เราใช้วาล์วไดอะแฟรมเพื่อให้ของเหลวไหลผ่านหรือหยุดไหลตามที่เราต้องการ วาล์วไดอะแฟรมประกอบด้วยวาล์วแผ่นปิดที่สัมผัสกับของเหลวและมีลักษณะพิเศษในการทำงาน

...
diaphragm seals for pressure transmitters

ซีลไดอะแฟรมสำหรับตัวส่งสัญญาณแรงดัน

สวัสดีทุกท่าน! เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปสำรวจเกี่ยวกับซีลไดอะแฟรมสำหรับการวัดแรงดันในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ

...
diaphragm seals

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมสำหรับอุตสาหกรรม

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมเป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันที่มีความสำคัญสูงในอุตสาหกรรมในไทย แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมคือชิ้นส่วนที่ถูกใช้ในระบบวัดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมต่างๆ มีหลายรูปแบบตามการใช้งาน

...