บริษัท เรเดียส โกลบอล จำกัด info@radiusglobal.co.th , Tel : 02-041-5092 , 095-296-2968
Post: ที่วัดแรงดันลมคุณภาพสูง ตรวจเช็คได้ง่าย

ที่วัดแรงดันลมคุณภาพสูง ตรวจเช็คได้ง่าย

ที่วัดแรงดันลม
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
Power by Odoo

ติดต่อเรา

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและระบุความดันในท่อ (แก๊ส น้ำ หรือของเหลว) เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม HVAC เมื่อทำการวัดแรงดันสถิตหรือแรงดันแก๊ส

สารบัญ:

 • เกจวัดแรงดันลม
 • ประยุกต์ใช้งาน
 • สำหรับความดันอากาศ
 • สำหรับแรงดันแก๊ส
 • สำหรับแรงดันน้ำ
 • ความดันสัมบูรณ์ (Absolute pressure)
 • ความดันสัมพัทธ์ (Relative pressure)
 • ความดันแตกต่าง (Differential pressure)
 • เกจวัดแรงดันลม
 • ประเภทของเกจวัดแรงดันลมแบ่งตามย่านการวัด
 • สรุป

สิ่งที่ควรจำ:

 • เครื่องมือที่ใช้ในการวัดแรงดันลมสำคัญในอุตสาหกรรม HVAC
 • สามารถประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์วัดแรงดันลมได้ในหลากหลายงาน
 • ความชำนาญในการใช้งานเครื่องมือวัดแรงดันอากาศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความแม่นยำสูง
 • การตรวจสอบแรงดันแก๊สในระบบท่อควรคำนึงถึงความปลอดภัยและรับรองจาก ATEX
 • เลือกใช้เครื่องมือวัดแรงดันน้ำที่เหมาะสมและลดความเสียหายของเครื่องมือ

ประยุกต์ใช้งาน

เครื่องมือนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการวัดความดันของกระบวนการที่สัมพันธ์กับบรรยากาศหรือกระบวนการอื่นๆ เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์และใช้ในอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย

สำหรับความดันอากาศ

เครื่องวัดแบบดิจิตอลเป็นเครื่องมือที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อการวัดและควบคุมความดันอากาศในกระบวนการต่างๆ หนึ่งในการประยุกต์ใช้เครื่องวัดแบบดิจิตอลคือในการวัดอัตราการไหลของอากาศภายในท่อ โดยใช้ท่อ pitot เครื่องมือเหล่านี้มีความแม่นยำและความเป็นธรรมชาติในการวัดแรงดันอากาศและช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมกระบวนการของระบบอย่างมีประสิทธิภาพได้

เครื่องวัดแบบดิจิตอลเป็นเครื่องมือที่สามารถหาได้ในหลากหลายวงการอุตสาหกรรม ทั้งในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมฟาร์มาชีสซ์ อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และอื่นๆ

สำหรับแรงดันแก๊ส

เมื่อพูดถึงการวัดแรงดันแก๊สในอุตสาหกรรมการผลิตความร้อนและหม้อไอน้ำ อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้คือเครื่องวัดความแรงดันลม ซึ่งใช้ในการตรวจสอบและสังเกตค่าแรงดันแก๊สในระบบท่อ สิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เครื่องวัดที่ใช้สำหรับแรงดันแก๊สได้รับการรับรองจาก ATEX

ATEX หรือ ไอเอ็กซ์เรียกอีกชื่อว่า “อากาศดีบัตรแบบตลาดโลก” คือมาตรฐานการป้องกันการระเบิดและการทำลายพรรณอันเกี่ยวข้องกับแรงดันแก๊ส มาตรฐานนี้ถูกรังสีด้วยรายละเอียดของการติดตั้ง การใช้งาน และการทดสอบของอุปกรณ์เครื่องวัดแรงดันในอุตสาหกรรม การรับรอง ATEX ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมื่อมีการใช้งานเครื่องวัดแรงดันแก๊ส จะไม่เกิดวัชพลังหรืออันตรายอื่นๆ เกิดขึ้น

การวัดแรงดันแก๊ส

อุปกรณ์เครื่องวัดความแรงดันลมที่ได้รับการรับรอง ATEX เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายในการประยุกต์ใช้งาน นอกจากการวัดแรงดันแก๊สอุตสาหกรรมแล้วยังสามารถใช้งานกับกระบวนการและอุปกรณ์อื่นๆ ดังนั้น วิศวกรและผู้ใช้งานจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์วัดความแรงดันลมที่มีคุณภาพและได้รับการรับรอง ATEX เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องในการใช้งาน

สำหรับแรงดันน้ำ

บางรุ่นวัดแรงดันน้ำมีความสามารถในการวัดแรงดันของน้ำ ซึ่งจำเป็นต้องเลือกใช้รุ่นที่เหมาะสมกับความเป็นเหลวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องมือนั้น

เครื่องวัดแรงดันน้ำมีการออกแบบให้สามารถทนทานต่อการใช้งานในสภาวะที่มีน้ำ ความแม่นยำในการวัดต้องถูกคำนึงในการเลือกใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับแรงดันน้ำ เช่น งานโรงงาน อุตสาหกรรม หรืองานสำหรับเช็คค่าแรงดันของระบบน้ำต่าง ๆ

รวมถึงมีรุ่นที่แสดงผลค่าแรงดันน้ำได้ตรงบนหน้าจอเพื่อการตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่หลากหลาย ลักษณะการวัดแรงดันน้ำภายในเครื่องจะต้องรองรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำอย่างแก้วและอากาศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำและความทนทานของเครื่องวัดแรงดันน้ำในงานที่มีความท้าทายและอุปสงค์มากขึ้น

ด้วยความสามารถข้างต้น เครื่องวัดแรงดันน้ำเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและเหมาะสมสำหรับงานที่ต้องการการวัดแรงดันของน้ำอย่างแม่นยำและเป็นระบบ

รุ่นเครื่องวัดการวัดแรงดันน้ำ (Bar)ความแม่นยำ
รุ่น A0-10±0.5%
รุ่น B0-20±1%
รุ่น C0-30±1.5%

คุณสมบัติของเครื่องวัดแรงดันน้ำ

 • สามารถทำงานในสภาวะที่มีน้ำและอากาศอยู่พร้อมกัน
 • แสดงผลค่าแรงดันน้ำได้อย่างแม่นยำ
 • มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีน้ำและอากาศ
 • มีระบบบันทึกข้อมูลค่าแรงดันน้ำในงานที่มีความซับซ้อน

ความดันสัมบูรณ์ (Absolute pressure)

ความดันสัมบูรณ์คือค่าความดันที่วัดในสภาวะสมดุลกับความดันภายนอก หรือความดันที่วัดโดยไม่พิจารณาแรงดันบรรยากาศภายนอก ค่าความดันสัมบูรณ์นั้นมักถูกนำมาใช้ในการวัดแรงดันอากาศ

การวัดความดันสัมบูรณ์มีหน่วยวัดที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น หน่วยวัดความดันสัมบูรณ์มาตรฐานในระบบนาซา (SI) คือ พาสคาล (Pascal) และหน่วยวัดความดันสัมบูรณ์อื่นๆ ที่ใช้กันค่อนข้างไม่แพร่หลายได้แก่ บาร์ (Bar) และ มิลลิบาร์ (mbar)

วัดแรงดันสัมบูรณ์เป็นส่วนสำคัญของการทำงานในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและยา หรือการควบคุมและวัดความดันของแก๊สในระบบท่อ

หน่วยวัดแรงดันสัมบูรณ์หน่วยวัดอัตราส่วน

(ที่อยู่ผู้คนอาจใช้)

อัตราส่วน

(ยกเว้นที่อยู่ผู้คน)

พาสคาล (Pa)นิวตันต่อเมตรกำลังสอง (N/m²)11
บาร์ (Bar)100,0001050.00001
มิลลิบาร์ (mbar)1001030.001

การวัดแรงดันอากาศขาดความถูกต้องหรือไม่ดีอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงาน ดังนั้น การใช้เครื่องมือที่มีความแม่นยำในการวัดและควบคุมความดันสัมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการ

วัดแรงดันอากาศ

ความดันสัมพัทธ์ (Relative pressure)

ความดันสัมพัทธ์เป็นแรงกดที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างความกดของสิ่งที่ต้องการวัดกับสภาวะแวดล้อม

ในการวัดความดันสัมพัทธ์จะมีแรงดันบวกและแรงดันลบ แรงดันบวกเกิดเมื่อความกดของสิ่งที่ต้องการวัดมากกว่าความกดของสภาวะแวดล้อม ในขณะที่แรงดันลบเกิดเมื่อความกดของสิ่งที่ต้องการวัดน้อยกว่าความกดของสภาวะแวดล้อม

การวัดสัมพัทธ์ของความดัน

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความดันสัมพัทธ์ทั่วไปคือ บารอมิเตอร์

ชนิดที่ได้รับความนิยมในการวัดความดันสัมพัทธ์คือ บารอมิเตอร์ที่ใช้หลักการของแผ่นเสียง โดยมีหลักการทำงานคือ หลังจากที่เข้ากับสภาวะน้ำหนักเพิ่มจนถึงที่ที่ต้องการก็มีเสียงตรงออกมา จากนั้นเราก็สามารถอ่านค่าความดันสัมพัทธ์ได้จากสเกลของเสียงที่ออกมา

การวัดสัมพัทธ์ของความดันจะมีการใช้หน่วยวัดในรูปของตารางการแปลงค่าความดัน

หน่วยวัดความหมาย
บาร์ (bar)หน่วยวัดความดันในระบบเมตริก
เพสคอล (psi)หน่วยวัดความดันในระบบกึ่งอังกฤษ
ตือรือ (torr)หน่วยวัดความดันในระบบ SI ที่นิยมใช้ในงานทางการแพทย์

การใช้งานอุปกรณ์วัดความดันสัมพัทธ์

อุปกรณ์วัดความดันสัมพัทธ์มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม เช่น ในงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี งานอุตสาหกรรมสำหรับน้ำมันและก๊าซ หรือในงานทางการแพทย์ เพื่อวัดความดันของอากาศในลำตับหรือระบบทางเดินหายใจ

อุปกรณ์วัดความดันสัมพัทธ์สามารถใช้ในการวัดและควบคุมความดันในระบบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ให้แม่นยำ เพื่อให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความดันแตกต่าง (Differential pressure)

การวัดความแตกต่างของแรงดันมีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบและควบคุมกระบวนการที่มีการไหลของก๊าซหรือของเหลวในท่อ โดยเกจวัดแรงดันแตกต่างมักใช้สำหรับวัดความแตกต่างของแรงดันระหว่างจุดสองจุดที่ต่างกัน แรงดันแตกต่างสามารถใช้วัดแรงดันของก๊าซหรือของเหลวในท่อเพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์สถานะของกระบวนการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ในการทำงานในอุตสาหกรรมหรือสถานที่ที่ต้องวัดแรงดันแตกต่าง คุณสามารถใช้เครื่องมือวัดความแตกต่างของแรงดันโดยใช้มือถือ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกต่อการพกพาและใช้งานเพื่อให้คุณสามารถทำการตรวจสอบและวัดค่าแรงดันในงานได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย

เกจวัดแรงดันลม

เกจวัดแรงดันลมเป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการวัด อ่านค่า และควบคุมความดัน (Pressure) ของไหลทั้งของเหลวและก๊าซทุกชนิดในระบบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ค่าความดันที่เหมาะสมในกระบวนการที่ต้องการ

การวัดแรงดันลมเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมและดูแลระบบที่ใช้งานในอุตสาหกรรม โดยเจ้าของระบบหรือผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องทราบค่าความดันลมเพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ย่านการวัดค่าความดัน

เกจวัดแรงดันลมสามารถวัดแรงดันในระดับต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันการใช้งาน โดยประเภทของเกจวัดแรงดันลมจะกำหนดจำนวนของหน่วยวัดแรงดันที่สามารถอ่านได้ ย่านการวัดค่าความดันของเครื่องวัดแรงดันลมสามารถถูกแยกออกเป็นอินเชสท์ย่านความดันบรรยากาศ (Atmospheric Pressure Scale) และย่านความดันสุญญากาศ (Absolute Pressure Scale) ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์

รูปแบบการแสดงผลค่าความดันสามารถใช้หน่วยวัดอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ เช่น บาร์ (bar), โปเสค (pascal), อาตโมสเฟรล (atmosphere), มิลลิบาร์ (millibar) เป็นต้น

หน่วยวัดแรงดันความหมายหน่วยการแสดงผล
บาร์ (bar)หน่วยชั้นนำในการวัดแรงดัน1 bar = 10^5 ปาสคาล (pascal)
โปเสค (pascal)หน่วยวัดแรงดันของ SI1 โปเสค = 1 นิวตันต่อเมตรกำลังสอง (N/m^2)
อาตโมสเฟรล (atmosphere)หน่วยวัดแรงดันชั้นนำสำหรับใช้ในสถาปัตยกรรมและวันโอลมปิค1 อาตโมสเฟรล = 1013.25 หรือ 1.01325 bar
มิลลิบาร์ (millibar)หน่วยวัดแรงดันที่พบบ่อยในประเทศไทย1 มิลลิบาร์ = 0.001 บาร์

ประเภทของเกจวัดแรงดันลมแบ่งตามย่านการวัด

เกจวัดแรงดันลมมีประเภทต่างๆซึ่งแบ่งตามย่านการวัดค่าความดันของลมที่ใช้เป็นกลุ่มเดียวกัน ซึ่งนอกเหนือจากย่านการวัดแตกต่างกันแล้ว เกจวัดแรงดันลมยังมีคุณสมบัติและการปรับใช้ที่สอดคล้องกับบริบทและการใช้งานต่างๆด้วย

เกจวัดแรงดันลมย่านความดันบรรยากาศ

เกจวัดแรงดันลมในย่านความดันบรรยากาศจะใช้สำหรับวัดค่าความดันของลมที่มีค่าใกล้เคียงกับค่าความดันบรรยากาศ ซึ่งเป็นค่าความดันที่มักจะเป็นศูนย์หรือใกล้เคียงไปกับศูนย์

เกจวัดแรงดันลมย่านความดันสุญญากาศ

เกจวัดแรงดันลมย่านความดันสุญญากาศใช้ในการวัดค่าความดันของลมที่มีค่าต่ำกว่าค่าความดันบรรยากาศ มักใช้ในงานที่ต้องการให้เราสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความดันได้อย่างละเอียด

ประเภทเกจวัดแรงดันลมย่านการวัด
เกจวัดแรงดันลมย่านความดันบรรยากาศค่าความดันใกล้เคียงกับศูนย์
เกจวัดแรงดันลมย่านความดันสุญญากาศค่าความดันต่ำกว่าค่าความดันบรรยากาศ

ด้วยประเภทของเกจวัดแรงดันลมแบบต่างๆที่มีการแบ่งตามย่านการวัด การใช้งานและประโยชน์ของเกจวัดแรงดันลมจะสอดคล้องกับความต้องการและงานที่ต้องทำในแต่ละสถานการณ์

สรุป

เกจวัดแรงดันลมเป็นเครื่องมือที่สำคัญในอุตสาหกรรมและสถาหรัสำหรับการวัดและระบุค่าความดันในท่อ (แก๊ส น้ำ หรือของเหลว) เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม HVAC ซึ่งสามารถใช้ในการวัดแรงดันสถิตหรือแรงดันแก๊สได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการวัดความแรงดันอากาศหรือการวัดแรงดันลมในอุตสาหกรรมต่างๆ และใช้ตรวจสอบแรงดันแก๊สในระบบท่ออย่างเป็นประจำ

ข้อดีของเกจวัดแรงดันลม คือการที่เครื่องมือเหล่านี้สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ที่หลากหลายและในระบบการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำงานอยู่ในสภาวะที่พิเศษ

ดังนั้น เกจวัดแรงดันลมเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและเป็นที่ต้องการในการวัดแรงดันของอากาศ รวมถึงใช้ในการดูแลระบบโรงงานและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการวัดแรงลมในกระบวนการต่างๆ หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือวัดแรงดันลมที่มีคุณภาพและสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ทางเราคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Table of Contents

Latest Post

diaphragm valve หน้าที่

วาล์วไดอะแฟรม หน้าที่และการประยุกต์ใช้

วาล์วไดอะแฟรมเป็นวาล์วแผ่นปิดที่มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการไหลของของเหลวในหลากหลายอุตสาหกรรม เราใช้วาล์วไดอะแฟรมเพื่อให้ของเหลวไหลผ่านหรือหยุดไหลตามที่เราต้องการ วาล์วไดอะแฟรมประกอบด้วยวาล์วแผ่นปิดที่สัมผัสกับของเหลวและมีลักษณะพิเศษในการทำงาน

...
diaphragm seals for pressure transmitters

ซีลไดอะแฟรมสำหรับตัวส่งสัญญาณแรงดัน

สวัสดีทุกท่าน! เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปสำรวจเกี่ยวกับซีลไดอะแฟรมสำหรับการวัดแรงดันในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ

...
diaphragm seals

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมสำหรับอุตสาหกรรม

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมเป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันที่มีความสำคัญสูงในอุตสาหกรรมในไทย แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมคือชิ้นส่วนที่ถูกใช้ในระบบวัดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมต่างๆ มีหลายรูปแบบตามการใช้งาน

...
diaphragm seal pressure transmitter

เครื่องส่งสัญญาณแรงดันไดอะแฟรมซีลในไทย

เครื่องส่งสัญญาณแรงดันไดอะแฟรมซีลเป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวัดความดัน ซีลไดอะแฟรมในเครื่องส่งสัญญาณนี้สามารถป้องกันการสัมผัสกับสื่อที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น

...