บริษัท เรเดียส โกลบอล จำกัด info@radiusglobal.co.th , Tel : 02-041-5092 , 095-296-2968
Post: มาตรวัดความดัน: คู่มือและเคล็ดลับการเลือกใช้

มาตรวัดความดัน: คู่มือและเคล็ดลับการเลือกใช้

มาตรวัดความดัน
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
Power by Odoo

ติดต่อเรา

มาตรวัดความดันโลหิตเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่าความดันโลหิตของร่างกาย ค่าความดันโลหิตเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบ่งบอกถึงสุขภาพของเรา หากค่าความดันโลหิตสูงนานเกินไป อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้น การวัดความดันโลหิตและการตรวจวัดอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมค่าความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ในบทความนี้เราจะเรียนรู้วิธีการเลือกใช้มาตรวัดความดันที่เหมาะสมและเคล็ดลับในการตรวจวัดความดันโลหิตอย่างแม่นยำที่บ้าน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากบทความนี้:

 • วิธีการวัดความดันโลหิตอย่างถูกต้อง
 • ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความดันสูง
 • วิธีการควบคุมความดันโลหิต
 • สาเหตุของความดันสูง
 • ความสำคัญของการตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ

สรุป

ในบทความนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรวัดความดันและวิธีวัดความดันโลหิตอย่างถูกต้อง รวมถึงปัญหาและการควบคุมความดันสูง หลังจากที่ได้รับข้อมูลนี้การเลือกใช้และตรวจวัดความดันโลหิตอย่างแม่นยำที่บ้านจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป

รู้จักกับค่าความดัน

ในส่วนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับค่าความดันโลหิต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินสุขภาพของร่างกายและฟังก์ชันของระบบหลอดเลือด ค่าความดันโลหิตประกอบด้วยค่าความดันตัวบน (Systolic Blood Pressure; SBP) และค่าความดันตัวล่าง (Diastolic Blood Pressure; DBP) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการวัดความดันโลหิตและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจและแรงต้านทานในหลอดเลือด

ค่า SYS หรือค่าความดันโลหิตตัวบนเป็นค่าความดันที่เกิดขึ้นขณะที่หัวใจบีบตัว ส่วนค่า DIA หรือค่าความดันโลหิตตัวล่างเป็นค่าความดันที่เกิดขึ้นขณะที่หัวใจคลายตัว จากค่าความดันโลหิตสามารถหาค่าชีพจร (Pulse) ได้ ซึ่งเป็นอัตราการเต้นของหัวใจ ผ่านการวัดค่าความดันโลหิตและชีพจร เราสามารถมีข้อมูลในการประเมินสุขภาพและฟังก์ชันของร่างกายได้อย่างถูกต้อง

ค่าความดันโลหิต

ในตารางด้านล่างนี้ เราจะทำความเข้าใจตัวชี้วัดความดันโลหิตในรายละเอียดมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เรามีความเข้าใจและความรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับค่าความดันโลหิตและความหมายของแต่ละค่า

ค่าความดันความหมาย
SYS (ค่าความดันโลหิตตัวบน)ค่าความดันที่เกิดขึ้นขณะหัวใจบีบตัว
DIA (ค่าความดันโลหิตตัวล่าง)ค่าความดันที่เกิดขึ้นขณะหัวใจคลายตัว
ชีพจร (Pulse)อัตราการเต้นของหัวใจ

ปัจจัยที่มีผลต่อความดัน

มีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถมีผลต่อค่าความดันโลหิต เช่น อายุ, เพศ, กิจกรรมในแต่ละวัน, เวลาในการวัดค่าความดัน, ความเครียด, อาหาร, พันธุกรรม, และยาที่ใช้รักษาอาการที่ไม่ใช่โรคความดันโลหิตสูง การทราบถึงปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความดันสูง

อายุ

อายุเป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อความดันโลหิต สำหรับผู้สูงอายุ ความดันสูงมักจะเป็นโรคที่พบได้บ่อยขึ้น เนื่องจากกระบวนการเริ่มต้นของอ่อนแรงในร่างกายและการเสื่อมสภาพของหลอดเลือด อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะอายุเป็นหนุ่มสาวหรือผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมความดัน

เพศ

เพศเป็นอีกปัจจัยที่สามารถมีผลต่อความดันโลหิต ทั้งนี้เพราะความแตกต่างในกระบวนการสร้างฮอร์โมน ผลกระทบจากฮอร์โมนเพศในร่างกาย และปัจจัยทางเลือดอื่นๆ เช่น ความเครียดและการกระตุ้นระบบร่างกาย จึงจำเป็นต้องตรวจสอบค่าความดันเป็นประจำและดูแลรักษาสุขภาพเพศเพื่อควบคุมความดัน

กิจกรรมในแต่ละวัน

กิจกรรมในแต่ละวันสามารถมีผลต่อความดันโลหิต การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจและระดับความดันโลหิตเป็นปกติ การรักษาน้ำหนักตัวที่เหมาะสมและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมความดันโลหิตอย่างรัดกุม

เวลาในการวัดค่าความดัน

เวลาในการวัดค่าความดันอาจมีผลต่อผลลัพธ์ที่ได้ ควรวัดค่าความดันในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน และควรหลีกเลี่ยงการวัดค่าความดันโดยมีสภาวะเครียดหรือกังวล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและสะท้อนความดันโลหิตที่ถูกต้อง

ความเครียด

ความเครียดสามารถมีผลต่อระดับความดันโลหิต การสัมผัสกับสถานการณ์เครียดอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น การใช้เทคนิคการควบคุมความเครียดเช่นการปรับสมดุลในชีวิตประจำวันและการออกกำลังกายรวมถึงเทคนิคการควบคุมหายใจอาจช่วยลดความเครียดและควบคุมค่าความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

อาหาร

อาหารที่รับประทานสามารถมีผลต่อความดันโลหิต การควบคุมปริมาณสุดสารอาหารที่รับประทาน เช่น อาหารที่มีปริมาณโซเดียมและไขมันต่ำ เป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมความดันการแก้ไขอาหารและลดสารอาหารที่มีส่วนเสี่ยงแก่ภาวะความดันโลหิตสูง การควบคุมอาหารเสริมด้วยการบริโภคผักและผลไม้อยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมก็มีประโยชน์ในการลดความดันที่สูง

พันธุกรรม

พันธุกรรมเป็นปัจจัยที่อาจมีผลต่อความดัน หากมีญาติในครอบครัวที่มีประวัติของโรคความดันโลหิตสูง ควรตรวจสอบค่าความดันโดยสม่ำเสมอและปรึกษาแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยและการควบคุมความดันที่เหมาะสม

ปัจจัยผลต่อความดัน
อายุมักมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มความดัน
เพศเพศชายมักมีความเป็นไปได้ของความดันสูงมากกว่าเพศหญิง
กิจกรรมในแต่ละวันการออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยลดความดัน
เวลาในการวัดค่าความดันวัดค่าความดันในเวลาเดียวกันในแต่ละวันเพื่อได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ
ความเครียดความเครียดสามารถทำให้ความดันสูงขึ้น
อาหารการควบคุมอาหารที่มีประโยชน์ช่วยลดความดัน
พันธุกรรมผู้มีญาติในครอบครัวที่เป็นโรคความดันสูงเป็นไปในทางเดียวกัน
ยาบางยาที่ใช้รักษาอาการที่ไม่ใช่โรคความดันสูงอาจมีผลต่อความดัน

ไม่ว่าจะเป็นอายุ, เพศ, กิจกรรมในแต่ละวัน, เวลาในการวัดค่าความดัน, ความเครียด, อาหาร, พันธุกรรม, หรือยาที่ใช้ การทราบและเข้าใจปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงสุขภาพหัวใจและควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ภายในเกณฑ์ปกติได้

ในบทความนี้เราได้เรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรวัดความดันและปัจจัยที่มีผลต่อค่าความดัน ต่อไปเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีวัดความดันโลหิตอย่างแม่นยำที่บ้าน

ปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิตอาจมีหลายประการ เช่น อายุ, เพศ, กิจกรรมในแต่ละวัน, เวลาในการวัดค่าความดัน, ความเครียด, อาหาร, พันธุกรรม, และยาที่ใช้รักษาอาการที่ไม่ใช่โรคความดันโลหิตสูง การทราบถึงปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความดันสูง

เพื่อวัดความดันโลหิตอย่างถูกต้องและแม่นยำที่บ้าน ต้องใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ เช่น เครื่องมือวัดความดันที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถซื้อได้จากร้านขายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรือร้านขายออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ ควรทำการตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ และใช้เครื่องมือที่ถูกต้องตามคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถควบคุมค่าความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับการวัดความดันโลหิต

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นค่าความดันในส่วน SYS หรือ DIA ควรทำการวัดความดันที่ตำแหน่งที่ถูกต้อง โดยควรไขว้ข้อไหล่ให้ประสานกับระดับหัวใจ ในตำแหน่งที่กำหนดจะช่วยให้ได้ค่าความดันที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

การวัดความดันโลหิต

หากค่าความดันโลหิตสูง จำเป็นต้องมีการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การควบคุมความดันโลหิตสามารถทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ รวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ บริหารจัดการสตรีมและโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับความดันสูง รวมถึงการรับประทานอาหารที่เหมาะสมและการลดปริมาณโซเดียมในอาหาร

 1. สุขภาพลดไขมันในอาหาร: รับประทานอาหารที่มีไขมันน้อย และลดการบริโภคอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง เช่น อาหารที่ใช้น้ำมันต่าง ๆ รวมถึงอาหารที่มีไขมันที่เป็นอันตราย เช่น เนื้อวัวเนื้อหมู และเนื้อที่หุงด้วยกะทิ
 2. ควบคุมปริมาณโซเดียม: ลดการบริโภคอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูง เช่น อาหารจานที่ร้านอาหารให้ เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส เครื่องดื่มที่มีปริมาณโซเดียมสูง เช่น ของกินสำเร็จรูป
 3. ออกกำลังกาย: ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน หรือการเดินข้างเรือน ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดความดันโลหิตและส่งเสริมสุขภาพทั่วไป
 4. การจัดการสตรีมและการควบคุมโรคเรื้อรัง: การจัดการสตรีมและลดความเครียด โดยเรียนวิธีการควบคุมความเครียด เช่น การปฏิบัติตามท่าทางยากจะช่วยลดความเครียด รวมถึงการปรับแก้โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง เพื่อควบคุมความดันโลหิตที่สูง

ตาราง: อาหารที่อยู่ในกลุ่มเหล็กดีสำหรับควบคุมความดันโลหิต

ชนิดอาหารปริมาณเหล็ก (มิลลิกรัม)
เนื้อแดดเดียวและเนื้อวัว2.6
ปลา0.35-1.5
เครื่องเทศ1-1.3
ผักใบเขียว0.82-1.11
ถั่ว2.2-2.5

ในส่วนที่แล้วของบทความนี้ เราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการวัดความดันโลหิตและปัจจัยที่มีผลต่อค่าความดัน แต่บ่อยครั้งที่การตรวจวัดความดันโลหิตที่ใช้มือเป็นอุปกรณ์โปรแกรมยุคใหม่มีความผิดพลาด ด้วยเหตุนี้ เรามาดูว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไรที่สามารถช่วยให้การตรวจวัดความดันเป็นไปอย่างแม่นยำและสะดวกสบายได้

การวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (Automatic Blood Pressure Monitor) เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้การตรวจวัดความดันโลหิตสะดวกและแม่นยำมากขึ้น มีเครื่องมือที่ใช้ได้ง่ายและทันสมัยที่สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งในบ้านและที่ทำงาน การใช้เทคโนโลยีช่วยในการวัดความดันโลหิตอัตโนมัติจะช่วยป้องกันความผิดพลาดเนื่องจากบุคคลที่วัดค่าความดัน นอกจากนี้ เครื่องมือเหล่านี้ยังช่วยให้เราสามารถติดตามและบันทึกข้อมูลวัดค่าความดันได้สะดวกและรวดเร็ว

ความแม่นยำและเปรียบเทียบเครื่องตรวจวัดความดันโลหิต

ตารางที่ 1 แสดงความแม่นยำและเปรียบเทียบเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตทั้งแบบมือเป็นและอัตโนมัติ จะเห็นได้ว่าเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตอัตโนมัติมีความแม่นยำสูงกว่าเพียงมือเป็นอย่างเห็นได้ชัด ด้วยการวัดที่เป็นอัตโนมัติและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคคลที่ใช้ก็สามารถตรวจวัดความดันได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่รวบรัดและทันสมัยเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจและความดันโลหิต

ปัจจัยเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตแบบมือเป็นเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ
ความสะดวกในการใช้งานจำเป็นต้องมีความชำนาญในการวัดความดันใช้ง่ายและสะดวก ไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญ
ความแม่นยำมีความผิดพลาดเนื่องจากความผิดปกติในการวัดมีความแม่นยำสูง
เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีทันสมัย เช่น การตรวจวัดผ่านวิธีสัมผัส, ตรวจวัดผ่านข้อมือ
ราคาราคาถูกกว่ามีราคาสูงกว่า

เมื่อเราทราบถึงค่าความดันโลหิตของเราแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมค่าความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของร่างกายและลดโอกาสในการเกิดโรค ดังนั้นเรามาเรียนรู้เคล็ดลับในการควบคุมความดันโลหิตในชีวิตประจำวันดังต่อไปนี้:

 1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ: การออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของหัวใจและปรับสมดุลของระบบหลอดเลือด ควรออกกำลังกายอย่างเหมาะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคล
 2. รักษาน้ำหนักที่เหมาะสม: การรักษาน้ำหนักที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันสูง โรคหัวใจ และโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความอ้วน
 3. ลดการบริโภคเกลือ: อาหารที่มีปริมาณเกลือสูงอาจทำให้ความดันเลือดเพิ่มขึ้น ควรลดการบริโภคอาหารที่มีเกลือสูง เช่น เนื้ออาหารสุกก่อนแล้วค่อยเติมเกลือเพิ่ม (ถ้าจำเป็น)
 4. บริโภคอาหารที่เหมาะสม: อาหารที่ร่างกายได้รับมีผลต่อความดันโลหิต ควรบริโภคอาหารที่มีปริมาณผัก ผลไม้ เมล็ด และไขมันไม่อิ่มตัว
 5. ลดความเครียด: การทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ การฝึกโยคะ และการนวดแผนไทยเป็นต้น ช่วยลดความเครียดและช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย

การควบคุมความดันโลหิตในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรใส่ใจ เพื่อให้ร่างกายและหัวใจเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเรา

คำคม:

“การควบคุมความดันโลหิตไม่ใช่เรื่องยาก ทำได้ด้วยการสร้างนิสัยที่ดีในชีวิตประจำวัน” – ด็อกเตอร์วิลเลียม เอชเวิร์ด

การควบคุมความดันโลหิตเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เราสามารถดูแลความดันโลหิตของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการต่างๆ ต่อไปนี้เราจะแนะนำเทคนิคและแนวทางในการควบคุมความดันโลหิตอย่างถูกต้อง:

 1. ออกกำลังกายอยู่เสมอ: การออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยลดความดันโลหิตอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกกิจกรรมที่คุณชื่นชอบและเพิ่มความเร็วเริ่มต้นอย่างช้าๆ และปรับเปลี่ยนระดับความหนักในระยะเวลา
 2. รักษาน้ำหนักที่เหมาะสม: การลดน้ำหนักหากคุณอ้วนหรือท้วมจะช่วยลดความดันโลหิต
 3. บริหารจัดการความเครียด: สตรีสมัครเล่นเป็นต้นมา
 4. อาหารและสูตรอาหารที่เหมาะสม: การลดการบริโภคเกลือและอาหารที่มีไขมันสูง และบริโภคผักผลไม้สด เป็นต้นมา
 5. เลิกบุหรี่: การเลิกบุหรี่ช่วยลดความดันโลหิตและลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
 6. กินอาหารที่เตรียมไว้ให้สม่ำเสมอ: ควรบริโภคอาหารที่มีมากไฟเบอร์ โพรตีน และวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกาย
 7. เลือกใช้สมาธิและเทคนิคผ่อนคลาย: การฝึกสมาธิและเทคนิคการผ่อนคลาย เช่น โยคะ จะช่วยลดความเครียดและควบคุมความดันโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ควบคุมความดันโลหิตเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความรับผิดชอบ หากคุณสามารถปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง คุณจะสามารถควบคุมความดันโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

สรุป

ในบทความนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรวัดความดันและวิธีวัดความดันโลหิตอย่างถูกต้อง ค่าความดันโลหิตเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินสุขภาพของเรา การวัดความดันโลหิตและตรวจวัดอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมค่าความดันเพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การเลือกใช้และการตรวจวัดความดันโลหิตอย่างแม่นยำที่บ้านเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามั่นใจและประเมินสุขภาพของเราอย่างถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม ค่าความดันโลหิตสามารถจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุ เพศ กิจกรรมในแต่ละวัน เวลาในการวัดค่าความดัน ความเครียด อาหาร พันธุกรรม และยาที่ใช้รักษา การทราบถึงปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจและปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

หลังจากที่ได้รับข้อมูลเหล่านี้ สรุปโดยสังเขปว่าการเลือกใช้และตรวจวัดความดันโลหิตอย่างแม่นยำที่บ้านจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป ความรู้ที่ได้รับในบทความนี้ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้

Table of Contents

Latest Post

diaphragm valve หน้าที่

วาล์วไดอะแฟรม หน้าที่และการประยุกต์ใช้

วาล์วไดอะแฟรมเป็นวาล์วแผ่นปิดที่มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการไหลของของเหลวในหลากหลายอุตสาหกรรม เราใช้วาล์วไดอะแฟรมเพื่อให้ของเหลวไหลผ่านหรือหยุดไหลตามที่เราต้องการ วาล์วไดอะแฟรมประกอบด้วยวาล์วแผ่นปิดที่สัมผัสกับของเหลวและมีลักษณะพิเศษในการทำงาน

...
diaphragm seals for pressure transmitters

ซีลไดอะแฟรมสำหรับตัวส่งสัญญาณแรงดัน

สวัสดีทุกท่าน! เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปสำรวจเกี่ยวกับซีลไดอะแฟรมสำหรับการวัดแรงดันในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ

...
diaphragm seals

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมสำหรับอุตสาหกรรม

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมเป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันที่มีความสำคัญสูงในอุตสาหกรรมในไทย แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมคือชิ้นส่วนที่ถูกใช้ในระบบวัดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมต่างๆ มีหลายรูปแบบตามการใช้งาน

...
diaphragm seal pressure transmitter

เครื่องส่งสัญญาณแรงดันไดอะแฟรมซีลในไทย

เครื่องส่งสัญญาณแรงดันไดอะแฟรมซีลเป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวัดความดัน ซีลไดอะแฟรมในเครื่องส่งสัญญาณนี้สามารถป้องกันการสัมผัสกับสื่อที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น

...