บริษัท เรเดียส โกลบอล จำกัด info@radiusglobal.co.th , Tel : 02-041-5092 , 095-296-2968
Post: มาตรวัดแรงดันคุณภาพสูงสำหรับทุกอุตสาหกรรม

มาตรวัดแรงดันคุณภาพสูงสำหรับทุกอุตสาหกรรม

มาตรวัดแรงดัน
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
Power by Odoo

ติดต่อเรา

มาตรวัดแรงดันเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อวัดและติดตามระดับแรงดันในระบบต่างๆ เพื่อให้การวัดมีความแม่นยำ เชื่อถือได้ และมีความปลอดภัยสูงสุดในการวัด ในบทความนี้ เราจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแนะนำคำแนะนำที่มีคุณค่าเกี่ยวกับเกจวัดแรงดัน รวมถึงประเภทของมาตรวัดแรงดัน การใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ค่าแรงดันมาตรฐานที่เหมาะสม และข้อมูลที่มีประโยชน์อื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวัดแรงดันได้อย่างถูกต้อง

สิ่งที่ควรจำ:

 • มาตรวัดแรงดันเป็นเครื่องมือที่สำคัญในอุตสาหกรรมที่ใช้ในการวัดและควบคุมแรงดันในระบบต่างๆ
 • มีประเภทของมาตรวัดแรงดันต่างๆ เช่น analog pressure gauge, diaphragm pressure gauge, และ digital pressure gauge
 • ใช้งานเกจวัดแรงดันในอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมกระบวนการผลิต ระบบ HVAC การควบคุมกระบวนการ และการวิจัยและพัฒนา
 • มาตรฐาน EN 837-1 เป็นมาตรฐานสำหรับ pressure gauge ที่กำหนดแนวทางในการออกแบบและก่อสร้าง
 • การเลือกซื้อเกจวัดแรงดันที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพทางมาตรวิทยา

ประเภทของมาตรวัดแรงดัน

มาตรวัดแรงดันมีหลายประเภท รวมถึงมาตรวัดแรงดันแบบอนาล็อกหรือที่เรียกว่า bourdon tube gauge ที่ใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากความแม่นยำสูง ความถูกต้อง ความทนทานและราคาที่เป็นมิตรต่องบการผลิต มาตรวัดแรงดันแบบดายาฟรามหรือที่เรียกว่า diaphragm pressure gauge จะใช้พิมพ์หยาบสายสูงในการวัดแรงดันและเหมาะกับงานที่มีสารกัดกร่อนหรือเหนียว มาตรวัดแรงดันแบบดิจิตอลหรือที่เรียกว่า digital pressure gauge สามารถให้ค่าอ่านแม่นยำและแม่นยำในรูปแบบดิจิตอล และมักมีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การบันทึกข้อมูล หน่วยที่กำหนดเอง และการแสดงผลดิจิทัลที่ง่ายต่อการอ่าน

ประเภทของมาตรวัดแรงดันคำอธิบายคุณสมบัติ
Analog Pressure Gaugeมาตรวัดแรงดันแบบอนาล็อก (bourdon tube gauge)– ความแม่นยำสูง
– ความทนทาน
– ราคาเหมาะสม
Diaphragm Pressure Gaugeมาตรวัดแรงดันแบบดายาฟราม (diaphragm pressure gauge)– ใช้หยาบสายสูงในการวัดแรงดัน
– เหมาะสำหรับสารกัดกร่อนหรือเหนียว
Digital Pressure Gaugeมาตรวัดแรงดันแบบดิจิตอล (digital pressure gauge)– ให้ค่าอ่านแม่นยำและรวดเร็ว
– มีคุณสมบัติที่ก้าวหน้า
– ความสะดวกในการอ่านผล

การใช้งานเกจวัดแรงดันในอุตสาหกรรม

เกจวัดแรงดันมีการใช้งานในอุตสาหกรรมและภาคสนามอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมและตรวจสอบระดับแรงดันในเครื่องจักร ท่อ และระบบต่างๆ เพื่อให้บรรทัดฐานและความปลอดภัยสูงสุดในการวัดแรงดันในอุตสาหกรรมหลายๆ ภาค เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เคมี ยานยนต์ และอื่นๆ ระบบ HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) ต้องใช้เกจวัดแรงดันเพื่อตรวจสอบการไหลของอากาศ ความแตกต่างในแรงดัน และระดับสารทำความเย็น เพื่อความเย็นที่เหมาะสมและความสะดวกสบาย หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในแรงดัน ระบบ HVAC จะสามารถปรับแก้ไขได้ทันที นอกจากนี้ เกจวัดแรงดันยังมีความสำคัญในการควบคุมกระบวนการ โดยช่วยในการตรวจสอบและตรวจวัดแรงดันในท่อ ถัง และหม้อกระตุ้น โดยให้การดำเนินงานที่เสถียรและปลอดข้อผิดพลาด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย ในบัณฑิตเอกสาร📚

อีกทั้ง เกจวัดแรงดันยังมีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนากิจกรรมต่างๆ โดยให้ความแม่นยำและความเชื่อถือได้ในการวัดเพื่อการทดลอง การทดสอบ และการวิเคราะห์

การใช้งานเกจวัดแรงดันในอุตสาหกรรม

ในสรุป การใช้งานเกจวัดแรงดันในอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีบทบาทในการควบคุมและตรวจสอบระดับแรงดันในระบบต่างๆ ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมเคมี ยานยนต์หรือระบบ HVAC เป็นต้น การใช้เกจวัดแรงดันช่วยในการควบคุมกระบวนการ การตรวจสอบและบีบอัดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบและควบคุมการเดินทางของเท่าเฉพาะ และได้รับการพัฒนาและวิจัย

มาตรฐาน EN 837-1 สำหรับ Pressure Gauge

มาตรฐาน EN 837-1 เป็นมาตรฐานของยุโรปที่พัฒนามาเพื่อใช้ในการควบคุมและกำหนดคุณลักษณะของ pressure gauge โดยเฉพาะ มาตรฐานนี้กำหนดแนวทางในการออกแบบและก่อสร้าง pressure gauge โดยรวมถึงการเลือกวัสดุสำหรับช่วงแรงดันที่แตกต่างกัน ความแม่นยำของแกนตรึง ขนาดแบบ Watch และสเกล มาตรฐานยังระบุพารามิเตอร์ทางประสิทธิภาพของเกจ เช่น ความไวต่อตอบ ความซ้ำกัน และการปรับเพิ่มค่าศูนย์ เมื่อสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน EN 837-1 ผู้ผลิต pressure gauge สามารถผลิตเครื่องมือที่ให้ค่าแรงดันที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ทำให้มีความเข้ากันได้และเชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ มาตรฐานยังเน้นให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์แตรที่ปลดแรงดันและการป้องกันการเกินแรงดัน เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของเกจและบุคคล

คุณประโยชน์ของการใช้มาตรฐาน EN 837-1

การปฏิบัติตามมาตรฐาน EN 837-1 มีประโยชน์อย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมและผู้ใช้งาน รวมถึง:

 • ความน่าเชื่อถือ: มาตรฐาน EN 837-1 ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถผลิตเกจวัดแรงดันที่แม่นยำและน่าเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานในการวัดแรงดันที่ถูกต้อง
 • ความปลอดภัย: มาตรฐานนี้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่นการใช้อุปกรณ์ป้องกันการกดดันสูง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดปกติ
 • ความสอดคล้อง: การปฏิบัติตามมาตรฐาน EN 837-1 ช่วยให้ความสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดให้เท่าเทียมกัน ทำให้การใช้งานมีความสมดุลและสอดคล้องกันทั้งในแวดวงอุตสาหกรรม
 • ความง่ายในการเปรียบเทียบ: มาตรฐานนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบข้อมูลและคุณสมบัติระหว่างเกจวัดแรงดันที่ต่างกันได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการได้อย่างถูกต้อง

วิธีการเลือกเกจวัดแรงดันที่เหมาะสม

การเลือกเกจวัดแรงดันที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางมาตรวิทยาที่ถูกต้องและประสิทธิภาพที่สูงที่สุดจากการวัดแรงดัน ดังนั้น เราได้รวบรวมขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้คุณเลือกเกจวัดแรงดันที่เหมาะสมได้ดังนี้:

 • วางแผนใช้งาน: กำหนดว่าคุณต้องการวัดแรงดันในระดับใดและในสภาวะการทำงานอะไร
 • ชนิดของแรงดัน: เลือกชนิดของแรงดันที่คุณต้องการวัด เช่น แรงดันทบทวน แรงดันสวิง หรือแรงดันความจุ
 • หน่วยการวัด: ระบุว่าคุณต้องการใช้หน่วยการวัดแรงดันอย่างไร เช่น psi, bar, kg/cm2
 • ระดับความแม่นยำ: เลือกระดับความแม่นยำของการวัดที่คุณต้องการ โดยปกติแล้วมีระดับความแม่นยำตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับที่สุด
 • วัสดุที่เหมาะสม: เลือกวัสดุที่รองรับการวัดแรงดันที่คุณต้องการ โดยปกติแล้วมีวัสดุที่ทนทานและไม่สนิทต่อสภาวะการทำงานที่เป็นไปได้
 • ขนาดและหน้าปัด: เลือกขนาดและหน้าปัดของเกจวัดแรงดันให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงขนาดที่มีความสัมพันธ์กับช่วงของแรงดันที่คุณต้องการวัด

การตรวจสอบและเปรียบเทียบคุณสมบัติและฟังก์ชันของเกจวัดแรงดันจากผู้ผลิตแตกต่างกันก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้คุณสามารถเลือกเกจวัดแรงดันที่มีประสิทธิภาพทางมาตรวิทยาและคุณภาพที่ดีที่สุด

ตัวอย่างของตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของเกจวัดแรงดัน

ชนิดของเกจวัดแรงดันความแม่นยำวัสดุที่ใช้ผลิตขนาดหน้าปัดการใช้งาน
เกจวัดแรงดันแบบบูรล์ (Bourdon tube pressure gauge)มาตรฐานสูงสแตนเลสเชี่ยวชาญ1.5 นิ้วใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป
เกจวัดแรงดันแบบบูรล์ด้วยเอลลอยด์ (Bourdon tube pressure gauge with liquid filling)มาตรฐานสูงสแตนเลสเชี่ยวชาญ4 นิ้วใช้ในสภาวะการทำงานที่สั่นหรือกระตุก
เกจวัดแรงดันด้วยไดอะแฟรม (Diaphragm pressure gauge)มาตรฐานสูงสแตนเลสเชี่ยวชาญ2 นิ้วใช้ในสภาวะการทำงานที่มีสารเคมีกัดกร่อน

เมื่อคุณได้ทำการเลือกเกจวัดแรงดันที่เหมาะสมแล้ว คุณสามารถทำการซื้อเกจวัดแรงดันที่เต็มใจได้ โดยคำนึงถึงคุณภาพและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานและการใช้งานของคุณ

การดูแลและบำรุงรักษาเกจวัดแรงดัน

การดูแลและบำรุงรักษาอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้มาตรวัดแรงดันมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและความแม่นยำในการวัดสูงสุด ดังนั้น คำแนะนำต่อไปนี้เป็นที่สำคัญสำหรับการดูแลและบำรุงรักษามาตรวัดแรงดัน:

 • ตรวจสอบประจุและชำรุด: ตรวจสอบประจุและชำรุดของมาตรวัดแรงดันอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตรวจสอบว่าไม่มีคราบสกปรกหรืออุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่สูงเกินไปที่สามารถทำให้มาตรวัดแรงดันเสียหาย
 • ทำความสะอาด: ระยะหยุดของการทำความสะอาดมาตรวัดแรงดันต้องเป็นไปตามที่ผู้ผลิตแนะนำ เช่น ให้ใช้ผ้าสะอาดหรือแปรงล้างเครื่องของแข็งที่ไม่ทำให้ตัวมาตรวัดแรงดันเสียหาย
 • ตรวจสอบการทำงาน: ตรวจสอบประจุและการทำงานของมาตรวัดแรงดันเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานตามค่าที่กำหนดและให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

การดูแลและบำรุงรักษาเกจวัดแรงดันอย่างถูกต้องเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความเป็นมาตรฐานและประสิทธิภาพในการใช้งานของมาตรวัดแรงดัน การตรวจสอบและดูแลรักษาให้มาตรวัดแรงดันใช้งานได้อย่างถูกต้องจะช่วยในการป้องกันความเสียหายและความไม่แม่นยำในการวัด นอกจากนี้การดูแลและบำรุงรักษาอย่างถูกต้องยังช่วยลดต้นทุนในการซ่อมและการแทนที่มาตรวัดแรงดันที่เสียหาย

การดูแลและบำรุงรักษามาตรวัดแรงดันให้ทำอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของมาตรวัดแรงดันในการใช้งาน

ที่มาของมาตรฐาน EN 837-1

มาตรฐาน EN 837-1 เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการมาตรฐานยุโรป (European Committee for Standardization – CEN) เพื่อให้คำแนะนำและกฎระเบียบสำหรับเกจวัดแรงดันในยุโรป มาตรฐานนี้ถูกกำหนดครั้งแรกในปี 1997 และได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจในความเข้ากันได้และความน่าเชื่อถือของเกจวัดแรงดันในการใช้งานต่าง ๆ เกณฑ์มาตรฐานถูกสร้างขึ้นโดยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ผู้ผลิต และหน่วยงานที่กำกับดูแลเพื่อกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ยอมรับได้และมาตรการความปลอดภัยสำหรับเกจวัดแรงดัน มาตรฐานนี้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้งาน เพื่อให้มีคุณภาพที่มีความสอดคล้องและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุ

การประยุกต์ใช้ Pressure Gauge

Pressure gauge มีการประยุกต์ใช้ที่หลากหลายในอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่าง ๆ ความสามารถในการวัดแรงดันทำให้นำไปใช้ในงานต่าง ๆ เช่น

 • การใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีการจ่ายน้ำและการใช้ความดัน
 • การปรับความดันในระบบ HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) เพื่อความเย็นและความสบาย
 • การใช้ในการควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น ควบคุมแรงดันในท่อ ถัง และหม้อกรอง
 • การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการวัดและทดสอบที่แม่นยำและเชื่อถือได้

Pressure gauge เป็นเครื่องมือที่สำคัญในอุตสาหกรรมและมีบทบาทสำคัญในการควบคุมแรงดัน และการรักษาความปลอดภัยในกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ การเลือกใช้และปรับใช้ Pressure gauge ที่เหมาะสมสำคัญ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ มาตรฐานสูง และความปลอดภัยสูงสุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางด้านล่างเพื่อประกอบการเลือกใช้งาน Pressure gauge ในอุตสาหกรรมของคุณ

การประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรมและภาคส่วน
การควบคุมและตรวจสอบแรงดันในระบบท่อและหม้ออุตสาหกรรมการผลิต, โรงงาน, โรงงานเครื่องดื่ม
การตรวจสอบแรงดันที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมน้ำและน้ำเสีย, โรงงานทำยาและเคมีภัณฑ์
การปรับความดันในระบบ HVACอุตสาหกรรมอาคารใหญ่, โรงแรม, โรงพยาบาล
การทดสอบและวิจัยในห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยและอาหาร, สถาบันการศึกษาสูง

การประยุกต์ใช้ Pressure Gauge

คำแนะนำในการเลือกซื้อเกจวัดแรงดัน

เมื่อคุณต้องการซื้อเกจวัดแรงดันใหม่ คุณควรพิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้:

 • ความแม่นยำและความเป็นอิสระของมาตรวัด: เลือกเกจวัดแรงดันที่มีความแม่นยำสูงและประสิทธิภาพสูงในการวัดแรงดันของระบบที่คุณต้องการใช้งาน อีกทั้งควรตรวจสอบว่ามาตรวัดมีความเป็นอิสระที่สูงเพื่อป้องกันการรกร้างหรือการเกาะติดของมาตรวัดกับสภาพแวดล้อม
 • ชนิดของมาตรวัดแรงดันที่เหมาะสม: สำรวจและวิเคราะห์ระบบหรือการใช้งานที่คุณต้องการวัดแรงดัน เลือกเกจวัดแรงดันที่เหมาะสมกับความต้องการ เช่น เกจวัดแรงดันแบบแปรผันสำหรับสารที่มีความหลากหลายหรือสารที่เป็นกรดหรือด่าง หรือเกจวัดแรงดันดิจิตอลสำหรับการอ่านผลการวัดแบบดิจิตอลที่มีความแม่นยำสูง
 • ช่วงการวัดแรงดัน: ตรวจสอบว่าเกจวัดแรงดันที่คุณสนใจสามารถวัดแรงดันในช่วงที่คุณจำเป็นต้องการ โดยค่าการวัดที่เกจวัดสามารถรองรับได้ ควรเลือกเกจวัดที่มีอุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมสำหรับการใช้งาน
 • วัสดุของมาตรวัดแรงดัน: พิจารณาว่าเกจวัดแรงดันที่คุณสนใจทำจากวัสดุใด วัสดุต้องมีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ใช้งาน และสามารถรองรับแรงดันที่คุณต้องการวัดได้
 • บริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย: เลือกซื้อเกจวัดแรงดันจากบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายที่มีชื่อเสียงและความเชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและการให้บริการหลังการขาย

อย่าลืม!

การเลือกซื้อเกจวัดแรงดันที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้มาตรวัดที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความแม่นยำในการวัดแรงดันของระบบที่คุณต้องการใช้งาน ดังนั้น อย่าลังเลที่จะทำความรู้จักและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมาตรวัดแรงดันต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถทำความเข้าใจและเลือกซื้อมาตรวัดแรงดันที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้อย่างถูกต้อง

การดูแลและบำรุงรักษาเกจวัดแรงดัน

การดูแลและบำรุงรักษาเกจวัดแรงดันเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยให้เกจวัดแรงดันให้ค่าที่แม่นยำและยืดหยุ่นในการทำงานได้ยาวนานขึ้น ด้านล่างนี้คือบางทิปสำหรับการดูแลและบำรุงรักษาเกจวัดแรงดัน:

 1. เคลียร์และทำความสะอาดเกจวัดแรงดันอย่างสม่ำเสมอ เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการรักษาความแม่นยำของเกจวัดแรงดัน ใช้ผ้าสะอาดเพื่อเช็ดทำความสะอาดหน้าปัดและส่วนอื่น ๆ ของเกจวัดแรงดัน เพื่อกำจัดคราบสกปรกที่อาจส่งผลกระทบต่อการวัดแม่นยำ
 2. ตรวจสอบและสอบเทียบความแม่นยำของเกจวัดแรงดันเป็นประจำ เปรียบเทียบค่าที่ได้จากเกจวัดแรงดันกับมาตรฐานที่รู้จัก เช่น การใช้เกจวัดแรงดันที่ได้มาตามมาตรฐาน EN 837-1 เป็นต้น หากพบว่ามีความผิดปกติใด ๆ ต้องดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงเกจวัดแรงดันให้ถูกต้อง
 3. เช็คและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียหายหรือสึกหรอ บางครั้งเกจวัดแรงดันอาจมีส่วนอะไหล่ที่เสียหายหรือถูกทำลาย เช่น ตะปูผนัง หน้าปัด หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ในกรณีที่พบว่าอะไหล่มีปัญหา ควรที่จะเปลี่ยนอะไหล่เสียหายเพื่อรักษาความแม่นยำและประสิทธิภาพของเกจวัดแรงดัน
 4. เก็บรักษาเกจวัดแรงดันให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง ควรสังเกตแวดล้อมที่เกจวัดแรงดันตั้งอยู่ เช่น ความชื้นสูง อุณหภูมิสูง หรือสิ่งอื่น ๆ ที่อาจมีผลให้เกิดการสึกกร่อนหรือความเสียหายกับเกจวัดแรงดัน ในกรณีที่ต้องเก็บรักษาเกจวัดแรงดันในสภาพแวดล้อมที่ทำให้มีการสึกกร่อนไม่แน่นอนควรปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต

การดูแลและบำรุงรักษาเกจวัดแรงดันอย่างถูกต้องจะช่วยให้เกจวัดแรงดันมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและให้ข้อมูลการวัดแรงดันที่แม่นยำเพื่อให้คุณมั่นใจในการดำเนินกิจการสู่ความสำเร็จขององค์กรของคุณ

คำแนะนำการดูแลและบำรุงรักษา
เคลียร์และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอใช้ผ้าสะอาดเพื่อเช็ดทำความสะอาดหน้าปัดและส่วนอื่น ๆ ของเกจวัดแรงดัน
ตรวจสอบและสอบเทียบความแม่นยำเปรียบเทียบค่าจากเกจวัดแรงดันกับมาตรฐานที่รู้จัก เช่น EN 837-1
เช็คและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียหายเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียหายหรือถูกทำลาย
เก็บรักษาเกจวัดแรงดันให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมรอบข้างเก็บรักษาเกจวัดแรงดันให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง

สรุป

ในบทความนี้ เราได้เล่าเรื่องราวของมาตรวัดแรงดันที่เกิดจากการเลือกซื้อและการดูแลรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งมาตรฐาน EN 837-1 เป็นเกณฑ์ที่แนะนำให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตาม มาตรฐานนี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เพราะได้รับการพัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการมาตรฐานยุโรป (CEN) ซึ่งความปลอดภัยและความแม่นยำของมาตรฐานนี้ยังคงเป็นเสถียรมาก

หากคุณเลือกซื้อและใช้เกจวัดแรงดันที่มีมาตรฐาน EN 837-1 คุณจะได้รับประโยชน์มากมาย เช่น มีการแจ้งเตือนเมื่อมีแรงดันเกินขึ้น มีการปรับสเกลที่ใช้งานง่าย และความเสถียรสูงในการวัดแรงดัน นอกจากนี้ยังเพิ่มความมั่นใจในจำนวนที่วัดได้อีกด้วย

การดูแลรักษาเกจวัดแรงดันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ควรทำความสะอาดเกจวัดและตรวจสอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ผลการวัดแรงดันที่แม่นยำและการทำงานที่เสถียรภาพสูง

Table of Contents

Latest Post

diaphragm valve หน้าที่

วาล์วไดอะแฟรม หน้าที่และการประยุกต์ใช้

วาล์วไดอะแฟรมเป็นวาล์วแผ่นปิดที่มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการไหลของของเหลวในหลากหลายอุตสาหกรรม เราใช้วาล์วไดอะแฟรมเพื่อให้ของเหลวไหลผ่านหรือหยุดไหลตามที่เราต้องการ วาล์วไดอะแฟรมประกอบด้วยวาล์วแผ่นปิดที่สัมผัสกับของเหลวและมีลักษณะพิเศษในการทำงาน

...
diaphragm seals for pressure transmitters

ซีลไดอะแฟรมสำหรับตัวส่งสัญญาณแรงดัน

สวัสดีทุกท่าน! เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปสำรวจเกี่ยวกับซีลไดอะแฟรมสำหรับการวัดแรงดันในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ

...
diaphragm seals

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมสำหรับอุตสาหกรรม

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมเป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันที่มีความสำคัญสูงในอุตสาหกรรมในไทย แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมคือชิ้นส่วนที่ถูกใช้ในระบบวัดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมต่างๆ มีหลายรูปแบบตามการใช้งาน

...