บริษัท เรเดียส โกลบอล จำกัด info@radiusglobal.co.th , Tel : 02-041-5092 , 095-296-2968
Post: รู้จักเกจวัดความดัน มีกี่แบบและใช้งานอย่างไร

รู้จักเกจวัดความดัน มีกี่แบบและใช้งานอย่างไร

เกจวัดความดัน มีกี่แบบ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
Power by Odoo

ติดต่อเรา

เกจวัดความดันเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวัดแรงดันที่เกิดขึ้นในระบบท่อหรือถัง มีหลายแบบที่มีการใช้งานแตกต่างกัน ในบทความนี้เราจะรู้จักและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเกจวัดความดันต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณเลือกใช้งานเกจวัดความดันที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

สิ่งที่ควรจำ:

 • เกจวัดความดันประกอบไปด้วยหลายแบบ เช่น เกจวัดความดันแบบธรรมดา (Dry pressure gauge) และเกจวัดความดันแบบมีน้ำมัน (Oil Pressure gauge)
 • เกจวัดความดันแบบธรรมดาไม่มีน้ำมันอยู่ภายใน ส่วนเกจวัดความดันแบบมีน้ำมันมีน้ำมันอยู่ภายในเพื่อลดการสั่นและแรงกระชาก
 • เกจวัดความดันสามารถแบ่งตามย่านการวัดได้เป็นเกจวัดความดันบรรยากาศ เกจวัดความดันสุญญากาศ และเกจวัดความดันปกติ
 • เกจวัดความดันแบบธรรมดาอาจมีข้อดีเป็นความรวดเร็วในการวัด แต่มีข้อเสียเกี่ยวกับการเกิดไอน้ำหรือฝ้าข้างใน
 • เกจวัดความดันแบบมีน้ำมันมีความแม่นยำสูงและสามารถใช้งานในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงความดันฉับพลันได้ดีกว่าแบบธรรมดา

เกจวัดความดันแบบธรรมดา (Dry pressure gauge)

เกจวัดความดันแบบธรรมดาไม่มีน้ำมันอยู่ข้างใน ใช้แอกก์ซเดอร์ธรรมดาที่ถูกดูดความชื้นออก แต่ก็มีความจำเป็นต้องระมัดระวังต่ออุณหภูมิที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมบางแห่ง ที่อุณหภูมิเย็นจัด เนื่องจากอาจเกิดปัญหาไอน้ำที่จับกันเป็นหยดน้ำหรือฝ้าข้างในทำให้อ่านค่าไม่ได้

ข้อดีของเกจวัดความดันแบบธรรมดาข้อเสียของเกจวัดความดันแบบธรรมดา
โปร่งใสและอ่านค่าความดันได้ง่ายอาจเกิดปัญหาไอน้ำภายในเมื่ออุณหภูมิเย็น
ราคาเป็นระยะไกลไม่มีการลดและป้องกันการสั่นของเข็มแรงดัน

ด้วยความสะดวกในการใช้งานและคุ้มค่าที่จะได้รับ การเลือกใช้เกจวัดความดันแบบธรรมดาก็ยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับงานวัดแรงดันทั่วไป

ตัวอย่างคันจิ๊กและแบบด้านทางวิศวกรรมของเกจวัดความดันแบบธรรมดา

เกจวัดความดันแบบธรรมดาถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กล่องควบคุมเครื่องมือวัดแรงดันในระบบลม, ระบบน้ำ, การเคลือบผิว เป็นต้น

เกจวัดความดันแบบมีน้ำมัน (Oil Pressure gauge)

เกจวัดความดันแบบมีน้ำมันมีน้ำมันอยู่ภายใน ส่วนใหญ่ใช้กลีเซอรีนหรือซิลิโคนออยล์ เพื่อลดการสั่นของเข็มและแรงกระชากของแรงดัน นอกจากนี้ เกจวัดความดันแบบมีน้ำมันยังสามารถใช้งานในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงความดันฉับพลันได้ดีกว่าแบบธรรมดา.

เกจวัดความดันแบบมีน้ำมัน

ข้อดีข้อเสีย
ช่วยลดการสั่นของเข็มและแรงกระชากของแรงดันราคาสูงกว่าแบบธรรมดา
สามารถใช้งานในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงความดันฉับพลันได้ดีกว่า
ช่วยลดการเกิดฟองอากาศที่เกิดขึ้นจากการสั่นและการเปลี่ยนแปลงของความดัน

แบบย่านการวัดของเกจวัดความดัน

เกจวัดความดันสามารถแบ่งตามย่านการวัดได้เป็น 3 ชนิด คือ เกจวัดความดันบรรยากาศ (Pressure Gauge) ที่มีสเกลของค่าสูงสุดเริ่มต้นที่ 0, เกจวัดความดันสุญญากาศ (Vacuum Gauge) ที่มีสเกลของค่าติดลบและค่าสูงสุดเริ่มต้นที่ 0, และเกจวัดความดันปกติ (Pressure Gauge) ที่อยู่ในช่วงค่าสูงสุดเริ่มต้นที่ 0.

ในการวัดความดันบรรยากาศ (Pressure Gauge) โดยเฉพาะ เราใช้เบอร์เกจวัดความดันที่มีสเกลของค่าสูงสุดเริ่มต้นที่ 0 โดยหมายเลขค่าสูงสุดบนสเกลจะแสดงด้วยคำว่า “Max” หรือ “Mx” ในขณะที่เบอร์ตำแหน่งสูงสุดอื่นๆจะระบุค่าสูงสุดตามเลขที่แทนตำแหน่งนั้นๆอยู่

สำหรับเกจวัดความดันสุญญากาศ (Vacuum Gauge) ที่สวมใส่ในโหลด เราจะใช้เบอร์กลางที่ประมาณ 0 เมื่อนำมาใช้ในสภาวะความดันแรงดันปกติ ค่าสูงสุดของเกจวัดความดันสุญญากาศจะแสดงด้วยคำว่า “Max” หรือ “Mx” นำหน้าหมายเลขเบอร์

สุดท้าย เกจวัดความดันปกติ (Pressure Gauge) จะมีสเกลของค่าสูงสุดเริ่มต้นที่ 0 โดยเบอร์จะแสดงค่าสูงสุดเป็น “Max” หรือ “Mx” หรืออาจแสดงค่าสูงสุดด้วยหมายเลขที่ได้รับมา

ข้อดีและข้อเสียของเกจวัดความดันแบบธรรมดา

เกจวัดความดันแบบธรรมดามีข้อดีและข้อเสียที่ควรพิจารณาก่อนการใช้งาน:

ข้อดีของเกจวัดความดันแบบธรรมดา

 • ราคาประหยัด: เกจวัดความดันแบบธรรมดามักมีราคาที่ถูกกว่าเกจวัดความดันแบบมีน้ำมัน
 • การใช้งานง่าย: เกจวัดความดันแบบธรรมดาใช้งานง่ายและไม่มีความซับซ้อน ไม่ต้องการการบำรุงรักษาเช่นเปลี่ยนน้ำมัน
 • อ่านค่าความดันได้รวดเร็ว: เพื่อการทำงานที่เร็วและมีประสิทธิภาพสูง

ข้อเสียของเกจวัดความดันแบบธรรมดา

 • อาจเกิดปัญหาไอน้ำหรือฝ้าข้างใน: หากอุณหภูมิเย็นหรือมีความชื้นสูงอาจเกิดปัญหาไอน้ำที่จับกันหรือฝ้าข้างในตัวเกจวัดความดัน
 • ไม่แนะนำสำหรับงานที่ความแม่นยำสูง: เนื่องจากเกจวัดความดันแบบธรรมดามักมีความคลาดเคลื่อนที่มากกว่าเกจวัดความดันแบบมีน้ำมัน ไม่เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง

การเลือกใช้เกจวัดความดันแบบธรรมดาหรือแบบอื่น ๆ ควรพิจารณาความเหมาะสมด้วยการวิเคราะห์เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและความถูกต้องที่สูงที่สุด.

ข้อดีข้อเสีย
ราคาประหยัดอาจเกิดปัญหาไอน้ำหรือฝ้าข้างใน
การใช้งานง่ายไม่แนะนำสำหรับงานที่ความแม่นยำสูง
อ่านค่าความดันได้รวดเร็ว

เกจวัดความดันแบบธรรมดา

ข้อดีและข้อเสียของเกจวัดความดันแบบมีน้ำมัน

เมื่อพิจารณาเกจวัดความดันแบบมีน้ำมัน เราต้องรู้จักกับข้อดีและข้อเสียของมันด้วย

ข้อดีของเกจวัดความดันแบบมีน้ำมันข้อเสียของเกจวัดความดันแบบมีน้ำมัน
ช่วยกระตุก/กระเทือนและลดการสั่นของเข็มและแรงกระชากของแรงดันมีราคาสูงกว่าแบบธรรมดา
ช่วยลดการเกิดฟองอากาศที่เกิดขึ้นจากการสั่นและการเปลี่ยนแปลงของความดัน

เกจวัดความดันแบบมีน้ำมันมีคุณสมบัติที่ช่วยให้มีประสิทธิภาพในการวัดแรงดันฉับพลัน รวมถึงลดความผิดพลาดในการวัดจากการสั่นและฟองอากาศที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เกจวัดความดันแบบมีน้ำมันมีราคาสูงกว่าแบบธรรมดา ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับบางคนที่มีงบประมาณจำกัด

กรุณาทราบว่าเกจวัดความดันแบบมีน้ำมันจะมีข้อดีและข้อเสียเฉพาะต่อแต่ละงานและสถานการณ์ ดังนั้นคุณควรพิจารณาต้นทุนและความเหมาะสมก่อนที่จะตัดสินใจใช้งาน

การเลือกเกจวัดความดันที่เหมาะสม

เพื่อให้สามารถเลือกเกจวัดความดันที่เหมาะสมกับงานได้อย่างถูกต้อง ควรพิจารณาดังนี้:

 1. คำนึงถึงย่านของการวัดที่ต้องการ: กำหนดว่าจะวัดแรงดันในช่วงไหนของสเกลที่เกจวัดสามารถอ่านค่าได้
 2. พิจารณาขนาดหน้าปัดของเกจวัดความดัน: เลือกขนาดหน้าปัดที่เหมาะสมกับการวัดแรงดันในงานที่ต้องการ
 3. ตรวจสอบขนาดของตัวเครื่อง: ตรวจสอบว่าเกจวัดความดันมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการติดตั้งหรือไม่
 4. วัสดุที่ใช้ในการผลิตเกลียว: ตรวจสอบว่าวัสดุของเกลียวเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการใช้งานหรือไม่
 5. วัสดุของข้อต่อ: ตรวจสอบว่าวัสดุข้อต่อเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการใช้งานหรือไม่

การพิจารณาเหล่านี้จะช่วยให้สามารถเลือกใช้เกจวัดความดันที่เหมาะสมกับงานและสภาพแวดล้อมการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ย้อนกลับไปยังหัวข้อที่แล้ว

วิธีการใช้งานเกจวัดความดัน

เพื่อใช้งานเกจวัดความดันอย่างถูกต้อง ต้องทำตามขั้นตอนต่างๆดังนี้:

 1. ติดตั้งเกจวัดความดันให้ถูกตำแหน่งและถูกติดตั้งในทิศทางที่ถูกต้อง: ต้องตรวจสอบว่าเกจวัดความดันถูกติดตั้งให้แน่นอนและสนับสนุนโดยความแข็งแรงของโครงสร้าง ในการติดตั้งเกจวัดความดันบนท่อหรือถัง ต้องใช้อุปกรณ์หรือวิธีการที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 2. ตั้งค่าเกจวัดความดันให้ตรงตามค่าที่ต้องการ: หลังจากติดตั้งเกจวัดความดันเสร็จสิ้น ต้องทำการตั้งค่าให้เกจวัดความดันตรงกับค่าที่ต้องการวัด รวมถึงการปรับแต่งการตั้งค่าเจียร์หรือสวิตช์เพื่อให้ได้ค่าความดันที่ถูกต้อง
 3. ใช้ที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับเกจวัดความดันที่อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม: เกจวัดความดันควรมีที่ตั้งที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ค่าความดันที่แม่นยำ โดยที่ไม่มีสิ่งที่สร้างอุปสรรคหรือเกิดความผิดพลาด เช่น อุณหภูมิร้อนจัดที่วัดความดันแบบธรรมดา ส่งผลให้เกจวัดอาจอ่านค่าไม่ได้หรืออาจเกิดการแตกร้าว

โดยปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าวเป็นอย่างดี เราสามารถใช้เกจวัดความดันอย่างถูกต้องและทันสมัย มีข้อมูลที่แม่นยำ และถูกต้องที่สุดสำหรับงานที่เรากำลังดำเนินการอยู่

สรุป

เกจวัดความดันมีหลายแบบเช่น เกจวัดความดันแบบธรรมดา (Dry pressure gauge) และเกจวัดความดันแบบมีน้ำมัน (Oil Pressure gauge) ทั้งสองแบบนี้มีข้อดีและข้อเสียของของตัวเอง

สำหรับเกจวัดความดันแบบธรรมดา ข้อดีคือราคาประหยัด แต่ข้อเสียคืออาจเกิดปัญหาเมื่ออุณหภูมิเย็น ทำให้เกิดไอน้ำที่จับกันหรือฝ้าข้างในจนอ่านค่าไม่ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนเกจวัดความดันแบบมีน้ำมัน ข้อดีคือมีน้ำมันอยู่ภายในที่ช่วยกระตุก/กระเทือนและลดการสั่นของเข็มและแรงกระชากของแรงดัน แต่ข้อเสียคือราคาสูงกว่าเกจวัดความดันแบบธรรมดา

ดังนั้น การเลือกใช้เกจวัดความดันที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการวัดแรงดัน เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้งานมีความถูกต้องและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Table of Contents

Latest Post

diaphragm valve หน้าที่

วาล์วไดอะแฟรม หน้าที่และการประยุกต์ใช้

วาล์วไดอะแฟรมเป็นวาล์วแผ่นปิดที่มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการไหลของของเหลวในหลากหลายอุตสาหกรรม เราใช้วาล์วไดอะแฟรมเพื่อให้ของเหลวไหลผ่านหรือหยุดไหลตามที่เราต้องการ วาล์วไดอะแฟรมประกอบด้วยวาล์วแผ่นปิดที่สัมผัสกับของเหลวและมีลักษณะพิเศษในการทำงาน

...
diaphragm seals for pressure transmitters

ซีลไดอะแฟรมสำหรับตัวส่งสัญญาณแรงดัน

สวัสดีทุกท่าน! เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปสำรวจเกี่ยวกับซีลไดอะแฟรมสำหรับการวัดแรงดันในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ

...
diaphragm seals

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมสำหรับอุตสาหกรรม

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมเป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันที่มีความสำคัญสูงในอุตสาหกรรมในไทย แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมคือชิ้นส่วนที่ถูกใช้ในระบบวัดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมต่างๆ มีหลายรูปแบบตามการใช้งาน

...
diaphragm seal pressure transmitter

เครื่องส่งสัญญาณแรงดันไดอะแฟรมซีลในไทย

เครื่องส่งสัญญาณแรงดันไดอะแฟรมซีลเป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวัดความดัน ซีลไดอะแฟรมในเครื่องส่งสัญญาณนี้สามารถป้องกันการสัมผัสกับสื่อที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น

...