บริษัท เรเดียส โกลบอล จำกัด info@radiusglobal.co.th , Tel : 02-041-5092 , 095-296-2968
Post: อธิบาย Gauge คือ อุปกรณ์วัดที่สำคัญ

อธิบาย Gauge คือ อุปกรณ์วัดที่สำคัญ

gauge คือ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
Power by Odoo

ติดต่อเรา

Gauge คืออุปกรณ์วัดที่ใช้ในการวัดค่าต่างๆที่มีความสำคัญในหลายอุตสาหกรรมและการใช้งาน ในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับการออกแบบทุกประการและรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ Gauge มีหลายประเภทและใช้วัดค่าต่างๆ เช่น วัดความแม่นยำ, ประเมิน, วัดระยะ, วัดค่า เป็นต้น

สิ่งที่ควรจำ:

 • โกขณะเป็นอุปกรณ์ทางเทคนิคที่ใช้วัดค่าต่างๆในหลายอุตสาหกรรม
 • ประเภทของโกขณะมีหลากหลายเพื่อการวัดค่าต่างๆที่สำคัญ
 • เครื่องมือวัดความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
 • การเลือกใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แม่นยำและสอดคล้องกับการออกแบบ
 • การประเมินและวัดค่าต่างๆเป็นกระบวนการที่สำคัญในการวัดและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของเครื่องมือวัด

เครื่องมือวัดมีคุณสมบัติที่สำคัญในการใช้งาน เช่น วัดความแม่นยำในการวัด, วัดค่าเรท, วัดระยะ, วัดค่าให้อยู่ในกลุ่มเรติงที่ต้องการ และวัดขนาดของวัตถุ เครื่องมือวัดมีความสามารถในการประเมินและวัดค่าต่าง ๆ ที่สำคัญในการทำงาน

ประเภทของเครื่องมือวัด

เครื่องมือวัดเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการวัดและประเมินค่าต่าง ๆ ในหลายอุตสาหกรรมและงานที่ต้องการความแม่นยำ มีหลายประเภทของเครื่องมือวัดที่ใช้งานหลากหลายในการวัดค่าต่าง ๆ ตามความต้องการของงานและอุตสาหกรรม

 • เวอร์เนีย คาลิปเปอร์ – เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินค่าต่าง ๆ เช่น ขนาด, ความยาว, เส้นผ่านศูนย์กลาง และความลึกของวัตถุ
 • ไมโครมิเตอร์ – เครื่องมือที่ใช้วัดความกว้าง, ความยาว, หรือความหนาของวัตถุที่มีขนาดเล็กอย่างแม่นยำ
 • ไฮเกจ (Height Gauge) – เครื่องมือที่ใช้วัดและกำหนดความสูงของชิ้นงาน และระยะที่ต้องการให้อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องและแม่นยำ
 • ไดอัลเกจ (Dial Indicator) – เครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าต่าง ๆ และประเมินความแม่นยำและความสัมพันธ์ของชิ้นงาน
 • เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) – เครื่องมือที่ใช้วัดและอ่านค่าแรงดันของก๊าซและของเหลว
 • เกจวัดความลึก (Depth Gauge) – เครื่องมือที่ใช้วัดความลึกของรูเจาะ, รูคว้าน, ความเว้าของช่อง และความสูงของชิ้นส่วน

แต่ละประเภทของเครื่องมือวัดมีลักษณะเฉพาะและใช้งานในกรณีที่แตกต่างกัน การเลือกใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถวัดและประเมินค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานและอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำ

เวอร์เนีย คาลิปเปอร์

เวอร์เนีย คาลิปเปอร์คือเครื่องมือวัดพื้นฐานที่ให้ความแม่นยำในการวัดในระดับทศนิยม 2 ตำแหน่งของมิลลิเมตร และสามารถใช้วัดได้หลากหลายลักษณะ เช่น ขนาด, ความยาว, เส้นผ่านศูนย์กลาง, ความลึกของวัสดุ หากใช้ในอุตสาหกรรม เวอร์เนีย คาลิปเปอร์ช่วยให้สามารถวัดค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตได้อย่างมีความแม่นยำ

หน่วยวัดที่ใช้กับเวอร์เนีย คาลิปเปอร์เป็นมิลลิเมตร ที่มีความแม่นยำถึง 2 ตำแหน่งทศนิยม ทำให้สามารถวัดค่าในระดับที่ละเอียดได้ โดยมักนิยมใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น การตรวจวัดขนาด, การวัดค่าทางเทคนิค, การวัดความลึกและความยาวของวัตถุ การใช้เวอร์เนีย คาลิปเปอร์จะช่วยให้การวัดเป็นไปอย่างแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างมาก

คุณสมบัติของเวอร์เนีย คาลิปเปอร์

เวอร์เนีย คาลิปเปอร์มีคุณสมบัติที่ทำให้เป็นเครื่องมือวัดที่แม่นยำและใช้งานได้หลากหลาย คุณสมบัติหลักของเวอร์เนีย คาลิปเปอร์ได้แก่

 • มีความแม่นยำในการวัดในระดับทศนิยม 2 ตำแหน่งของมิลลิเมตร
 • สามารถวัดค่าต่าง ๆ เช่น ขนาด, ความยาว, เส้นผ่านศูนย์กลาง, ความลึก
 • ใช้หน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรที่มีความแม่นยำสูงถึง 2 ตำแหน่งทศนิยม
 • เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงในการวัดและประเมินค่าต่าง ๆ

เวอร์เนีย คาลิปเปอร์เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการวัดและประเมินค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยที่มีความแม่นยำสูง และให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้อย่างมาก

คุณสมบัติรายละเอียด
การวัดวัดในระดับทศนิยม 2 ตำแหน่งของมิลลิเมตร
ความแม่นยำมีความแม่นยำสูงในการวัด
ลักษณะการใช้งานเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงในการวัดและประเมินค่าต่าง ๆ

ไมโครมิเตอร์

ไมโครมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ในการวัดค่าต่าง ๆ ของชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก มันมีความแม่นยำสูงกว่าเครื่องวัดชนิดอื่น ๆ และสามารถอ่านค่าวัดได้เที่ยงตรง ไมโครมิเตอร์สามารถใช้วัดความกว้าง, ความยาว, หรือความหนาของวัตถุที่มีขนาดเล็ก มันเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดในการวัดสูง

คุณสมบัติของไมโครมิเตอร์อธิบาย
ความแม่นยำในการวัดมีความแม่นยำสูงในการวัดค่าต่าง ๆ ของชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก
การวัดความกว้างมีความสามารถในการวัดค่าความกว้างของชิ้นงานที่เล็กโดยแม่นยำ
การวัดความหนาสามารถวัดค่าความหนาของวัตถุที่มีขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำ

ด้วยความแม่นยำและความสามารถในการวัดที่สูงของไมโครมิเตอร์ มันเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำในการวัดค่าต่าง ๆ

ไมโครมิเตอร์

ตัวอย่างการใช้ไมโครมิเตอร์ในงาน

เช่น การใช้ไมโครมิเตอร์ในงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชิ้นส่วนเล็ก เช่น การตรวจวัดความกว้างของสายไฟหรือเส้นท่อ การวัดความหนาของแผ่นวงจร หรือการวัดความยาวของลวด ทั้งนี้ไมโครมิเตอร์จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

ไฮเกจ (Height Gauge)

ไฮเกจ (Height Gauge) เป็นเครื่องมือวัดความสูง (Height) ของชิ้นงาน สามารถทำการวัดและกำหนดระยะ บ่างาน ได้ด้วยเหล็กบาก (Scriber) ที่ติดตั้งมากับตัวอุปกรณ์ ใช้งานในอุตสาหกรรมโลหะ แมพิมพ์ และงานอื่นๆ

ส่วนประกอบของไฮเกจ

ส่วนประกอบคำอธิบาย
เหล็กบาก (Scriber)สำหรับวางและกำหนดระยะบนชิ้นงาน
ก้านวัดความสูงใช้วัดความสูงของชิ้นงาน
ตะไกรล็อคใช้ล็อคและปรับค่าวัด
ด้ามจับใช้สำหรับควบคุมการใช้งาน

ไฮเกจมีความสำคัญอย่างมากในการใช้งานในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการผลิตและการทำงานที่ต้องการความแม่นยำในการวัดความสูงของชิ้นงาน โดยสามารถปรับค่าวัดและวัดระยะบนชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการควบคุมคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิต

เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge)

ในหนึ่งในอุตสาหกรรมและประเภทของเครื่องมือวัดที่มีความสำคัญในการวัดและอ่านค่าแรงดันของก๊าซและของเหลวคือเกจวัดแรงดัน หรือ Pressure Gauge ซึ่งมีหลายประเภทที่ถูกใช้งานในงานอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งทำหน้าที่ในการวัดและบ่งบอกค่าแรงดันที่เกี่ยวข้องเช่น แรงดันค่าบวก, แรงดันค่าลบ, แรงดันค่าบวกและค่าลบ ซึ่งใช้งานหลายอย่างเช่น วัดแรงดันของลม, วัดแรงดันของน้ำ, วัดแรงดันของน้ำมัน, หรือวัดแรงดันของสารกัดกร่อน

เกจวัดแรงดัน

ความสำคัญของเกจวัดแรงดันอยู่ในการให้ข้อมูลที่แม่นยำและช่วยให้เราสามารถปรับปรุงและควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างตรงตามเป้าหมาย และบรรลุคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ด้วยความยากลำบากในการแต่งกลุ่มแรงดันเพื่อบ่งบอกถึงสถานะของกระบวนการการผลิต ซึ่งทำให้เกจวัดแรงดันเป็นเครื่องมือการตรวจสอบและวัดค่าในกระบวนการอุตสาหกรรมที่สำคัญ

เกจวัดความลึก (Depth Gauge)

เกจวัดความลึกเป็นเครื่องมือวัดที่ใช้วัดความลึกของรูเจาะ, รูคว้าน, ความเว้าของช่อง, และความสูงของชิ้นส่วนอุปกรณ์ มีหลายประเภทที่สามารถใช้งานได้ตามความต้องการ วัดความลึกแบบดิจิตอลมีความแม่นยำสูงและอ่านค่าได้เร็ว ส่วนเกจวัดความลึกแบบอนาล็อกมีลักษณะเป็นระบบเลื่อนฐานสามารถวัดความลึกได้โดยง่าย

การวัดความลึกจะช่วยให้สามารถตรวจสอบค่าต่าง ๆ เช่น ความลึกของรูเจาะหรือรูคว้าน ความเว้าของช่องในการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ โดยประโยชน์ของเกจวัดความลึกในอุตสาหกรรมการผลิตคือการควบคุมและการประเมินความแม่นยำของชิ้นงานให้เหมาะสมตามค่าที่ต้องการ

ประเภทเกจวัดความลึกลักษณะการใช้งาน
เกจวัดความลึกแบบดิจิตอลมีหน้าจอแสดงผลที่ใหญ่และชัดเจน
ความแม่นยำสูง
อ่านค่าได้เร็ว
วัดความลึกของรูเจาะ
วัดความลึกของรูคว้าน
วัดความเว้าของช่อง
เกจวัดความลึกแบบอนาล็อกระบบเลื่อนฐาน
ง่ายต่อการใช้งาน
วัดความลึกของรูเจาะ
วัดความลึกของรูคว้าน
วัดความเว้าของช่อง

เกจวัดความลึกเป็นเครื่องมือที่สำคัญในอุตสาหกรรมการผลิต เหมาะสำหรับการวัดความลึกของรูเจาะ, รูคว้าน, ความเว้าของช่อง และความสูงของชิ้นส่วนอุปกรณ์ โดยมีประโยชน์ในการควบคุมและประเมินความแม่นยำของการผลิต

การใช้เกจวัดความลึกต้องทำตามขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ โดยเริ่มจากวางเกจวัดบนพื้นผิวเรียบหรือแท่นระดับ จากนั้นปรับแกนวัดลึกให้มีความยาวน้อยกว่าความลึกที่จะวัดเล็กน้อย เพื่อให้ก้นเกจวัดสัมผัสกับผิวงานและอ่านค่าความลึกของรูตามที่ต้องการ

วิธีการใช้เกจวัดความลึก

การใช้เกจวัดความลึกมีขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ต่อไปนี้คือวิธีการใช้งานเกจวัดความลึก:

 1. วางเกจวัดความลึกบนพื้นผิวเรียบหรือแท่นระดับเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมืออยู่ในตำแหน่งที่แน่นอนและประกอบด้วยฐานที่มั่นคง
 2. ปรับแกนวัดความลึกให้มีความยาวน้อยกว่าความลึกที่จะวัด แนะนำให้เลือกเกจวัดที่ยาวพอเหมาะต่อความกว้างของงาน
 3. วางฐานสะพานที่มีความแน่นหนืดลงมาแนบกับผิวงานเพื่อรักษาความตึงตัวของเกจวัด
 4. เลื่อนแกนวัดความลึกสัมผัสกับก้นรูโดยรอบเพื่อให้เกจวัดสัมผัสกับฐานสะพานที่หนาที่สุดและอ่านค่าความลึกของรูจากสเกลหรือดิจิตอลแสดงบนเกจวัด
 5. อ่านค่าความลึกของรูที่สเกลหรือดิจิตอลแสดงบนเกจวัดอย่างระมัดระวังและจดบันทึกตามความต้องการ

ในกระบวนการทำงานด้วยเกจวัดความลึกความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ จึงควรปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและประสิทธิภาพในการทำงาน

ตัวอย่างเกจวัดความลึก

ตารางด้านล่างแสดงตัวอย่างของเกจวัดความลึกที่ใช้ในการวัดและประเมินค่าความลึกของรู:

รูที่วัดค่าความลึก (มม.)
รูที่ 110.5
รูที่ 29.8
รูที่ 311.2

ตารางข้างต้นแสดงค่าความลึกที่วัดได้จากรุ่นเกจวัดความลึกที่ใช้ โดยมีความแม่นยำสูงสามารถบันทึกและประเมินค่าความลึกของแต่ละรูได้อย่างถูกต้อง

สรุป

อุปกรณ์วัดและเครื่องมือวัดเช่น gauge คืออุปกรณ์ที่มีความสำคัญในหลายอุตสาหกรรมและการใช้งาน

เครื่องมือวัดที่ถูกเลือกใช้มีคุณภาพและมีความแม่นยำสูงเพื่อให้สามารถวัดและประเมินค่าต่าง ๆ เพื่อความแม่นยำในการผลิตได้

ในปัจจุบันมีหลายประเภทของเครื่องมือวัดอุปกรณ์วัด เช่นเครื่องวัดดิจิตอล, เครื่องวัดแรงดัน, เครื่องวัดความลึก เป็นต้น แต่ละประเภทของเครื่องมือวัดก็มีลักษณะการใช้งานและการวัดที่แตกต่างกัน

Table of Contents

Latest Post

diaphragm valve หน้าที่

วาล์วไดอะแฟรม หน้าที่และการประยุกต์ใช้

วาล์วไดอะแฟรมเป็นวาล์วแผ่นปิดที่มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการไหลของของเหลวในหลากหลายอุตสาหกรรม เราใช้วาล์วไดอะแฟรมเพื่อให้ของเหลวไหลผ่านหรือหยุดไหลตามที่เราต้องการ วาล์วไดอะแฟรมประกอบด้วยวาล์วแผ่นปิดที่สัมผัสกับของเหลวและมีลักษณะพิเศษในการทำงาน

...
diaphragm seals for pressure transmitters

ซีลไดอะแฟรมสำหรับตัวส่งสัญญาณแรงดัน

สวัสดีทุกท่าน! เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปสำรวจเกี่ยวกับซีลไดอะแฟรมสำหรับการวัดแรงดันในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ

...
diaphragm seals

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมสำหรับอุตสาหกรรม

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมเป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันที่มีความสำคัญสูงในอุตสาหกรรมในไทย แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมคือชิ้นส่วนที่ถูกใช้ในระบบวัดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมต่างๆ มีหลายรูปแบบตามการใช้งาน

...
diaphragm seal pressure transmitter

เครื่องส่งสัญญาณแรงดันไดอะแฟรมซีลในไทย

เครื่องส่งสัญญาณแรงดันไดอะแฟรมซีลเป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวัดความดัน ซีลไดอะแฟรมในเครื่องส่งสัญญาณนี้สามารถป้องกันการสัมผัสกับสื่อที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น

...