บริษัท เรเดียส โกลบอล จำกัด info@radiusglobal.co.th , Tel : 02-041-5092 , 095-296-2968
Post: เกจวัดความดัน: หัวใจของระบบมอนิเตอร์

เกจวัดความดัน: หัวใจของระบบมอนิเตอร์

เกจวัดความดัน หน้าที่
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
Power by Odoo

ติดต่อเรา

เกจวัดความดันคืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความดันของเลือดในร่างกาย ภายในหองล่างของหัวใจ ค่าความดันโลหิตแสดงผลเป็นตัวเลข 3 ค่า ได้แก่ ความดันโลหิตช่วงบน (Systolic blood pressure: SBP) คือ ความดันของเลือดสูงสุดที่เกิดจากการบีบตัวของหัวใจ, ความดันโลหิตช่วงล่าง (Diastolic blood pressure: DBP) คือ ความดันเลือดที่ต่ำสุดที่เกิดจากการคลายตัวของหัวใจ และอัตราการเต้นของหัวใจ (Pulse or Heart rate) ซึ่งระบุจำนวนอัตราการเต้นของหัวใจในหนึ่งนาที สามารถวัดค่าความดันโลหิตได้โดยใช้เครื่องวัดความดัน แบบดิจิตอล หรือเครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติ

สิ่งที่ควรจำ:

 • การวัดความดันโลหิตช่วยให้เราสามารถตรวจสอบระดับความดันที่เหมาะสมในร่างกาย เพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • การใช้เกจวัดความดันโลหิตมีประโยชน์มากมายเช่นช่วยในการประเมินสุขภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด
 • การใช้เกจวัดความดันโลหิตเป็นงานที่สามารถทำเองได้ง่าย โดยแนะนำให้ผู้ใช้อ่านคู่มือการใช้งานที่แนบมากับเครื่องวัดความดันโลหิต
 • ราคาของเกจวัดความดันโลหิตมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับแบรนด์และรุ่นของเครื่องวัด
 • มีเกจวัดความดันโลหิตหลายประเภทเช่นเครื่องวัดความดันแบบปรอทและเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล

ความสำคัญของการวัดความดันโลหิต

การวัดความดันโลหิตเป็นที่สำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือดในร่างกายของเรา การวัดค่าความดันโลหิตช่วยให้เราสามารถตรวจสอบระดับความดันที่เหมาะสมในร่างกาย เพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง

การวัดความดันโลหิตเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบระดับความดันของร่างกาย ช่วยให้เราสามารถระบุปัจจัยที่มีผลต่อระดับความดันโลหิต เช่น การกินอาหารที่มีปริมาณโภชนาการสูง การออกกำลังกายเพียงพอ และการจัดการกับความเครียด โดยวัดค่าความดันโลหิต สามารถตรวจปัจจัยเหล่านี้ได้อย่างหมดจด

การวัดค่าความดันโลหิตช่วยให้เราสามารถตรวจสอบโรคหรือภาวะที่ไม่ปกติที่อาจเกิดขึ้นในร่างกาย เพื่อตรวจเช็คสุขภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยระดับความดันโลหิตที่สูงหรือต่ำเกินไปสามารถเป็นสัญญาณของปัญหาทางสุขภาพที่ต้องคำนึงถึง

การวัดความดันโลหิตที่บ้านเกิดประโยชน์มากเนื่องจากสามารถตรวจวัดระดับความดันของร่างกายที่ผ่อนคลายและไม่มีการตื่นเต้นหรือสาเหตุอื่นที่อาจส่งผลต่อความดันโลหิต การวัดค่าความดันโลหิตที่บ้านยังช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของการควบคุมความดันโลหิต และเป็นการติดตามสถานะของโรคความดันสูงในระยะยาว

ดังนั้น การวัดความดันโลหิตเป็นรูปแบบการตรวจสอบสุขภาพที่สำคัญ ที่เราควรให้ความสำคัญและต้องผ่านการวัดค่าความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยในการรักษาสุขภาพของระบบหัวใจและป้องกันการเกิดโรคมากขึ้นในอนาคต

ประโยชน์ของการใช้เกจวัดความดัน

การใช้เกจวัดความดันโลหิตมีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยตรวจสอบระดับความดันโลหิตในร่างกาย เพื่อค้นหาสัญญาณของโรคหรือภาวะที่ไม่ปกติ ช่วยประเมินสุขภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมความดันโลหิตจากการรับประทานยา และช่วยติดตามการรักษาโรคความดันโลหิตสูง

ความสำคัญของการวัดความดันโลหิต

การวัดความดันโลหิตเป็นที่สำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด การวัดค่าความดันโลหิตช่วยให้เราสามารถตรวจสอบระดับความดันที่เหมาะสมในร่างกาย เพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง

การวัดค่าความดันโลหิตช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอันตราย

ประโยชน์ของการติดตามค่าความดัน

การติดตามค่าความดันโลหิตมีประโยชน์อย่างมาก เช่น ช่วยตรวจสอบความสม่ำเสมอของความดันโลหิต ดูแลและประเมินผลการรักษาโรคความดันโลหิตสูง และช่วยระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว

การใช้เกจวัดความดันอย่างถูกวิธี

เพื่อให้ได้ผลการวัดความดันโลหิตที่แม่นยำและถูกต้อง ควรปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานให้ถูกต้องตามคู่มือที่มากับเครื่องวัดความดันโลหิต ต้องพักผ่อนและผ่อนคลายก่อนการวัดด้วยการนอนหรือนั่งในท่าที่สบาย ถอดหรือปล่อยเสื้อผ้าให้หายใจสะดวก ตรวจสอบค่าความดันโลหิตโดยการปั้มเครื่องวัดความดันและรอให้ค่าแสดงบนหน้าจอ

การดูแลป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

เพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ควรตรวจสอบค่าความดันโลหิตเป็นประจำ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และรักษาพฤติกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม หยุดสูบบุหรี่ และปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูง

ประโยชน์ของการใช้เกจวัดความดันการตรวจค่าความดันที่บ้าน
ช่วยตรวจสอบระดับความดันโลหิตในร่างกายช่วยระดับความดันโลหิตที่ผ่อนคลาย
ประเมินสุขภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือดความสำคัญของการวัดความดันอย่างถูกต้อง
ตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมความดันโลหิตการดูแลป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

วิธีใช้เกจวัดความดันโลหิต

การใช้เกจวัดความดันโลหิตเป็นงานที่สามารถทำเองได้ง่าย โดยต้องแนะนำให้ผู้ใช้อ่านคู่มือการใช้งานที่แนบมากับเครื่องวัดความดันโลหิต

ในขั้นตอนแรก ผู้ใช้ควรพักผ่อนโลหิตให้เป็นภาวะที่ผ่อนคลาย ดังนั้น ควรนั่งหรือนอนเอาลำตัวในท่าที่สบาย กางแขนให้แห้งและปล่อยหรือถอดเสื้อผ้าที่บังตันตัวเครื่องวัดความดัน

พอเตรียมพร้อมแล้ว ให้อัพเสียงในตัวเครื่องวัด แล้วลงมือตรวจสอบค่าความดัน โดยการปั้มข้างบนของเครื่องวัดความดันครั้งละ 1-2 ครั้ง เพื่อให้หัวใจบีบตัวและคลายตัว

เกจวัดความดัน

ขั้นตอนการใช้งาน
1นั่งหรือนอนเอาลำตัวในท่าที่สบาย
2กางแขนให้แห้งและปล่อยหรือถอดเสื้อผ้าที่บังตันตัวเครื่องวัดความดัน
3พักผ่อนโลหิตให้เป็นภาวะที่ผ่อนคลาย
4ให้อัพเสียงในตัวเครื่องวัดความดัน
5ลงมือตรวจสอบค่าความดันโลหิตโดยการปั้มข้างบนของเครื่องวัดความดัน 1-2 ครั้ง

ราคาเกจวัดความดัน

เมื่อเราพูดถึงเกจวัดความดันโลหิต เราจะพบว่าราคาของเกจวัดความดันแตกต่างกันไปตามแบรนด์และรุ่นของเครื่องวัดที่เราเลือกใช้ ราคาเริ่มต้นของเกจวัดความดันอยู่ในระดับประมาณ 1,000 บาท และยังอาจเพิ่มขึ้นอื่น ๆ ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถและฟังก์ชันเสริมที่เครื่องวัดต่าง ๆ มี อีกทั้งยังควรเลือกเกจวัดความดันที่มีระบบอัตโนมัติและสามารถบันทึกค่าความดันได้ เพื่อความสะดวกและสามารถจดค่าความดันไว้เพื่อใช้ประเมินผลในระยะยาว

ตาราง เรียงราคาเกจวัดความดันตามแบรนด์และรุ่น

แบรนด์และรุ่นราคาเริ่มต้น (บาท)ฟังก์ชันเสริม
แบรนด์ A รุ่น X1,000อัตโนมัติ, บันทึกผล
แบรนด์ B รุ่น Y1,500อัตโนมัติ, บันทึกผล, ตรวจวัดอื่น ๆ
แบรนด์ C รุ่น Z2,000อัตโนมัติ, บันทึกผล, การตรวจสอบข้อมูล

ตารางด้านบนเป็นตัวอย่างของราคาเกจวัดความดันจากแบรนด์และรุ่นต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตลาด ราคาอาจแปรปรวนไปตามหลักการตลาดและความนิยมของแต่ละแบรนด์ การเลือกรุ่นที่ตรงกับความต้องการและราคาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้เกจวัดความดันที่มีคุณภาพและเป็นไปตามความเหมาะสมของบุคคลนั้น ๆ

ประเภทของเกจวัดความดัน

เมื่อพูดถึงเกจวัดความดันโลหิต เราจะพบว่ามีหลายประเภทที่สามารถใช้งานได้ โดยแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกัน

 • เครื่องวัดความดันแบบปรอท (Mercurial manometer): เป็นเครื่องวัดความดันที่ใช้หลักแรงโน้มถ่วงของโลกในการวัด โดยมีการใช้สารปรอทเคลื่อนที่ในท่อสู่สำโรงเกีบเพื่อให้ทราบค่าความดัน แต่จำเป็นต้องพักบนพื้นราบในการวัด และวิธีการใช้งานที่ค่อนข้างซับซ้อน
 • เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล (Automatic equipment): เป็นเครื่องวัดความดันที่ใช้งานง่ายและสะดวก มักมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลที่ชัดเจน และสามารถบันทึกค่าความดันได้ในบางกรณี เครื่องวัดแบบดิจิตอลเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องวัดความดันเป็นประจำที่บ้าน

การเลือกใช้ประเภทของเกจวัดความดันโลหิตขึ้นอยู่กับความต้องการและความสะดวกสบายของแต่ละบุคคล คุณควรพิจารณาและเลือกเครื่องที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ

เกจวัดความดัน

จะเลือกเครื่องวัดความดันแบบใดดี?

การเลือกเครื่องวัดความดันที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากความแม่นยำและคุณภาพของเครื่องวัดมีผลต่อผลลัพธ์ที่ได้รับ ควรเลือกเครื่องวัดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และมีความสามารถในการบันทึกค่าความดัน เพื่อให้คุณสามารถตรวจเช็คผลลัพธ์และวิเคราะห์ได้ในระยะยาว

เครื่องวัดความดันที่เหมาะสม

การเลือกเครื่องวัดความดันที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพของเรา คุณภาพและความแม่นยำของเครื่องวัดความดันมีความสำคัญอย่างมาก ในการเลือกเครื่องวัดความดันโอนผ่านให้คำแนะนำหรืออาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา เพื่อที่จะได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม และเลือกเครื่องวัดความดันที่สอดคล้องกับความต้องการของเราต่อไป ทั้งนี้ในการเลือกเครื่องวัดความดันคุณสามารถคำนึงถึงคุณลักษณะต่อไปนี้ได้

 1. ความแม่นยำ: เลือกเครื่องวัดความดันที่มีความแม่นยำในการวัด โดยตรวจสอบว่าเครื่องวัดได้รับการรับรองมาตรฐานสากลหรือไม่
 2. คุณภาพ: เลือกเครื่องวัดความดันจากแบรนด์ที่มีคุณภาพที่ดีและเชื่อถือได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบรีวิวและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องวัดความดันจากแหล่งข้อมูลออนไลน์
 3. ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกเครื่องวัดความดันที่ใช้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน เช่น เลือกเครื่องวัดความดันที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ และปุ่มตัดเปิด-ปิดที่ง่ายต่อการใช้งาน
 4. ความพอเหมาะ: เลือกเครื่องวัดความดันที่เหมาะสมกับบุคคล ซึ่งคุณสามารถเลือกเครื่องวัดความดันที่พกพาได้ง่ายหรือเครื่องวัดความดันที่ใช้งานได้ในบ้าน

ควรทำความเข้าใจในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องวัดความดันตรงตามคำแนะนำจากผู้ผลิต เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องวัดความดันได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ตัวอย่างเครื่องวัดความดันที่เหมาะสม

ชื่อเครื่องวัดความดันคุณสมบัติราคา
Brand A– เครื่องวัดความดันดิจิตอลที่มีความแม่นยำสูง
– สามารถบันทึกค่าความดันได้
– หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่
2,500 บาท
Brand B– เครื่องวัดความดันที่มีการรับรองมาตรฐาน
– ใช้งานง่ายและสะดวก
– มีหน้าจอที่ชัดเจน
1,800 บาท
Brand C– เครื่องวัดความดันที่บันทึกค่าความดันได้
– มีระบบอัตโนมัติ
– ตัวเครื่องที่ทันสมัย
3,200 บาท

จากตารางข้างต้นเป็นตัวอย่างเครื่องวัดความดันที่เหมาะสม คุณสามารถเลือกเครื่องวัดความดันที่ตรงตามความต้องการและงบประมาณของคุณได้

ความสำคัญของการตรวจค่าความดันที่บ้าน

การตรวจค่าความดันที่บ้านมีความสำคัญอย่างมากในการดูแลระดับความดันโลหิตของเรา โดยเฉพาะเมื่อเราอยู่ในสภาวะผ่อนคลายและไม่มีการตื่นเต้นหรือสาเหตุอื่นที่อาจส่งผลต่อความดันโลหิต การวัดค่าความดันโลหิตที่บ้านช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของการควบคุมความดันโลหิตของเราได้

การตรวจวัดค่าความดันโลหิตที่บ้านมีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การตรวจสอบสถานะของระบบหัวใจและหลอดเลือด การติดตามการควบคุมความดันโลหิต และการระมัดระวังการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

ในปัจจุบัน เราสามารถทำความเข้าใจและตรวจสอบค่าความดันโลหิตของเราเองที่บ้านได้ง่ายๆ ด้วยอุปกรณ์เกจวัดความดัน ทำให้เราสามารถติดตามสถานะความดันโลหิตของเราได้ในระยะยาวและเปรียบเทียบค่าความดันที่บ้านกับค่าความดันที่คลินิกหรือโรงพยาบาล

การตรวจค่าความดันที่บ้านเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการติดตามสถานะของความดันโลหิตของเรา และช่วยให้เราสามารถประเมินสภาพของร่างกายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลสุขภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด ในเบื้องต้น เราสามารถทำการตรวจสอบค่าความดันโลหิตเองประมาณวันละ 1-2 ครั้ง โดยอย่างแรก เราควรบันทึกค่าความดันโลหิตในบันทึก และติดตามความดันโลหิตเราอย่างสม่ำเสมอ

การดูแลป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

เราอยู่ถอดความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง คือ ดูแลยาวนานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ควรตรวจสอบและควบคุมค่าความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ด้วยวิธีนี้ เราสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการของร่างกายได้อย่างถูกต้อง และบริหารจัดการกับโรคความดันโลหิตสูง

 • ควรกำหนดเป้าหมายปกติสำหรับค่าความดันโลหิต และพยายามรักษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้กำหนด
 • รับประทานอาหารที่ดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น ผักสีเขียว เนื้อปลา และโภชนาการที่เหมาะสม
 • เพิ่มกิจกรรมการออกกำลังกายเป็นประจำ เช่น เดินเร็ว วิ่ง เล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างระบบหัวใจและลดความดันโลหิต
 • หมั่นเรียนรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและความร้าวแรงของสภาวะที่เสี่ยงให้เกิด และนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลเราเอง

การดูแลป้องกันโรคความดันโลหิตสูงจำเป็นต้องมีความเตรียมความพร้อมและความตั้งใจ เพราะความดันโลหิตสูงเป็นอันตรายต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้น เราควรให้ความสำคัญแก่การผิวปากซมซ่อนความถี่ของการวัดความดันโลหิต และรักษาการดูแลร่างกายอย่างสม่ำเสมอ

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

แม้ว่าไม่มีอาหารที่จะสามารถลดความดันโลหิตทันที แต่การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดสามารถช่วยลดความเสี่ยงด้านความดันโลหิตสูงได้ อาหารที่แนะนำได้แก่

อาหารประโยชน์
ผักสีเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความดันโลหิต
เนื้อปลามีไขมันที่ดีต่อระบบหัวใจและลดความดันโลหิต
โภชนาการที่เหมาะสมช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มเติมจะส่งเสริมสุขภาพระบบหัวใจและระบบหลอดเลือดอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความดันโลหิตสูง

หากเรารับรู้และนำทางการดูแลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างถูกต้อง เราสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและเพิ่มโอกาสในการดำเนินชีวิตที่แข็งแรง

สรุป

เกจวัดความดันเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจวัดค่าความดันโลหิตในร่างกายที่สามารถใช้งานได้ทั้งต่างวัยและผู้สูงอายุ การวัดค่าความดันโลหิตที่บ้านมีความสำคัญในการระมัดระวังและดูแลสุขภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด การวัดค่าความดันโลหิตช่วยให้เราสามารถตรวจสอบระดับความดันที่เหมาะสมในร่างกาย เพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง

การใช้เกจวัดความดันโลหิตมีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยตรวจสอบระดับความดันโลหิตในร่างกาย เพื่อค้นหาสัญญาณของโรคหรือภาวะที่ไม่ปกติ ช่วยประเมินสุขภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมความดันโลหิตจากการรับประทานยา และช่วยติดตามการรักษาโรคความดันโลหิตสูง

เกจวัดความดันเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจวัดค่าความดันโลหิตในร่างกายที่สามารถใช้งานได้ทั้งต่างวัยและผู้สูงอายุ การวัดค่าความดันโลหิตที่บ้านมีความสำคัญในการระมัดระวังและดูแลสุขภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด การดูแลระดับความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากความดันเสี่ยงภายหลัง

Table of Contents

Latest Post

diaphragm valve หน้าที่

วาล์วไดอะแฟรม หน้าที่และการประยุกต์ใช้

วาล์วไดอะแฟรมเป็นวาล์วแผ่นปิดที่มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการไหลของของเหลวในหลากหลายอุตสาหกรรม เราใช้วาล์วไดอะแฟรมเพื่อให้ของเหลวไหลผ่านหรือหยุดไหลตามที่เราต้องการ วาล์วไดอะแฟรมประกอบด้วยวาล์วแผ่นปิดที่สัมผัสกับของเหลวและมีลักษณะพิเศษในการทำงาน

...
diaphragm seals for pressure transmitters

ซีลไดอะแฟรมสำหรับตัวส่งสัญญาณแรงดัน

สวัสดีทุกท่าน! เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปสำรวจเกี่ยวกับซีลไดอะแฟรมสำหรับการวัดแรงดันในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ

...
diaphragm seals

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมสำหรับอุตสาหกรรม

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมเป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันที่มีความสำคัญสูงในอุตสาหกรรมในไทย แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมคือชิ้นส่วนที่ถูกใช้ในระบบวัดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมต่างๆ มีหลายรูปแบบตามการใช้งาน

...