บริษัท เรเดียส โกลบอล จำกัด info@radiusglobal.co.th , Tel : 02-041-5092 , 095-296-2968
Post: เข้าใจกับ Pin Gauge คืออะไรและการใช้งาน

เข้าใจกับ Pin Gauge คืออะไรและการใช้งาน

pin gauge คือ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
Power by Odoo

ติดต่อเรา

ในอุตสาหกรรมการผลิตและการวัดค่าต่างๆเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีความแม่นยำ และความถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง หนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบและวัดขนาดภายในและระยะที่ใช้งานอย่างแม่นยำในงานอุตสาหกรรมได้ เรียกว่า “Pin Gauge” หรือ “เพินเกจ”

Pin Gauge เป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้ในการวัดขนาดภายในและระยะทางอย่างละเอียด มีลักษณะเป็นหมุดที่ผลิตออกมาเป็นขนาดที่จำเพาะ โดยมีการแบ่งความละเอียดเป็นทศนิยม 2 หรือ 3 ตำแหน่ง เพื่อให้การวัดมีความแม่นยำ

นอกจากนี้ พินเกจยังมีวัสดุประกอบที่แตกต่างกันไป เช่น เหล็ก, เซรามิก, และ คาไบด์ เพื่อเหมาะสมกับการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน

สิ่งที่ควรจำ:

 • Pin Gauge เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดขนาดภายในและระยะทาง
 • มีลักษณะเป็นหมุดที่ถูกผลิตออกมาเป็นขนาดที่จำเพาะโดยมีการแบ่งความละเอียดเป็นทศนิยม
 • วัสดุประกอบของ Pin Gauge สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติและการใช้งานของ Pin Gauge

Pin gauge เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดรัศมีของรูและความลึกของรูในงานที่มีขนาดเล็กและความแม่นยำที่สูง โดยมีค่าความละเอียดที่ถูกแบ่งด้วยทศนิยม 2 หรือ 3 ตำแหน่ง เพื่อให้การวัดมีความแม่นยำสูงที่สุด

อุปกรณ์วัดภายใน Pin gauge สามารถสังเกตได้จากลักษณะทรงของหมุดและวัสดุที่ผลิต เครื่องมือประเภทนี้มีหลากหลายวัสดุที่ใช้ในการผลิต เช่น เหล็ก, เซรามิก, และ คาไบด์ เพื่อเหมาะสมกับการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน

Pin gauge เป็นเครื่องมือที่สำคัญในงานอุตสาหกรรมเพราะความแม่นยำในการตรวจสอบขนาดภายในและความลึกของรูที่สูงมาก ทำให้เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม

การใช้งาน Pin Gauge

ในการใช้งาน Pin gauge ควรทราบถึงวิธีการวัดรัศมีของรูและความลึกของรูให้ถูกต้อง โดยเริ่มต้นต้องเลือกใช้ Pin gauge ที่มีขนาดตรงกับรูที่ต้องการตรวจสอบ แล้วนำ Pin gauge เสียบเข้าสู่รูในแนวแกนเดียวกับรูและกดเบาๆเพื่อให้ Pin gauge เข้าสู่รูอย่างเสมอภายใน

เมื่อ Pin gauge เข้าสู่รูอย่างเสมอภายใน จะมีจุดสังเกตที่เห็นได้ชัดเจนว่า Pin gauge อยู่ตรงระดับผิวหรือไม่ ถ้า Pin gauge อยู่เหนือระดับผิวหรือหย่อนลงกว่าแสดงว่ารูมีรัศมีที่ใหญ่กว่า Pin gauge นั้น ในทางตรงกันข้าม ถ้า Pin gauge อยู่ตรงระดับผิวหรือโผล่ออกมาจากรูแสดงว่ารูมีรัศมีที่เล็กกว่า Pin gauge นั้น

การวัดและตรวจสอบความลึกของรูโดยใช้ Pin gauge นั้นมีหลักการที่คล้ายกับการวัดรัศมี โดยแทนที่จะวัดรัศมีของรูแต่ละจุด จะต้องวัดระยะทางจากจุดสังเกตบน Pin gauge จนถึงจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งบน Pin gauge ซึ่งคือความลึกของรู

คุณสมบัติของ Pin gauge

 • ค่าความละเอียดที่สูง: Pin gauge มีค่าความละเอียดที่ถูกแบ่งด้วยทศนิยม 2 หรือ 3 ตำแหน่ง เพื่อให้การวัดมีความแม่นยำ
 • วัสดุที่หลากหลาย: Pin gauge ผลิตจากวัสดุหลากชนิด เช่น เหล็ก, เซรามิก, และ คาไบด์ เพื่อการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน

ข้อควรระวังในการใช้งาน Pin Gauge

เมื่อใช้งาน Pin gauge ควรระวังในการสัมผัสด้วยมือเปล่า เพราะอาจทำให้เกิดสนิมบนพินเกจได้

ควรสวมถุงมือหรือใช้ด้ามสำหรับจับพินเกจแทน

ในกรณีที่ไม่สามารถสวมพินเกจเข้าได้ ควรหลีกเลี่ยงการกดหรือฝืนพินเกจ เพราะอาจทำให้พินเกจเสียหายได้

การใช้งานและข้อควรระวังของ Pin Gauge

เมื่อใช้งาน Pin gauge ในการวัดขนาดภายในและระยะทาง ควรปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อควรระวังเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและปลอดภัย

วิธีการใช้งาน Pin Gauge

1. เลือก Pin gauge ที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการวัด

2. จับ Pin gauge ด้วยถุงมือหรือด้ามสำหรับจับที่มีความสะดวก

3. นำ Pin gauge เข้าลงในรูหรือช่องที่ต้องการวัด

4. เลือกเลขหรือขนาดที่ถูกต้องบน Pin gauge

5. อ่านค่าที่ตัวชี้หรือสกรูบน Pin gauge

6. ถอด Pin gauge ออกจากรูหรือช่องที่วัดเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ

ข้อควรระวังในการใช้งาน Pin Gauge

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัส Pin gauge ด้วยมือเปล่า เพราะอาจทำให้ตัวละครีบแข็งของ Pin gauge เสียหายหรือเกิดสนิมได้

2. ควรใช้ถุงมือหรือด้ามสำหรับจับพินเกจเพื่อลดการสัมผัสโดยตรง

3. เมื่อใช้งาน Pin gauge ไม่ควรฝืนกดเครื่องมือในกรณีที่มีความยากในการสวม ปลั๊กเกจ (Plug gauge)

การปฏิบัติตามวิธีการใช้งานและข้อควรระวังที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การใช้งาน Pin gauge เป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย

วิธีใช้งาน Pin Gauge

ข้อควรระวังในการใช้งาน Pin Gaugeวิธีการป้องกัน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสด้วยมือเปล่าใช้ถุงมือหรือด้ามสำหรับจับแทน
และการกดหรือฝืน Pin gauge

คุณสมบัติและการใช้งานของปลั๊กเกจ

ปลั๊กเกจ (Plug gauge) เป็นเกจที่ใช้ตรวจสอบขนาดของเกลียวหรือรูเจาะในอุตสาหกรรม รูปร่างของปลั๊กเกจคล้ายกับดัมเบล ปลั๊กเกจประกอบด้วยฝั่ง GO และฝั่ง NOGO เพื่อช่วยในการตรวจสอบงานในการผลิตประเภท mass production ซึ่งการใช้งานปลั๊กเกจมีความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบชิ้นงาน

ลักษณะการใช้งาน
ฝั่ง GOใช้สำหรับตรวจสอบขนาดเกลียวหรือรูเจาะในชิ้นงานว่ามีขนาดที่ถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่
ฝั่ง NOGOใช้สำหรับตรวจสอบขนาดเกลียวหรือรูเจาะในชิ้นงานว่ามีขนาดที่ไม่ถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่

การใช้งานปลั๊กเกจทำได้ง่ายโดยการนำฝั่ง GO และฝั่ง NOGO เสียงรับหรือไม่รับเข้ากับเกลียวหรือรูเจาะในชิ้นงาน ถ้าฝั่ง GO เสียงรับเข้า แสดงว่าขนาดที่ตรวจสอบถูกต้อง แต่ถ้าฝั่ง NOGO เสียงรับเข้า แสดงว่าขนาดที่ตรวจสอบไม่ถูกต้อง

ปลั๊กเกจมีความสำคัญในงาน mass production ที่ต้องการความแม่นยำในการตรวจสอบขนาดของเกลียวหรือรูเจาะ การใช้งานและการดูแลรักษาปลั๊กเกจอย่างถูกต้องจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำในการวัดขนาดชิ้นงานในอุตสาหกรรม

ส่วนประกอบของปลั๊กเกจ

ในการใช้ปลั๊กเกจในการตรวจสอบและวัดค่าต่างๆในอุตสาหกรรม ปลั๊กเกจประกอบไปด้วยส่วนที่สำคัญและข้อมูลที่จำเป็น เพื่อให้สามารถตรวจสอบและวัดค่าขนาดของชิ้นงานได้อย่างแม่นยำและเป็นกลาง

1. ฝั่ง GO

ฝั่ง GO ของปลั๊กเกจมีรูปร่างแท่งเหล็กที่หนากว่าฝั่ง NOGO เพื่อเข้าสู่รูของชิ้นงานที่มีขนาดและรูปร่างสม่ำเสมอ ส่วนต่ำกว่าหรือผิดพลาดจะทำให้ปลั๊กเกจไม่สามารถเข้าไปในรูของชิ้นงานได้

2. จุดสังเกต

ในการใช้ปลั๊กเกจ GO เราสามารถสังเกตจุดที่สำคัญบนผิวปลั๊กเกจได้ หากชิ้นงานผ่านการตรวจสอบและสามารถรับปลั๊กเกจได้ จะไม่มีการเกิดรอยบากหรือการเปลี่ยนแปลงสีบนปลั๊กเกจ

3. รอยบากหรือสีที่แตกต่าง

การตรวจสอบงานด้วยปลั๊กเกจ GO จะแสดงรอยบากหรือการเปลี่ยนแปลงสีที่แตกต่างจากปลั๊กเกจ NOGO หากชิ้นงานมีขนาดไม่สม่ำเสมอ การเข้ารูของชิ้นงานนั้นอาจจะเกิดการเสียหายหรือไม่สามารถรับปลั๊กเกจได้

ส่วนประกอบของปลั๊กเกจมีความสำคัญในการใช้งานเพื่อตรวจสอบและวัดค่าขนาดของชิ้นงานในอุตสาหกรรมอย่างแม่นยำ การใช้ปลั๊กเกจฝั่ง GO, การสังเกตจุดที่สำคัญ และการตรวจสอบรอยบากหรือสีที่แตกต่างเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน

ส่วนประกอบของปลั๊กเกจ

ปลั๊กเกจ GO และ NOGO

ปลั๊กเกจ GO มีรูปแบบแท่งเหล็กที่หนากว่าฝั่ง NOGO เพื่อตรวจสอบการผลิตชิ้นงานว่ามีความหนามากพอดีหรือไม่ ปลั๊กเกจ GO สามารถสวมใส่และออกจากรูของชิ้นงานได้ ในขณะที่ปลั๊กเกจ NOGO มีรูปแบบแท่งเหล็กที่บางกว่าฝั่ง GO เพื่อตรวจสอบการผลิตชิ้นงานว่าไม่สามารถสวมเข้ารูได้ เป็นตัวชี้ว่าฝั่งนี้คือ NOGO

ตัวอย่างการใช้งานปลั๊กเกจ GO และ NOGO

 1. ใส่ปลั๊กเกจ GO เข้าไปในรูของชิ้นงานที่ต้องการตรวจสอบ
 2. ถ้าปลั๊กเกจ GO สามารถสวมเข้ารูได้โดยไม่มีความหนามากเกินไป แสดงว่าชิ้นงานผ่านการตรวจสอบ
 3. ถ้าปลั๊กเกจ NOGO ไม่สามารถสวมเข้ารูได้เนื่องจากมีความหนามากเกินไป แสดงว่าชิ้นงานไม่ผ่านการตรวจสอบ
ปลั๊กเกจคุณสมบัติการใช้งาน
GOหนากว่าฝั่ง NOGOสวมเข้าและออกจากรูของชิ้นงาน
NOGOบางกว่าฝั่ง GOไม่สามารถสวมเข้ารูได้

4 เกจวัด ยอดนิยมที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรมมีเกจวัดที่นิยมใช้มากที่สุด 4 ชนิด ได้แก่ ฟิลเลอร์เกจ, พินเกจ, ปลั๊กเกจ, และเกจบล็อก ทั้งหมดนี้ใช้สำหรับตรวจสอบและสอบเทียบในการวัดค่าต่างๆในอุตสาหกรรม เช่น ขนาดของเกลียวหรือรูเจาะ อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติและข้อควรระวังในการใช้งานที่แตกต่างกัน

วิธีการใช้งานและการดูแลรักษาเกจวัด

ในการใช้งานแต่ละชนิดของเกจวัด อย่าลืมปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถใช้เกจวัดได้อย่างถูกต้องและเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำในการวัดขนาดและค่าต่างๆในอุตสาหกรรม

 • การใช้งานฟิลเลอร์เกจ: ในการใช้งานฟิลเลอร์เกจ ควรสะท้อนแสงให้สม่ำเสมอ และตรวจสอบว่าค่าต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
 • การใช้งานพินเกจ: ในการใช้งานพินเกจ ควรระวังในการหยิบจับเพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดในการวัด และต้องตรวจสอบค่าในแต่ละตำแหน่ง
 • การใช้งานปลั๊กเกจ: การใช้งานปลั๊กเกจมีขั้นตอนที่หลากหลาย ควรถอดปลั๊กเกจออกจากแกนเสียงอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหาย
 • การใช้งานเกจบล็อก: ในการใช้งานเกจบล็อก ควรตรวจสอบค่าของชิ้นงานด้วยตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

นอกจากนี้ อย่าลืมดูแลรักษาเครื่องมือให้ถูกต้อง เก็บรักษาเกจวัดในที่ที่แห้งและต้องการการรักษาที่พิถีพิถัน เพื่อป้องกันคราบสนิมและการสูญหายของเครื่องมือในอนาคต

ตัวอย่างของการใช้งานเกจวัด:

การวัดขนาดรูโดยใช้โปรบหากซ์เกจตรวจวัด (Probe gauge) ที่มีความแม่นยำสูง จะเป็นเครื่องมือที่มีความสะดวกและทันสมัยในการวัดขนาดของรูเจาะในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น การผลิตชิ้นงานทางอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างการดูแลรักษาเกจวัด:

หลังจบการใช้งานเกจวัด ควรทำความสะอาดและล้างเกจด้วยน้ำอุ่นและสบู่เพื่อล้างคราบสกปรกและความสกปรกอื่นๆที่อาจติดมากับเครื่องมือ

เกจวัดวิธีการใช้งานการดูแลรักษา
ฟิลเลอร์เกจใส่ถุงมือก่อนใช้งาน เมื่อวัดเสร็จหลีกเลี่ยงการสัมผัสด้วยมือเปล่าเก็บรักษาในที่แห้งและเครื่องมือสะอาด
พินเกจหยิบจับเครื่องมืออย่างระมัดระวังเพื่อไม่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการวัด เก็บรักษาในที่แห้งและที่ปลอดอากาศ
ปลั๊กเกจถอดปลั๊กเกจก่อนที่จะออกที่จะสำรวจขนาดและความแม่นยำของชิ้นงานเก็บรักษาในที่แห้งและเครื่องมือที่สะอาด
เกจบล็อกตรวจสอบค่าของชิ้นงานผ่านทุกส่วนของเกจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำเก็บรักษาในที่แห้งและที่ปลอดอากาศ

4 เกจวัด ยอดนิยมที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เกจวัดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบและวัดค่าต่างๆในอุตสาหกรรม มีหลายชนิดที่ใช้ได้ในงานที่แตกต่างกัน รวมถึง ฟิลเลอร์เกจ, พินเกจ, ปลั๊กเกจ, และเกจบล็อก เป็นชุดเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการวัดขนาดและความแม่นยำในอุตสาหกรรม

ชนิดของเกจวัดลักษณะการใช้งานคุณสมบัติที่สำคัญ
ฟิลเลอร์เกจใช้วัดรูเจาะและขนาดของเกลียว ลักษณะพิเศษเช่น รูปร่างที่คล้ายหัวเข็มไหล่
สามารถใช้วัดความสม่ำเสมอของรูเจาะ
พินเกจใช้วัดขนาดภายในและระยะทาง– มีความละเอียดในการวัดที่ถูกแบ่งด้วยทศนิยม 2-3 ตำแหน่ง
– ผลิตจากวัสดุหลากชนิดเช่น เหล็ก, เซรามิก, คาไบด์
ปลั๊กเกจใช้ตรวจสอบขนาดของเกลียวหรือรูเจาะ– ปลั๊กเกจ GO สามารถสวมใส่และออกจากรูของชิ้นงานได้
– ปลั๊กเกจ NOGO บอกว่าชิ้นงานไม่สามารถรับปลั๊กเกจเข้าได้
เกจบล็อกใช้ตรวจสอบรูขนาดในงานที่ซับซ้อน– มีรูปแบบและสัญลักษณ์ที่แตกต่างระหว่างฝั่ง GO และฝั่ง NOGO
– ช่วยในการตรวจสอบงานว่ารูของชิ้นงานนั้นมีขนาดสม่ำเสมอตลอดทั้งรูหรือไม่

สรุป

ภายในอุตสาหกรรม เกจวัดที่ได้รับความนิยมและใช้งานอย่างกว้างขวางคือ ฟิลเลอร์เกจ, พินเกจ, ปลั๊กเกจ, และเกจบล็อก แต่ละชนิดของเกจวัดนั้นมีลักษณะการใช้งานและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

การใช้งานและการดูแลรักษาเกจวัดอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการวัดชิ้นงานที่มีความแม่นยำและเป็นมาตรฐาน

ฟิลเลอร์เกจ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบขนาดและความแม่นยำของรูเจาะหรือช่องว่าง พินเกจ ใช้ในการตรวจวัดขนาดภายในและระยะทาง ปลั๊กเกจ เป็นเกจที่ใช้ตรวจสอบเกลียวหรือรูเจาะ เพื่อใช้ในการผลิตประเภทอุตสาหกรรมแบบเป็นจำนวนมาก และเกจบล็อก เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและบันทึกค่าต่างๆของชิ้นงานในอุตสาหกรรม

Table of Contents

Latest Post

diaphragm valve หน้าที่

วาล์วไดอะแฟรม หน้าที่และการประยุกต์ใช้

วาล์วไดอะแฟรมเป็นวาล์วแผ่นปิดที่มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการไหลของของเหลวในหลากหลายอุตสาหกรรม เราใช้วาล์วไดอะแฟรมเพื่อให้ของเหลวไหลผ่านหรือหยุดไหลตามที่เราต้องการ วาล์วไดอะแฟรมประกอบด้วยวาล์วแผ่นปิดที่สัมผัสกับของเหลวและมีลักษณะพิเศษในการทำงาน

...
diaphragm seals for pressure transmitters

ซีลไดอะแฟรมสำหรับตัวส่งสัญญาณแรงดัน

สวัสดีทุกท่าน! เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปสำรวจเกี่ยวกับซีลไดอะแฟรมสำหรับการวัดแรงดันในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ

...
diaphragm seals

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมสำหรับอุตสาหกรรม

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมเป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันที่มีความสำคัญสูงในอุตสาหกรรมในไทย แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมคือชิ้นส่วนที่ถูกใช้ในระบบวัดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมต่างๆ มีหลายรูปแบบตามการใช้งาน

...