บริษัท เรเดียส โกลบอล จำกัด info@radiusglobal.co.th , Tel : 02-041-5092 , 095-296-2968
Post: เข้าใจหน่วยวัดแรงดูด สำคัญอย่างไรในการใช้งาน

เข้าใจหน่วยวัดแรงดูด สำคัญอย่างไรในการใช้งาน

หน่วยวัดแรงดูด
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
Power by Odoo

ติดต่อเรา

หน่วยวัดแรงดูดใช้ในการประเมินแรงดันการดูดในระบบ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมแรงดันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และแสดงผลออกมาเป็นค่าที่สามารถอ่านได้ ส่วนหน่วยวัดแรงดูดที่ใช้แพร่หลายได้แก่ bar, kg/cm2, psi, mmHg ซึ่งจำนวนและประเภทของหน่วยวัดจะขึ้นอยู่กับความต้องการและมาตรฐานที่ใช้

สิ่งที่ควรจำ:

  • หน่วยวัดแรงดูดใช้ในการควบคุมแรงดันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  • หน่วยวัดแรงดูดที่ใช้แพร่หลายได้แก่ bar, kg/cm2, psi, mmHg
  • จำนวนและประเภทของหน่วยวัดขึ้นอยู่กับความต้องการและมาตรฐานที่ใช้

หน่วยวัดแรงดัน

เกจวัดแรงดันคือเครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันในระบบ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องควบคุมแรงดัน ปัจจุบันมีการแบ่งประเภทเกจวัดแรงดันตามย่านการวัด 3 ประเภท คือ เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ที่มีย่านการวัดตั้งแต่ 0-1 bar ขึ้นไป, เกจวัดแรงดูด (Vacuum Gauge) ที่วัดแรงดูดตั้งแต่ -1 ถึง 0 bar หรือใช้หน่วยวัดเป็น mmHg, และคอมปาวด์เกจ (Compound Gauge) ที่วัดแรงดูดและแรงดันพร้อมกัน

หลักการทำงานของ Pressure Gauge

เกจวัดแรงดันมีวิธีการทำงานทั้งหมด 3 แบบซึ่งช่วยในการวัดแรงดันให้ได้อย่างแม่นยำและเป็นประสิทธิภาพ หลักการทำงานเกจวัดแรงดันจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ในเกจวัดนั้น ๆ

  1. Bourdon: ใช้หลักการยืดหดของท่อบูร์ดองในการวัดแรงดัน โดยท่อบูร์ดองจะมีรูปร่างเป็นซี การเปลี่ยนแปลงในแรงดันทำให้ท่อบูร์ดองยืดหรือหดเป็นอัตราส่วนกัน
  2. Diaphragm Seal: ใช้แผ่นไดอะแฟรมซีลในการวัดแรงดัน แผ่นไดอะแฟรมซีลจะพยายามทนทานกับแรงดันและทำหน้าที่เป็นแผ่นกันต่าง ๆ ระหว่างส่วนหัวเกจวัดและส่วนที่มีแรงดันแท้จริง
  3. Sensor: ใช้เซนเซอร์เปลี่ยนแรงดันเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์จะวัดแรงดันและแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลที่สามารถอ่านได้
วิธีการทำงานหลักการทำงานอุปกรณ์ที่ใช้
Bourdonอาศัยหลักการยืดหดของท่อบูร์ดองท่อบูร์ดอง
Diaphragm Sealอาศัยแผ่นไดอะแฟรมซีลแผ่นไดอะแฟรมซีล
Sensorใช้เซนเซอร์แปลงแรงดันเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์

เติมน้ำมันเกจวัดแรงดันเพื่ออะไร?

เติมน้ำมันในเกจวัดแรงดันมีหลายประโยชน์ที่สำคัญในการใช้งาน อย่างเช่น

  1. ป้องกันกลไกลภายในเกจวัดเสียหายจากแรงสั่นสะเทือน: การเติมน้ำมันให้กับเกจวัดแรงดันช่วยลดการสั่นของกลไกและรักษาความทนทานของอุปกรณ์ภายในได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากแรงสั่นสะเทือนสูง
  2. ลดการสั่นของเข็มอ่านค่าความดัน: เติมน้ำมันในเกจวัดแรงดันช่วยลดการสั่นของเข็มอ่านค่าความดันโดยทำให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านค่าความดันได้ได้อย่างแม่นยำและเนียนขึ้น
  3. ลดการมัวของหน้าปัดเกจวัด: การเติมน้ำมันในเกจวัดแรงดันช่วยลดการมัวของหน้าปัดในเกจวัด ซึ่งสามารถทำให้การอ่านค่าความดันเป็นไปได้อย่างตรงต่อเป้าหมาย
  4. ยึดอายุของเกจวัดให้ใช้งานได้นานขึ้น: เติมน้ำมันในเกจวัดแรงดันช่วยลดการสึกหรอและความเสียหายในเกจวัด เพื่อยึดอายุการใช้งานของเกจวัดได้นานขึ้น ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการซื้อเกจวัดใหม่

ดังนั้น การเติมน้ำมันในเกจวัดแรงดันมีประโยชน์มากมายที่ช่วยคุ้มครองและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับเกจวัดแรงดันในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิดีโอเปรียบเทียบความต่างระหว่างเกจวัดแรงดันแบบแห้ง VS แบบเติมน้ำมัน

การเลือกใช้เกจวัดแรงดันที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมและป้องกันความเสียหายกับระบบ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ วิดีโอเปรียบเทียบความต่างระหว่างเกจวัดแรงดันแบบแห้งและแบบเติมน้ำมันจะช่วยให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนว่าแต่ละประเภทมีการทำงานและประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างไร

เกจวัดแรงดันแบบแห้ง (Dry Pressure Gauge) ออกแบบมาใช้วัดแรงดันในระบบที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหรือของเหลวอื่น เช่น ระบบลมอัดหรือระบบแก๊ส โดยประกอบด้วยหน้าปัดภายในที่ได้รับแรงดันของสื่อที่ต้องการวัด และแปลงแรงดันเป็นการเคลื่อนที่ของเข็มบนหน้าปัด

เกจวัดแรงดันแบบเติมน้ำมัน (Liquid Filled Pressure Gauge) เป็นหน่วยวัดแรงดันที่มีการเติมน้ำมันหรือของเหลวไปในเกจวัด เพื่อลดการสั่นของเข็มวัดและช่วยป้องกันการเปียกของหน้าปัด ทำให้เกจวัดแรงดันทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

วิดีโอเปรียบเทียบเกจวัดแรงดันแบบแห้ง VS แบบเติมน้ำมัน เน้นนำเสนอคุณสมบัติของแต่ละประเภท และแสดงผลการตอบสนองของเกจวัดแรงดันทั้งสองในเงื่อนไขการใช้งานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้เกจวัดแรงดันที่เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณ

เกจวัดแรงดันแบบแห้ง VS แบบเติมน้ำมัน

ตารางเปรียบเทียบเกจวัดแรงดันแบบแห้ง VS แบบเติมน้ำมัน

คุณสมบัติเกจวัดแรงดันแบบแห้งเกจวัดแรงดันแบบเติมน้ำมัน
การสั่นสะเทือนมีการสั่นสะเทือนลดการสั่นสะเทือน
ความแม่นยำมีความแม่นยำมีความแม่นยำ
อายุการใช้งานมีอายุการใช้งานที่สั้นมีอายุการใช้งานที่ยาว

ประยุกต์ใช้ของเกจวัดแรงดัน

เกจวัดแรงดันมีการประยุกต์ใช้ในหลายอุตสาหกรรม เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันความเสียหายในระบบต่าง ๆ ซึ่งเกจวัดแรงดันมีบทบาทสำคัญในการดูแลความปลอดภัยและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม

ประยุกต์ใช้เกจวัดแรงดันในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ เกจวัดแรงดันใช้ในการควบคุมแรงดันในกระบวนการสร้างเครื่องประดับ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงและคุณภาพดี

ประยุกต์ใช้เกจวัดแรงดันในอุตสาหกรรมเครื่องจักร

ในอุตสาหกรรมเครื่องจักร เกจวัดแรงดันใช้ในการควบคุมแรงดันในเครื่องจักร เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

ประยุกต์ใช้เกจวัดแรงดันในอุตสาหกรรมโรงงานอาหารและเครื่องดื่ม

ในอุตสาหกรรมโรงงานอาหารและเครื่องดื่ม เกจวัดแรงดันมีบทบาทสำคัญในการควบคุมและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

เหล่ากล่าวข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเก็บเอาเฉพาะอุตสาหกรรมบางส่วนที่มีการประยุกต์ใช้เกจวัดแรงดันอย่างหลากหลาย ซึ่งมีความสำคัญและอำนวยความสะดวกในการทำงานของแต่ละอุตสาหกรรม

สินค้าเกจวัดแรงดันทั้งหมด

เราพร้อมให้บริการสินค้าเกจวัดแรงดันทั้งหมดที่มีคุณภาพและเป็นเครื่องมือที่น่าเชื่อถือสำหรับการวัดแรงดันในงานอุตสาหกรรม วัดแรงดันในระบบ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้คุณมั่นใจว่าความแม่นยำและความปลอดภัยของการวัดแรงดันจะได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม

เรามีสินค้าเกจวัดแรงดันจากแบรนด์ OCTA ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดในวงการ แบรนด์ OCTA นับว่าเป็นเกจวัดแรงดันชั้นนำที่มีคุณภาพสูงและให้ผลการทดสอบและการวัดที่แม่นยำ ใช้งานง่ายและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

สินค้ารายละเอียด
OCTA Pressure Gaugeเกจวัดแรงดันที่มีความแม่นยำสูงและความทนทาน ใช้กับเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ
OCTA Vacuum Gaugeเกจวัดแรงดูดที่เหมาะสำหรับการวัดแรงดูดในระบบต่าง ๆ และช่วยในการควบคุมแรงดูดอย่างมีประสิทธิภาพ
OCTA Compound Gaugeเกจวัดแรงดันและแรงดูดพร้อมกัน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการวัดแรงดันและแรงดูดในเวลาเดียวกัน

ทางร้านขอรับประกันว่าสินค้าเกจวัดแรงดันจากแบรนด์ OCTA ที่เรารับจำหน่ายเป็นที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง จึงมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงสุดเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการวัดแรงดันอย่างแม่นยำและสะดวกสบาย

สินค้าเกจวัดแรงดัน

หน่วยวัดแรงดูด

หน่วยวัดแรงดูดใช้ในการประเมินแรงดูดในระบบ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ และมีความสำคัญอย่างมากในการควบคุมและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ในระบบ

การวัดแรงดูดจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมทั้งหมดที่มีการใช้งานระบบที่ต้องการควบคุมแรงดันเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างฉับไวและมีประสิทธิภาพสูง หน่วยวัดแรงดูดช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแรงดูดในระบบได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

ความหมายของหน่วยวัดแรงดูดได้แก่ หน่วยวัดแรงดูดคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมินแรงดูดหรือแรงดันที่เกิดจากการดูดของสิ่งต่าง ๆ เช่น เครื่องจักร, ระบบท่อ, หรืออุปกรณ์ที่มีการใช้งานโดยใช้แรงดูด

ในงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ, อุตสาหกรรมเครื่องบิน, ระบบน้ำดื่มเพื่อการบริโภค, ที่ทำการด้วยก๊าซ LNG กระทำการการส่งเสริมด้วยหน่วยวัดแรงดูดในการรักษาแรงดันในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเดินเครื่องและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์

ในอุตสาหกรรมที่ใช้งานระบบในรูปแบบการดูดของสิ่งต่าง ๆ หน่วยวัดแรงดูดช่วยให้เราสามารถทำการประเมินแรงดูดเพื่อควบคุมแรงดันในระดับที่เหมาะสมและป้องกันอุบัติเหตุในระบบได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย

สรุป

หน่วยวัดแรงดูดเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินแรงดูดในระบบ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความสำคัญในการควบคุมและป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ในระบบ และประยุกต์ใช้ในหลายอุตสาหกรรมต่าง ๆ

Table of Contents

Latest Post

diaphragm valve หน้าที่

วาล์วไดอะแฟรม หน้าที่และการประยุกต์ใช้

วาล์วไดอะแฟรมเป็นวาล์วแผ่นปิดที่มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการไหลของของเหลวในหลากหลายอุตสาหกรรม เราใช้วาล์วไดอะแฟรมเพื่อให้ของเหลวไหลผ่านหรือหยุดไหลตามที่เราต้องการ วาล์วไดอะแฟรมประกอบด้วยวาล์วแผ่นปิดที่สัมผัสกับของเหลวและมีลักษณะพิเศษในการทำงาน

...
diaphragm seals for pressure transmitters

ซีลไดอะแฟรมสำหรับตัวส่งสัญญาณแรงดัน

สวัสดีทุกท่าน! เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปสำรวจเกี่ยวกับซีลไดอะแฟรมสำหรับการวัดแรงดันในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ

...
diaphragm seals

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมสำหรับอุตสาหกรรม

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมเป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันที่มีความสำคัญสูงในอุตสาหกรรมในไทย แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมคือชิ้นส่วนที่ถูกใช้ในระบบวัดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมต่างๆ มีหลายรูปแบบตามการใช้งาน

...
diaphragm seal pressure transmitter

เครื่องส่งสัญญาณแรงดันไดอะแฟรมซีลในไทย

เครื่องส่งสัญญาณแรงดันไดอะแฟรมซีลเป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวัดความดัน ซีลไดอะแฟรมในเครื่องส่งสัญญาณนี้สามารถป้องกันการสัมผัสกับสื่อที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น

...