บริษัท เรเดียส โกลบอล จำกัด info@radiusglobal.co.th , Tel : 02-041-5092 , 095-296-2968
Post: เครื่องมือวัด Gauge คืออะไร – คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องมือวัด Gauge คืออะไร – คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

gauge คืออะไร
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
Power by Odoo

ติดต่อเรา

เครื่องมือวัด gauge คืออุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการวัดและตรวจสอบความลึกหรือแรงดันต่างๆ ในชิ้นงาน การวัดและตรวจสอบค่าเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการผลิตเพื่อสร้างสินค้าที่มีคุณภาพและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในอุตสาหกรรมและการผลิตสินค้าทุกประเภท เครื่องมือ gauge มีหลายประเภทและหน่วยวัดที่แตกต่างกัน แต่หลักการทำงานของเครื่องมือ gauge เหมือนกันทั้งหมด

สิ่งที่ควรจำ:

 • เครื่องมือวัด gauge ใช้วัดและตรวจสอบความลึกหรือแรงดันในอุตสาหกรรมการผลิต
 • การวัดและตรวจสอบค่าเหล่านี้สำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
 • เครื่องมือ gauge มีหลายประเภทและหน่วยวัดที่แตกต่างกัน

เกี่ยวกับเครื่องมือวัดความลึก

เครื่องมือวัดความลึกหรือ gauge ความลึกเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความลึกของรูเจาะ รูคว้าน รูน็อต ความลึกของบ่างาน ร่องลึกต่างระดับ ความเว้าของช่อง และความสูงของชิ้นส่วนอุปกรณ์

ประเภทของเครื่องมือวัดความลึกมีหลายประเภท เช่น vernier depth gauges, dial depth gauges, depth micrometers, digital depth gauges โดยเครื่องมือวัดความลึกใช้สำหรับงานในอุตสาหกรรมทุกประเภท และมีส่วนประกอบหลักคือ ส่วนฐาน (Base), ส่วนเลื่อน (Measuring Rod), และส่วนแสดงผลค่าความลึก

ประเภทของ Gauge ความลึกคำอธิบาย
Vernier depth gaugesเครื่องวัดความลึกแบบเวอร์เนียร์
Dial depth gaugesเครื่องวัดความลึกแบบไดอัล
Depth micrometersเครื่องวัดความลึกแบบไมโครเมตร
Digital depth gaugesเครื่องวัดความลึกดิจิตอล

เครื่องมือวัดความลึกใช้สำหรับงานในอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร, การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การผลิตชิ้นส่วนของเหล็ก และอีกมากมาย

บอร์เกจหรือ Bore Gauge คืออะไร

บอร์เกจหรือ Bore Gauge เป็นเครื่องมือวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (Inside Diameter Measuring Tools) ที่มีความละเอียดแม่นยำสูง สามารถวัดขนาดของรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรขึ้นไป ใช้สำหรับวัดด้านในของรูเจาะหรือรูยึด ชิ้นงานทรงกระบอก วัดขนาดภายในท่อ เครื่องมือวัดกระบอกสูบและท่อ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และการตรวจสอบเพื่อติดตามการสึกหรอ มีหลายชื่อและประเภท เช่น ดิจิตอลบอร์เกจ, ไดอัลบอร์เกจ, ไมโครมิเตอร์วัดใน, เทเลสโคปิกเกจ แต่หลักการทำงานและวิธีการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน

ตัวอย่างเครื่องมือวัด Bore Gauge

เครื่องมือวัด Bore Gauge

ชื่อเครื่องมือลักษณะส่วนประกอบหลัก
ดิจิตอลบอร์เกจแสดงผลด้วยจอ LCD และปุ่มควบคุมเซ็นเซอร์, หัววัด, ตัววัด, ติดตั้งบอร์เกจ
ไดอัลบอร์เกจมีตัววัดกลสำหรับการปรับตั้งค่า และหน้าปัดสำหรับการอ่านค่าเซ็นเซอร์, หัววัด, ตัววัด, ติดตั้งบอร์เกจ
ไมโครมิเตอร์วัดในมีขนาดเล็กและแม่นยำมากเซ็นเซอร์, หัววัด, ตัววัด, ติดตั้งบอร์เกจ
เทเลสโคปิกเกจมีส่วนประกอบที่พับได้และติดตั้งบอร์เกจเซ็นเซอร์, หัววัด, ตัววัด, ติดตั้งบอร์เกจ

Section: 4

บทความเกี่ยวกับเครื่องมือวัดแรงดัน Pressure Gauge

เครื่องมือวัดแรงดันหรือ Pressure Gauge เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบแรงดันของก๊าซหรือของเหลวในระบบปิด มีหน่วยวัดเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) หรือ บาร์(bar) สามารถใช้งานได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบ HVAC (ทำความร้อน ปรับอากาศ และระบายอากาศ), และภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ การใช้งานของ Pressure Gauge มีความสำคัญสูงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความแม่นยำในการใช้งานที่หลากหลาย

การเลือกใช้ Pressure Gauge

เมื่อเราต้องการใช้ Pressure Gauge หรือ Bore Gauge เพื่อวัดแรงดันหรือรูในอุตสาหกรรม จะมีสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและถูกต้อง

 1. ช่วงการวัด: ควรเลือก Pressure Gauge ที่มีช่วงการวัดที่เหมาะสมกับแรงดันที่ต้องการวัด เช่น 0-100 psi, 0-10 bar, เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ
 2. ลักษณะของหัววัด: ควรเลือก Pressure Gauge ที่มีหัววัดที่เหมาะสมกับลักษณะของสิ่งที่ต้องการวัด เช่น หัววัดสำหรับใส่ในท่อ, หัววัดสำหรับใส่ในรู และควรตรวจสอบว่าหัววัดมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถวัดได้อย่างแม่นยำ
 3. จำนวนหน้าสัมผัส: ควรพิจารณาจำนวนหน้าสัมผัสของ Pressure Gauge ว่าเหมาะกับงานที่ต้องการวัดหรือไม่ เนื่องจากหน้าสัมผัสจะมีผลต่อความแม่นยำของการวัด
 4. ความแม่นยำของการวัด: ควรตรวจสอบความแม่นยำของ Pressure Gauge ว่าเหมาะสมกับความต้องการหรือไม่ เพื่อให้ได้ค่าการวัดที่ถูกต้องและแม่นยำ

ด้วยสิ่งสำคัญที่เราพิจารณาเมื่อใช้งาน Pressure Gauge และ Bore Gauge นี้ เราจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและตรงตามความต้องการของงานที่ต้องการวัด

ตัวอย่างเครื่องมือวัด Gauge ที่ต้องการพิจารณาเพิ่มเติม:

ประเภทของเครื่องมือวัด Gaugeลักษณะช่วงการวัดความแม่นยำ
Vernier depth gaugesมีระบบ vernier เพิ่มความแม่นยำในการวัด0-100 mm0.01 mm
Dial depth gaugesมีแผ่นปัดที่อ่านค่าวัดแสดงผล0-50 mm0.1 mm
Depth micrometersเครื่องมือที่ใช้วัดความลึกในขนาดเล็ก0-25 mm0.001 mm
Digital depth gaugesเครื่องมือวัดความลึกที่มีจอแสดงผลดิจิตอล0-150 mm0.01 mm

ในตารางข้างบนคือตัวอย่างของเครื่องมือวัด Gauge ที่สามารถใช้งานเพื่อวัดค่าต่างๆ ในอุตสาหกรรมได้ ซึ่งแต่ละประเภทจะมีความแม่นยำและการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้งานเครื่องมือวัด Gauge ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและถูกต้อง

ขั้นตอนการใช้เครื่องมือวัด Gauge

เพื่อเริ่มใช้เครื่องมือวัดแรงดันหรือ Gauge ให้ทำการปรับตั้งค่าศูนย์ (Zero Setting) โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับเครื่องมือเป้าหมาย หากเป็นเครื่องมือวัดแรงดันแบบบอร์เกจหรือบอร์กเกจดิจิตอลให้ติดตั้งบอร์เกจให้อยู่ในรูที่ต้องการวัด แล้วปรับให้สัมผัสกับผนังของรูและตั้งค่าเริ่มต้นที่ศูนย์ (Zero Setting) หากเป็นเครื่องมือวัดแรงดันแบบดิจิตอลให้ตั้งค่าศูนย์ใหม่สำหรับแต่ละการวัด

หลังจากนั้นให้นำบอร์กเกจหรือ Gauge เข้าไปในรูที่ต้องการวัดและปรับให้สัมผัสกับผนังของรู จากนั้นให้อ่านค่าที่แสดงผลออกมาบนหน้าปัดของบอร์กเกจหรือดิจิตอลแสดงผล ควรทำการวัดซ้ำเพื่อความแม่นยำสูงสุด

การใช้เครื่องมือวัด Gauge ต้องให้ความสำคัญกับขั้นตอนการปรับตั้งค่าเริ่มต้นและการวัดซ้ำ เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำและถูกต้องที่สุด

ประเภทของ Pressure Gauge

Pressure Gauge เป็นเครื่องมือที่มีความหลากหลายของประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกันและใช้ในงานที่แตกต่างกันด้วย เราจะศึกษาเกี่ยวกับประเภทของ Pressure Gauge ที่พบบ่อยในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง Vernier depth gauges, Dial depth gauges, Depth micrometers, และ Digital Depth Gauges

Vernier depth gauges

Vernier depth gauges เป็นเครื่องมือวัดความลึกที่ใช้หาค่าของการวัดและตรวจสอบความลึกและระยะที่แม่นยำ มีการทำงานโดยใช้ลูกนำวัดระยะและลูกนำเสียบติดกับเล่อนที่มีสเกลที่เลื่อนได้ ลักษณะของ Vernier depth gauges เป็นทรงกระบอกและมีการจับสัมผัสแบบเต็มหน้าจับ

Dial depth gauges

Dial depth gauges เป็นเครื่องมือวัดความลึกที่มีลูกศรแสดงผลค่าความลึกบนหน้าปัดที่มีสเกลให้อ่านค่าแม่นยำ มักใช้ในการวัดความลึกของรูเจาะและรางเกลียว หรือในงานที่ต้องการความแม่นยำในการตรวจวัดบนผิวด้านในของวัตถุที่มีพื้นที่น้อย

Depth micrometers

Depth micrometers เป็นเครื่องมือวัดความลึกที่ใช้วัดความลึกของรูเจาะ รูคว้าน และรูน็อต มีการทำงานโดยใช้ลูกนำวัดระยะและลูกนำเสียบติดกับเลื่อนที่มีสเกลที่เลื่อนได้ และมีองศาวัดเป็นหน่วยความลึกที่แม่นยำ ลักษณะของ Depth micrometers เป็นทรงกระบอกและมีลูกศรแสดงผลความลึกบนหน้าปัด

Digital Depth Gauges

Digital Depth Gauges เป็นเครื่องมือวัดความลึกที่ใช้เดิมพันจากแสดงผลดิจิตอล และมีความแม่นยำสูง ง่ายต่อการอ่านและใช้งาน มักใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำสูงและความสะดวกในการวัดค่าความลึก

ความสำคัญของ Gauge ในอุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เครื่องมือวัดหรือ Gauge เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญสูงในการควบคุมและตรวจสอบค่าต่างๆ เพื่อให้การผลิตและดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

ตัวอย่างเช่นเครื่องมือวัดแรงดันหรือ Pressure Gauge เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบแรงดันของก๊าซหรือของเหลวในระบบปิด การวัดแรงดันเป็นสิ่งสำคัญในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้เครื่องจ่ายน้ำมัน หรือระบบ ACC ที่ใช้เครื่องทำความเย็นและอบอุ่น การใช้ Pressure Gauge ที่แม่นยำและประสิทธิภาพสูงสามารถช่วยให้เราควบคุมและปรับการทำงานของระบบได้ตรงตามที่ต้องการ

ประโยชน์ของการใช้ Gauge ในอุตสาหกรรมได้แก่:

 1. การควบคุมคุณภาพ: Gauge เป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบค่าต่างๆ เช่น แรงดัน ระดับน้ำ หรืออุณหภูมิ เพื่อดูแลคุณภาพและป้องกันการผลิตที่มีสภาพไม่ดี
 2. ความปลอดภัย: การใช้ Gauge เพื่อตรวจวัดแรงดันหรือค่าต่างๆ ในกระบวนการผลิต ช่วยให้สามารถตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การรั่วซึม การระเบิด หรือการเสียหายอื่นๆ
 3. ประสิทธิภาพในการทำงาน: ด้วยการวัดและตรวจสอบค่าต่างๆ ในกระบวนการผลิต เครื่องมือวัด Gauge ช่วยให้สามารถปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหรือกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ความแม่นยำ: เครื่องมือวัด Gauge มีความแม่นยำสูง ทำให้สามารถวัดและตรวจสอบค่าต่างๆ อย่างแม่นยำและแม่นยำ

ความสำคัญของ Gauge ในอุตสาหกรรม

ตัวอย่างประเภทของ Gauge ที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้แก่:

ประเภทของ Gaugeคำอธิบายใช้ในอุตสาหกรรม
Vernier depth gaugesวัดความลึกและระยะที่แม่นยำอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง
Dial depth gaugesวัดความลึกอย่างแม่นยำและทันสมัยอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง
Depth micrometersวัดความลึกและความหนาแม่นยำอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง
Digital depth gaugesวัดความลึกและระยะที่แม่นยำด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง

สรุป

เครื่องมือวัด gauge และ pressure gauge เป็นเครื่องมือที่สำคัญในอุตสาหกรรมและการผลิต เครื่องมือวัด gauge ใช้สำหรับวัดความลึกหรือค่าต่างๆ ในชิ้นงาน เช่น การวัดแรงดัน ความลึกของช่อง เครื่องมือวัด gauge มีหลายประเภทและหน่วยวัดที่แตกต่างกัน แต่หลักการทำงานของเครื่องมือ gauge เหมือนกันทั้งหมด

Pressure gauge เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบแรงดันของก๊าซหรือของเหลวในระบบปิด มีประโยชน์มากในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ระบบ HVAC และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เครื่องมือวัดแรงดันบางประเภทนั้นมีหน่วยวัดเป็น psi หรือ bar

การเลือกใช้และปรับตั้งค่าเครื่องมือวัด gauge และ pressure gauge เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและถูกต้องในการวัดและตรวจสอบค่าต่าง ๆ ในงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม

Table of Contents

Latest Post

diaphragm valve หน้าที่

วาล์วไดอะแฟรม หน้าที่และการประยุกต์ใช้

วาล์วไดอะแฟรมเป็นวาล์วแผ่นปิดที่มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการไหลของของเหลวในหลากหลายอุตสาหกรรม เราใช้วาล์วไดอะแฟรมเพื่อให้ของเหลวไหลผ่านหรือหยุดไหลตามที่เราต้องการ วาล์วไดอะแฟรมประกอบด้วยวาล์วแผ่นปิดที่สัมผัสกับของเหลวและมีลักษณะพิเศษในการทำงาน

...
diaphragm seals for pressure transmitters

ซีลไดอะแฟรมสำหรับตัวส่งสัญญาณแรงดัน

สวัสดีทุกท่าน! เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปสำรวจเกี่ยวกับซีลไดอะแฟรมสำหรับการวัดแรงดันในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ

...
diaphragm seals

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมสำหรับอุตสาหกรรม

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมเป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันที่มีความสำคัญสูงในอุตสาหกรรมในไทย แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมคือชิ้นส่วนที่ถูกใช้ในระบบวัดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมต่างๆ มีหลายรูปแบบตามการใช้งาน

...
diaphragm seal pressure transmitter

เครื่องส่งสัญญาณแรงดันไดอะแฟรมซีลในไทย

เครื่องส่งสัญญาณแรงดันไดอะแฟรมซีลเป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวัดความดัน ซีลไดอะแฟรมในเครื่องส่งสัญญาณนี้สามารถป้องกันการสัมผัสกับสื่อที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น

...