บริษัท เรเดียส โกลบอล จำกัด info@radiusglobal.co.th , Tel : 02-041-5092 , 095-296-2968
Post: เราใช้เข็มวัดแรงดันได้อย่างไรในการเคลื่อนที่

เราใช้เข็มวัดแรงดันได้อย่างไรในการเคลื่อนที่

เข็มวัดแรงดันเคลื่อนที่ได้อย่างไร
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
Power by Odoo

ติดต่อเรา

เข็มวัดแรงดัน คือ เครื่องมือวัดความดันสำหรับอ่านค่าวัดแรงดันในระบบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องควบคุมแรงดันในอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยเกจวัดแรงดันจะแสดงผลออกมาทางหน้าปัดเพื่อให้ผู้ใช้ทราบค่าแรงดันที่อยู่ ณ จุดตรวจวัด โดยมีหน่วยแรงดันแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความถนัดความละเอียดของแรงดันที่ต้องการ หรือตามมาตรฐานที่ได้ถูกกำหนดไว้

สิ่งที่ควรจำ:

 • เข็มวัดแรงดันเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในอุตสาหกรรมและครัวเรือน
 • มีหน่วยแรงดันที่แตกต่างกันเช่น bar, kg/cm2, psi, mmHg และอื่น ๆ
 • มีประเภทต่าง ๆ เช่น Pressure Gauge, Vacuum Gauge, และ Compound Gauge
 • หลักการทำงานของเกจวัดแรงดันมีหลายวิธี เช่น Bourdon Gauge, Diaphragm Seal, และ Sensor
 • การเติมน้ำมันในเกจวัดแรงดันมีประโยชน์ต่าง ๆ เช่นป้องกันการสั่นสะเทือนและยึดอายุของเกจวัด

เกจวัดแรงดันมีหน่วยแรงดันอะไรบ้าง?

เกจวัดแรงดันมีหน่วยแรงดันอยู่มากมายให้เลือกใช้ แต่ปัจจุบันที่นิยมและเห็นได้ทั่วไป ได้แก่ bar, kg/cm2, psi, mmHg และอีกมากมาย หน่วย bar และ kg/cm2 มีค่าใกล้เคียงกัน แต่มักจะประมาณว่า 1 bar = 1 kg/cm2 หน่วย psi นั้นมักนำมาใช้ในการอ่านค่า โดย 1 bar = 14.5 psi นอกจากนี้ยังมีหน่วยแรงดันอื่น ๆ เช่น mbar และ Pa (Pascal) ที่บางครั้งใช้งานเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้

ประเภทเกจวัดแรงดัน

ปัจจุบันมีการแบ่งประเภทเกจวัดแรงดันตามย่านการวัด 3 ประเภท ได้แก่

1. เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge)

เกจที่มีย่านการวัดตั้งแต่ 0-1 bar ขึ้นไป เช่น 0-10 bar, 0-100 bar, 0-600 bar เป็นต้น

2. เกจวัดแรงดูด (Vacuum Gauge)

เกจวัดแรงดูดหรือแวคคั่มเกจ ใช้วัดแรงดูดตั้งแต่ -1 ถึง 0 bar หรืออีกหน่วยที่นิยมคือ mmHg นั่นเอง

3. คอมปาวด์เกจ (Compound Gauge)

คอมปาวด์เกจ เป็นเกจวัดแบบผสม วัดแรงดูดและแรงดันในตัวเดียวกัน เช่น -1 to 3 bar, -1 to 5 bar และ -1 to 9 bar

หลักการทำงานของ Pressure Gauge

เกจวัดแรงดันมีการทำงานอยู่ทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่

 1. Bourdon Gauge (บูร์ดองเกจ): อาศัยหลักการยืดหดของท่อบูร์ดอง เมื่อเกิดแรงดัน ตัวบูร์ดองที่ติดกับเข็มบ่งชี้จะเกิดการยืดหรือหด ทำให้เข็มชี้ขยับตามแรงดันที่เกิดขึ้น
 2. Diaphragm Seal (แผ่นไดอะแฟรมซีล): อาศัยแผ่นไดอะแฟรมซีลที่มีลักษณะเป็นแผ่นบาง มีพื้นผิวคล้ายลูกคลื่น เพื่อนำแรงดันไปยังเกจวัด ซึ่งการทำงานแบบใช้ Diaphragm Seal จำเป็นต้องมีการซีลน้ำมันกลีเซอรีนเข้าไปยังอุปกรณ์ เพื่อนำอากาศในตัวอุปกรณ์ออกมาให้หมด
 3. Sensor (เซนเซอร์): การทำงานแบบใช้เซนเซอร์ มักพบใน Digital Pressure Gauge เป็นการทำงานที่อาศัยเซนเซอร์แปลงแรงดันเพื่อแสดงค่าออกมาเป็นตัวเลขดิจิทัล

หลักการทำงานของ Pressure Gauge แต่ละแบบนั้นมีคุณสมบัติการทำงานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน:

ประเภทเกจวัดแรงดันหลักการทำงาน
Bourdon Gaugeอาศัยหลักการยืดหดของท่อบูร์ดอง เมื่อเกิดแรงดัน ตัวบูร์ดองที่ติดกับเข็มบ่งชี้จะเกิดการยืดหรือหด ทำให้เข็มชี้ขยับตามแรงดันที่เกิดขึ้น
Diaphragm Sealอาศัยแผ่นไดอะแฟรมซีลที่มีลักษณะเป็นแผ่นบาง มีพื้นผิวคล้ายลูกคลื่น เพื่อนำแรงดันไปยังเกจวัด ซึ่งการทำงานแบบใช้ Diaphragm Seal จำเป็นต้องมีการซีลน้ำมันกลีเซอรีนเข้าไปยังอุปกรณ์ เพื่อนำอากาศในตัวอุปกรณ์ออกมาให้หมด
Sensorการทำงานแบบใช้เซนเซอร์ มักพบใน Digital Pressure Gauge เป็นการทำงานที่อาศัยเซนเซอร์แปลงแรงดันเพื่อแสดงค่าออกมาเป็นตัวเลขดิจิทัล

เติมน้ำมันเกจวัดแรงดันเพื่ออะไร?

ในเกจวัดแรงดันเคลื่อนที่ เรามีประโยชน์จากการเติมน้ำมันเพิ่มเข้าไปด้วย ซึ่งมีข้อดีดังต่อไปนี้:

 1. ป้องกันการสั่นสะเทือนในกลไกภายในเกจวัด: การเติมน้ำมันลงในเกจวัดแรงดันช่วยลดการสั่นสะเทือนในกลไกภายใน เนื่องจากน้ำมันมีลักษณะเป็นมลทินน้ำ ทำให้สามารถดับประสาทสั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยทำให้การวัดแรงดันเป็นไปได้อย่างแม่นยำ
 2. ลดการสั่นของเข็มอ่านค่าความดันทำให้อ่านค่าง่ายขึ้น: การเติมน้ำมันแก่เกจวัดแรงดัน ช่วยลดการสั่นของเข็มอ่านค่าความดันที่อ่านได้ เนื่องจากน้ำมันช่วยซ่อนแรงสั่นที่เกิดขึ้นกับเข็ม ทำให้สามารถอ่านค่าความดันได้อย่างง่ายดาย
 3. ลดการมัวของหน้าปัดเกจวัด: การเติมน้ำมันช่วยลดการมัวของหน้าปัดเกจวัด ทำให้สามารถอ่านค่าความดันได้อย่างชัดเจน เนื่องจากน้ำมันช่วยให้หน้าปัดสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเรียบ ราบ และตรงกัน
 4. ยึดอายุของเกจวัดให้ใช้งานได้นานขึ้น: เมื่อเติมน้ำมันเข้าไปในเกจวัดแรงดัน จะช่วยลดการสัมผัสของส่วนเคลื่อนที่ภายในเกจวัดที่สัมผัสกับอากาศ นั่นหมายถึงเกจวัดจะหนักเมื่อเฉียบใดกับสภาวะที่มีแรงดันต่ำ และยังสามารถทนต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้นานขึ้น เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเกจวัดแรงดันได้ในระยะเวลายาวนานกว่า

ด้วยประโยชน์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เติมน้ำมันเกจวัดแรงดันเป็นการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการวัดแรงดัน เราจึงขอแนะนำให้เติมน้ำมันเกจวัดแรงดันอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำและคำแนะนำจากผู้ผลิตหรือคู่ค้าเพื่อให้การใช้งานของเครื่องวัดแรงดันเป็นไปได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อให้คุณเข้าใจและรู้จักวิธีการเติมน้ำมันเกจวัดแรงดันอย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เราได้เตรียมวิดีโอเปรียบเทียบความต่างระหว่างเกจวัดแรงดันแบบแห้งและแบบเติมน้ำมัน ซึ่งคุณสามารถรับชมได้ด้านล่างนี้:

วีดีโอเปรียบเทียบความต่างระหว่างเกจวัดแรงดันแบบแห้ง VS แบบเติมน้ำมัน

ไปดูวีดีโอเปรียบเทียบความต่างระหว่างเกจวัดแรงดันแบบแห้งและแบบเติมน้ำมันกันเถอะ! วีดีโอนี้ผู้เชี่ยวชาญจะอธิบายถึงวิธีการทำงานของทั้งสองประเภทของเครื่องวัดแรงดันและคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน จะทราบข้อดีและข้อเสียของแต่ละประเภทอย่างละเอียดซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้เครื่องวัดแรงดันที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ

เกจวัดแรงดัน

คุณสามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมและสอบถามเกี่ยวกับเกจวัดแรงดันได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.radiusglobal.com

Barometer (บารอมิเตอร์) เครื่องวัดความดันบรรยากาศ

Barometer เป็นเครื่องมือตรวจวัดความดันบรรยากาศที่ใช้ในการวัดแรงดันของมวลอากาศรอบๆ เพื่อทราบและตรวจวัดค่าความกดดันที่เกิดจากแรงดันของอากาศ การเปลี่ยนแปลงความกดอากาศมีความสำคัญในการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงระยะเวลาที่สั้นเช่นเดียวกับการบ่งชี้ภูมิสถานที่หรือสภาพอากาศที่กำหนดไว้

บารอมิเตอร์

ความดันบรรยากาศ

ความดันบรรยากาศเป็นแรงที่กดทับที่มีน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักของมวลหมู่ของอากาศที่หนึ่งตารางเซนติเมตร หน่วยของความดันบรรยากาศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ บารอมิเตอร์ปรอท (bara) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 100,000 ปาสคาล (Pascal) หรือ 1,000 สหัสวรรษต่อตารางเซนติเมตร (dyn/cm^2)

บารอมิเตอร์ปรอท (Bar)

บารอมิเตอร์ปรอทหรือ bara เป็นหน่วยวัดความดัน 1 bara เท่ากับ 100,000 ปาสคาล (Pascal) หรือ 1,000 หนึ่งพอดีกับการปรอทที่มีความเท่ากับแรงดันในระบบปรอทของโลกให้แรงดันมวลหมู่ของอากาศ การวัดแรงดันโดยใช้บารอมิเตอร์ปรอทจึงเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการใช้งานทั่วไป

แอนิรอยด์บารอมิเตอร์ (Android Barometer)

แอนิรอยด์บารอมิเตอร์หรือ Android Barometer เป็นแอปพลิเคชันที่มีอยู่บนอุปกรณ์มือถือระบบ Android ที่สามารถใช้ในการวัดและแสดงผลค่าความดันบรรยากาศได้ แอนิรอยด์บารอมิเตอร์มีข้อมูลการวัดความดันบรรยากาศในหน่วยของเมอร์คิวรี่ (millibar) หรือ โฮเมอร์ (hectopascal) ซึ่งค่าความดันบรรยากาศที่ได้แสดงผลบนแอนิรอยด์บารอมิเตอร์เป็นผลจากการวัดแรงดันของอากาศโดยใช้เข็มวัดแรงดันที่ติดอยู่ภายในอุปกรณ์มือถือ

อัลติมิเตอร์บารอมิเตอร์ (Altimeter Barometer)

อัลติมิเตอร์บารอมิเตอร์หรือ Altimeter Barometer เป็นอุปกรณ์ที่รวมคุณสมบัติของเครื่องวัดความดันบรรยากาศและเครื่องวัดความสูงจากระดับน้ำทะเล อัลติมิเตอร์บารอมิเตอร์ที่ใช้งานบนอุปกรณ์พกพา ทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับตำแหน่งระดับน้ำทะเลและการวัดความดันบรรยากาศได้แบบพร้อมกัน และจะแสดงผลลัพธ์ในหน่วยที่ถูกกำหนดไว้เช่นเดียวกับแอพพลิเคชันระดับน้ำทะเลและอุณหภูมิเครื่อง

บารอกราฟ (Barograph)

บารอกราฟหรือ Barograph เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูลความดันบรรยากาศตลอดเวลา โดยบารอกราฟจะใช้เทคนิคการทำงานที่ใกล้เคียงกับเครื่องบารอมิเตอร์หรือเครื่องวัดความดันบรรยากาศ แต่จะมีกลไกที่ใช้ในการบันทึกค่าความดันบรรยากาศเป็นระยะเวลา รายสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนแทนที่จะแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิเส้นเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามเวลา

ประเภทของ Barometer

บารอมิเตอร์เป็นเครื่องมือตรวจวัดความดันบรรยากาศ เพื่อที่จะทราบและตรวจวัดหาค่าความกดดันที่เกิดจากแรงดันของมวลอากาศรอบๆ โดยใช้ของเหลวหรือวัสดุที่แข็งสัมผัสโดยตรงกับอากาศ ซึ่งแนวโน้นมการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศนั้นจะสามารถนำไปประมวลผลคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพของอากาศได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้นั่นเอง

ประเภทของ Barometer มีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท

 1. บารอมิเตอร์แบบปรอท (Mercury Barometer): ประกอบไปด้วยแท่งหลอดแก้วใสขนาดเล็กที่มีความยาวประมาณ 85 เซนติเมตร ปลายข้างหนึ่งเป็นปลายปิด ข้างในหลอดแก้วบรรจุสารปรอท มีอ่างปรอทไว้สำหรับพักสารปรอท
 2. บารอมิเตอร์แบบแอนิรอยด์ (Aneroid Barometer): มีลักษณะเป็นใบฟลายหรือแผ่นโลหะแบบต่างๆ ที่มีความยาวตั้งแต่ 0.5 ถึง 2 เซนติเมตร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความดันบนสภาพของอากาศ แผ่นโลหะจะโค้งตามแรงดันและสามารถดูค่าได้ที่เบอร์ของแผ่นฟลาย
 3. อัลติเมตริกบารอมิเตอร์ (Altimetric Barometer): ใช้ในการวัดความสูงของระดับน้ำความสูงที่ยิ่งขึ้นไปผู้ใช้ต้องเปลี่ยนแปลงตามระดับแรงดันที่เปลี่ยนแปลงกับความสูงของระดับน้ำที่วัด
 4. ไฮโดรมิตริกบารอมิเตอร์ (Hydrometric Barometer): นำเอาความหนืด แปรผัน และน้ำหนักของน้ำ ใช้ในการวัดปริมาณและความหนาแน่นของน้ำในสภาวะที่มีแรงดันวัดได้เป็นค่าพนาดิบ โดยบารอมิเตอร์นี้จะไม่สามารถวัดความสูงของระดับน้ำแทนได้

หลักการทำงานเครื่องวัดความกดอากาศ

หลักการทำงานของเครื่องวัดความกดอากาศเกี่ยวข้องกับปรอท ซึ่งเป็นสารตระกูลโลหิต (liquid metal) ที่มีความหนกหน้าที่ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องวัดอุณหภูมิของพืชชนิดต่างๆ

ประเภทของเครื่องวัดความกดอากาศหลักการทำงาน
ปรอทเครื่องวัดความกดอากาศแบบปรอทใช้หลักการทำงานของการพยากรณ์ว่า ระหว่างวันที่ 1 ถึง 14 หลังจากเตรียมวัด ไหนที่ผ่านมาทำแบบนี้ได้ต่อเนื่องใช้หลักการทำงานของปรอทวัดเคลื่อนไหวในขณะที่น้ำแม่น้ำไหลผ่านตัววัด
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi)เป็นหน่วยที่ใช้วัดความกดอากาศสำหรับวัสดุแบบขนาดใหญ่ที่ใส่น้ำหนักของอุตสาหกรรม (industrial gauge) โดยแท้จริงแล้วมันไม่ได้เล็กจนมาก ถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องวัดปรอทที่ใช้สำหรับการทดสอบแรงดันของคู่ปรอทที่หล่นหรือพลาดต่อหล่น
บารอมิเตอร์แบบแอนิรอยด์เครื่องแรกที่วัดความกดอากาศได้แม้แต่ในช่วงเวลาเริ่มแรกในการวัดความสูงของอากาศสำหรับวัสดุอนิเมะที่ใช้ทำเครื่องแบบกระเดื่องที่แรงดันได้สูงثลมยามมีปฏิกิริยาที่เอ็สสารที่รีเอ็นทีที่มันออกมาในจานบาระแรงดัน

สรุป

เครื่องมือวัดแรงดันเคลื่อนที่ได้อย่างไร มีหลายประเภท เช่น Pressure Gauge, Pressure Switch, Pressure Transmitter และ Barometer ซึ่งแต่ละประเภทมีหลักการทำงานที่แตกต่างกัน

การเติมน้ำมันในเกจวัดแรงดันมีจุดประโยชน์ต่างๆ เช่น ป้องกันการสั่นสะเทือนในกลไกภายในเกจวัด ลดการสั่นของเข็มอ่านค่าความดันทำให้อ่านค่าง่ายขึ้น ลดการมัวของหน้าปัดเกจวัด และยึดอายุของเกจวัดให้ใช้งานได้นานขึ้น

การใช้เครื่องวัดความกดอากาศอย่างง่าย และเข้าใจหลักการทำงานเป็นสิ่งสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าที่เราต้องการวัดได้แล้ว การเลือกใช้เข็มวัดแรงดันที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญในการประมวลผลและการควบคุมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

อ้างอิง

อ้างอิงจาก:

 • First source: เว็บไซต์เกี่ยวกับเข็มวัดแรงดัน 1
 • Second source: เว็บไซต์เกี่ยวกับเข็มวัดแรงดัน 2
 • Third source: เว็บไซต์เกี่ยวกับเข็มวัดแรงดัน 3

สรุป

เข็มวัดแรงดันเป็นเครื่องมือที่สำคัญในอุตสาหกรรมและครัวเรือน เก็บข้อมูลแรงดันในระบบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ และแสดงผลออกมาเป็นหน้าปัด มีหลายประเภท เช่น Pressure Gauge, Pressure Switch, Pressure Transmitter และ Barometer แต่ละประเภทมีหลักการทำงานที่แตกต่างกัน

การเติมน้ำมันในเกจวัดแรงดันมีประโยชน์มาก เช่น ป้องกันการสั่นสะเทือนในกลไกภายในเกจวัด ลดการสั่นของเข็มทำให้อ่านค่าง่ายขึ้น ลดการมัวของหน้าปัดเกจวัด และยืดอายุใช้งานของเกจวัด

ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เกี่ยวกับการวัดแรงดันเป็นเรื่องสำคัญ ความเข้าใจและการเลือกใช้เครื่องวัดที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ประกอบการควรทราบวิธีการใช้งานและงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดแรงดัน

Table of Contents

Latest Post

diaphragm valve หน้าที่

วาล์วไดอะแฟรม หน้าที่และการประยุกต์ใช้

วาล์วไดอะแฟรมเป็นวาล์วแผ่นปิดที่มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการไหลของของเหลวในหลากหลายอุตสาหกรรม เราใช้วาล์วไดอะแฟรมเพื่อให้ของเหลวไหลผ่านหรือหยุดไหลตามที่เราต้องการ วาล์วไดอะแฟรมประกอบด้วยวาล์วแผ่นปิดที่สัมผัสกับของเหลวและมีลักษณะพิเศษในการทำงาน

...
diaphragm seals for pressure transmitters

ซีลไดอะแฟรมสำหรับตัวส่งสัญญาณแรงดัน

สวัสดีทุกท่าน! เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปสำรวจเกี่ยวกับซีลไดอะแฟรมสำหรับการวัดแรงดันในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ

...
diaphragm seals

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมสำหรับอุตสาหกรรม

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมเป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันที่มีความสำคัญสูงในอุตสาหกรรมในไทย แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมคือชิ้นส่วนที่ถูกใช้ในระบบวัดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมต่างๆ มีหลายรูปแบบตามการใช้งาน

...