บริษัท เรเดียส โกลบอล จำกัด info@radiusglobal.co.th , Tel : 02-041-5092 , 095-296-2968

Ring Syphon Stainless

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
Power by Odoo
ดาวโหลด
สเปคสินค้า

ติดต่อเรา

*สินค้าต้องระบุรายละเอียดหลายขั้นตอน ผู้ซื้อจะต้องศึกษาข้อมูลสินค้าให้ถูกต้องก่อนการสั่งซื้อ
RADIUS GLOBAL PIC TO CART 2

Ring Syphon Stainless

Syphon tube for Pressure Gauge Syphon tubes are commonly used to measure pressure in a variety of settings, including scientific research, manufacturing, and quality control. syphon for pressure gauge is a simple yet effective tool that can be used to take accurate pressure readings. syphon for pressure gauge consists of two parts: the syphon tube

 

Syphon Specification

Material : SS304, SS316

Connection : 1/4″, 3/8″, 1/2″

Type : Ring-Syphon

“For protection against excessive pulsation and heat”

octagauge Accessory Syphon ring steel

Syphon Type | ไซฟ่อนประเภทอื่น ๆ

syphon octa pressure gauge wika nuovafima ring side view
O-Syphon Stainless – โอ ไซฟ่อน สแตนเลส
syphon octa pressure gauge wika nuovafima ring
O-Syphon Stainless – โอ ไซฟ่อน สแตนเลส
syphon octa pressure gauge wika nuovafima U syphon หันเข้า
O-Syphon Stainless – โอ ไซฟ่อน เหล็ก
syphon octa pressure gauge wika nuovafima U syphon
U-Syphon Stainless – ยู ไซฟ่อน สแตนเลส

Table of Contents