บริษัท เรเดียส โกลบอล จำกัด info@radiusglobal.co.th , Tel : 02-041-5092 , 095-296-2968
Post: Understanding Types of Pressure Gauges – A Quick Guide

Understanding Types of Pressure Gauges – A Quick Guide

pressure gauge มีกี่แบบ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
Power by Odoo

ติดต่อเรา

pressure gauge มีความหลากหลายและเหมาะสำหรับการใช้งานในประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในอุปกรณ์ทั่วไปเช่นหม้อไอน้ำและระบบทำความร้อนในบ้าน หรือในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นยานยนต์ การแพทย์ อาหารและเครื่องดื่ม การผลิต และพลังงาน

ประโยชน์ของ pressure gauge และวัสดุที่ใช้ในการผลิต pressure gauge ยังคงมีความสำคัญในการเลือกใช้งานให้เหมาะสม

สารบัญความรู้ที่สำคัญ

 • มีประเภทของ pressure gauge หลากหลายและเหมาะสำหรับการใช้งานในงานและอุปกรณ์ต่างๆ
 • pressure gauge มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นยานยนต์ การแพทย์ อาหารและเครื่องดื่ม การผลิต และพลังงาน
 • แต่ละประเภทของ pressure gauge มีหลักการทำงานที่แตกต่างกัน
 • การเลือกใช้งาน pressure gauge ให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการ
 • pressure gauge มีประโยชน์ในการวัดแรงดันของน้ำมัน น้ำ เฉพาะในระบบที่ทำงานเกี่ยวข้อง

ประโยชน์ของ pressure gauge ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ pressure gauge มีประโยชน์มากเป็นอย่างมาก เนื่องจากจัดแสดงและวัดแรงดันในกระบวนการผลิตและการทำงานของระบบต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์อย่างมาก ยกตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ เราสามารถใช้ pressure gauge ในการวัดแรงดันของน้ำมันในระบบเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ ที่เป็นงานก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงยันต์ที่บริหารจัดการแรงดันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งในการแพทย์ เราใช้ pressure gauge ในการวัดแรงดันในระบบภายในของร่างกาย เช่น การวัดความดันโลหิตหรือการวัดแรงดันในการทำงานของอวัยวะต่างๆ เพื่อให้เกิดการวินิจฉัยและปรับปรุงสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มก็ใช้เครื่องวัดแรงดันเช่นเดียวกัน เพื่อตรวจสอบและควบคุมแรงดันในกระบวนการผลิตและการทำงานของระบบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสูง

อีกทั้งในการผลิตและพลังงาน เราใช้ pressure gauge ในการวัดแรงดันของสารเคมี วัสดุ หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตและการทำงานนั้น เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการผลิต

ประโยชน์ของ pressure gauge ในอุตสาหกรรมมีหลายอย่างดังนี้:

 • วัดแรงดันในระบบเครื่องยนต์รถยนต์เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เหมาะสม
 • ควบคุมแรงดันของน้ำมันในระบบหล่อลื่นอุตสาหกรรมเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เหมาะสม
 • ตรวจสอบแรงดันในระบบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้การผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 • วัดแรงดันในกระบวนการผลิตและการทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรเพื่อให้การทำงานสามารถควบคุมและจัดการได้อย่างถูกต้อง
 • ควบคุมแรงดันในระบบพลังงานเพื่อให้การผลิตและการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เหมาะสม

ประเภทของ pressure gauge และการทำงานของแต่ละประเภท

ประเภทของ pressure gauge มีความหลากหลายและมีการทำงานที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือรายละเอียดของแต่ละประเภท:

Bourdon tube pressure gauge (บูรดอง จำนวน ประเภท): ใช้แผ่นเส้นโครงทำจากวัสดุทนแรงเครื่องกรองเพื่อวัดแรงดัน แผ่นเส้นโครงจะเปลี่ยนรูปร่างเมื่อได้รับแรงกระทบ และเคลื่อนที่โดยการส่งเครื่องมือวัดซึ่งจะแปลงเป็นค่าแรงดันที่แสดงบนสเกล

Diaphragm pressure gauge (ไดอะแฟรม จำนวน ประเภท): ใช้ฉนวนแผ่นที่ยืดหยุ่นเพื่อวัดแรงดัน ฉนวนแผ่นคำนึงถึงความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับแรงดัน หลังจากนั้นความยืดหยุ่นของฉนวนแผ่นจะถูกแปลงเป็นค่าแรงดัน

Capsule pressure gauge (แคปซูล จำนวน ประเภท): ประเภทนี้ใช้สองแผ่นฉนวนในการวัดแรงดัน แผ่นฉนวนจะแบ่งส่วนกันด้วยวิเศษที่ห่างไกล วิเศษที่มีประโยชน์คือการช่วยให้ส่วนแหล่งจ่ายแรงกระทบเดียวกันแต่แรงดันที่แตกต่างกันทำเหมือนกับกัน

Absolute pressure gauge (แอบโซลูท จำนวน ประเภท): ใช้สำหรับวัดแรงดันในระดับเอบเซรลูตจากภายนอก รวมถึงบรรยากาศรอบๆ และมีสเกลที่แสดงค่าแรงดันบนอุปกรณ์วัด

Differential pressure gauge (ดิฟเฟอเรนเชียล จำนวน ประเภท): ใช้ในการวัดแรงดันที่แตกต่างกันในสองจุดหรือมากกว่า โดยการใช้แบบหลอดภายในและภายนอกที่ใช้ฉนวนในการวัดแรงดัน

Bellows pressure gauge (เบลโลว์ จำนวน ประเภท): ประกอบด้วยท่อเหล็กที่ย่อส่วนพิเศษโดยวัสดุที่ยืดหยุ่น ใช้ในการนำเสนอค่าแรงดันในรูปแบบที่ละเอียดและทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ

Manometer pressure gauge (แมนโนเมตเตอร์ จำนวน ประเภท): ประเภทนี้ใช้สายรัดผู็ให้แรงกระทบและการยืดหยุ่นในการวัดแรงดัน และมีสเกลที่แสดงค่าแรงดันบนอุปกรณ์วัด

Piezometer pressure gauge (พิซโซมิเตอร์ จำนวน ประเภท): ระดับน้ำฟ้าภายในต้นวัดน้ำแบบนิ่ว การวัดน้ำและดึงน้ำฝาดทำสำหรับอุปกรณ์วัดแรงดันในภาพการยืดหยุ่นและการกลับค่าช่องสังเกตเป็นค่าแรงดัน

การเลือกใช้ pressure gauge ให้เหมาะสมกับงาน

ในการเลือกใช้ pressure gauge คุณสมบัติและประเภทของ pressure gauge เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการวัดแรงดัน โดยคลำใจสิ่งต่างๆ เช่น ลักษณะแวดล้อม ลักษณะการใช้งาน และความต้องการในการวัดแรงดันนั้น

 • มีประเภทของ pressure gauge หลากหลาย เช่น Bourdon tube pressure gauge, Diaphragm pressure gauge, Capsule pressure gauge, Absolute pressure gauge, Differential pressure gauge, Bellows pressure gauge, Manometer pressure gauge, และ Piezometer pressure gauge
 • แต่ละประเภทของ pressure gauge มีลักษณะและวัสดุที่ใช้ในการผลิตที่แตกต่างกัน
 • ควรตรวจสอบคุณสมบัติของแต่ละประเภท pressure gauge เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างประเภทและเลือกใช้งานที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการ

การเลือกใช้ pressure gauge ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในงานอุตสาหกรรม เพราะสามารถช่วยให้เราได้ความถูกต้องและน่าเชื่อถือในการวัดแรงดันของน้ำมัน น้ำ และอากาศในการทำงานต่างๆ

ตัวอย่างเลือกใช้ pressure gauge ให้เหมาะสมกับงาน

ประเภทของงานประเภทของ pressure gaugeคุณสมบัติที่สำคัญ
งานอุตสาหกรรมยานยนต์Bourdon tube pressure gaugeความทนทานต่อการสั่นสะเทือนและความแม่นยำในการวัดแรงดัน
งานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มDiaphragm pressure gaugeความเป็นฟันผลในสภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านอาหารและเครื่องดื่ม
งานการผลิตCapsule pressure gaugeความสั่นสะเทือนและความต้านทานต่อสารเคมี

ในการเลือกใช้ pressure gauge ให้เหมาะสมกับงาน ควรพิจารณาประเภทของ pressure gauge และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของงานดังกล่าวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประโยชน์ของ pressure gauge ในการวัดแรงดันของน้ำมัน

pressure gauge มีความสำคัญอย่างมากในการวัดแรงดันของน้ำมันในระบบต่างๆ ทั้งในระบบเครื่องยนต์รถยนต์ ระบบหล่อลื่นในอุตสาหกรรม หรือระบบน้ำมันในงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในระบบเครื่องยนต์รถยนต์ เครื่องจักรกล และเครื่องจักรไฟฟ้า การวัดแรงดันของน้ำมันเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ระบบทำงานอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถใช้ pressure gauge เพื่อวัดความดันของน้ำมันในระบบเพื่อตรวจสอบความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานหรืออุบัติเหตุต่างๆ ช่วยป้องกันความเสียหายของระบบและสภาพแวดล้อมรอบข้าง

การใช้ pressure gauge ในระบบหล่อลื่นในอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากความแม่นยำของการวัดแรงดันของหล่อลื่นส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ การใช้ pressure gauge ช่วยในการตรวจเช็คและบำรุงรักษาค่าดันของหล่อลื่นเพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ตัวอย่างประโยชน์ของ pressure gauge ในการวัดแรงดันของน้ำมัน:

 • การตรวจสอบระดับน้ำมันในเครื่องยนต์รถยนต์
 • การวัดแรงดันในระบบหล่อลื่นในอุตสาหกรรม
 • การตรวจเช็คความดันในระบบน้ำมันในงานอุตสาหกรรมอื่นๆ
 • การตรวจสอบและบำรุงรักษาค่าดันของห้างหุ้ม and gaskets

การใช้ pressure gauge ช่วยในการตรวจสอบและรักษาค่าดันของน้ำมันในระบบต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ระบบทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบค่าดันได้แม้อุปกรณ์ภายในระบบเป็นเอกลักษณ์และช่วยป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดกับระบบและอุปกรณ์รอบข้าง

ประโยชน์ข้อดี
วัดความดันของน้ำมันช่วยตรวจสอบและบำรุงรักษาค่าดันของน้ำมันในระบบ
ป้องกันความเสียหายของระบบช่วยเตือนเมื่อค่าดันของน้ำมันผิดปกติ เพื่อป้องกันความเสียหายและขัดขวางการทำงานของระบบ
ความแม่นยำมีความแม่นยำในการวัดแรงดันของน้ำมันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำ
ความปลอดภัยช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบและอุปกรณ์ที่ใช้น้ำมัน

ประโยชน์ของ pressure gauge ในการวัดแรงดันของน้ำ

pressure gauge เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการวัดแรงดันของน้ำในระบบท่อประปาและระบบน้ำในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในสถานที่ให้บริการน้ำประปาและระบบประปาของอาคารซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการใช้งานประจำวัน

การวัดแรงดันของน้ำ

การใช้ pressure gauge ในการวัดแรงดันของน้ำทำให้เราสามารถตรวจสอบและควบคุมความดันของน้ำได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจำเป็นสำหรับการรักษาคุณภาพของระบบน้ำซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของระบบน้ำ

การวัดแรงดันของน้ำด้วย pressure gauge ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบว่าน้ำมีความดันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานตามปกติหรือไม่ รวมถึงช่วยตรวจสอบการรั่วไหลหรือสภาพที่น้ำมีปัญหา เช่น การอุดตันในท่อน้ำ การรั่วไหลหรือการชำรุดของระบบ

นอกจากนี้ pressure gauge ยังช่วยให้เราสามารถปรับค่าความดันของน้ำให้เหมาะสมกับการทำงานตามความต้องการของระบบ โดยทำให้เราสามารถออกแบบและปรับการทำงานของระบบน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้

ประโยชน์ของ pressure gauge ในการวัดแรงดันของอากาศ

pressure gauge มีประโยชน์ในการวัดและทดสอบระบบลมและระบบอากาศที่สำคัญในอุตสาหกรรมและการใช้งานอื่นๆ

pressure gauge เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดแรงดันของอากาศในระบบต่างๆ เช่น ระบบการทำความเย็นและความร้อนในอาคาร ระบบลมอัดในเครื่องจักรกลทางอุตสาหกรรม ระบบกำลังลมในการบริหารจัดการปั๊มน้ำและอุปกรณ์ในโรงงาน รวมถึงระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งอากาศและวัตถุอื่นๆ อีกด้วย

การวัดแรงดันของอากาศถือเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินและควบคุมสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบต่างๆ ดังนั้น pressure gauge เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการตรวจสอบและปรับการทำงานของระบบอากาศให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

เมื่อใช้ pressure gauge ในการวัดแรงดันของอากาศ ผู้ใช้จะสามารถตรวจสอบได้ว่าระบบอากาศมีความเสถียรและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ หากมีค่าแรงดันที่ผิดปกติ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

ดังนั้น การใช้ pressure gauge ในการวัดแรงดันของอากาศเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาและดูแลระบบอากาศให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อความปลอดภัยของการใช้งานทั้งในอุตสาหกรรมและการใช้งานทั่วไป

ประโยชน์ของ pressure gauge ในการวัดแรงดันของหม้อไอน้ำ

การใช้ pressure gauge ในการวัดแรงดันของหม้อไอน้ำมีประโยชน์อย่างมากและสำคัญ โดยสามารถแสดงค่าความดันของน้ำภายในหม้อไอน้ำหรือระบบทำความร้อนได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ ซึ่งการทรงตัวของระบบน้ำภายในหม้อไอน้ำเป็นเอกลักษณ์และคำนึงถึงความรอบคอบของการทำงาน ในบางกรณียังสามารถใช้ pressure gauge เพื่อดูระดับน้ำภายในหม้อไอน้ำได้

ประโยชน์ของ pressure gauge ในการวัดแรงดันของหม้อไอน้ำ

การวัดแรงดันของหม้อไอน้ำถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการควบคุมความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบทำความร้อน ด้วยความแม่นยำที่สูงของ pressure gauge ผู้ดูแลระบบสามารถทราบและตรวจสอบค่าความดันของน้ำในหม้อไอน้ำได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะช่วยในการปกป้องระบบหม้อไอน้ำจากการทำงานที่ไม่เหมาะสมและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ประโยชน์ของ pressure gauge ในการวัดแรงดันของงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ

pressure gauge เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำคัญในการวัดแรงดันในงานอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากงานยานยนต์ การแพทย์ อาหารและเครื่องดื่ม การผลิต และพลังงานที่เราได้พูดถึงในส่วนอื่นของบทความนี้

ในการใช้งานในงานอุตสาหกรรมเครื่องจักร เครื่องกล และอื่นๆ pressure gauge ใช้ในการวัดแรงดันเพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของระบบ ตัวอย่างเช่น pressure gauge ใช้ในงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรในการติดตามแรงดันในส่วนต่าง ๆ ของระบบ เพื่อตรวจสอบความแม่นยำของการทำงาน และการป้องกันเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดปกติของแรงดัน

สำหรับระบบการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐาน ทำให้การวัดแรงดันเป็นสิ่งสำคัญ เช่น pressure gauge ใช้ในระบบส่งกำลังของน้ำและอากาศในเครื่องผสม ระบบหล่อลื่น หรือระบบน้ำในการตั้งรั้วกั้นสะอาด

อุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น ระบบพลังงาน ระบบน้ำยา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการวัดแรงดันของงานอุตสาหกรรมหลายประเภทยังมีการใช้งาน pressure gauge เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อประสานงานและปรับแต่งระบบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

วัสดุที่ใช้ใน pressure gauge

วัสดุคุณสมบัติ
ทองเหลืองทนทานต่อสารเคมี และต้านทานการกัดกร่อน
สแตนเลสเหล็กทนทานต่อความร้อนและสารเคมี มีความทนทานในสภาวะที่เป็นกรดและด่าง
อะลูมิเนียมนิกเกิลเบาและไม่สนิทสนม มีความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี

pressure gauge ใช้วัสดุที่หลากหลายเพื่อให้ได้คุณภาพและความทนทานที่เหมาะสมกับการใช้งาน การเลือกใช้วัสดุขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและประสิทธิภาพที่ต้องการในการวัดแรงดัน แต่ละวัสดุมีคุณสมบัติและพลังจับติดต่อสารเคมีที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุใน pressure gauge จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการผลิต pressure gauge ที่คุณภาพและเป็นเส้นทางที่ดีในการใช้งาน

สรุป

การวัดแรงดันเป็นส่วนสำคัญในหลายๆ ระบบและอุตสาหกรรม เพื่อให้งานทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ประเภทของ pressure gauge มีหลากหลายรูปแบบ แต่ละแบบมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น Bourdon tube pressure gauge ที่ใช้หลักการของหลอดบูรณ์, Diaphragm pressure gauge ที่ใช้หลักการของแผ่นเยื้อง, และ Capsule pressure gauge ที่ใช้หลักการของแคปซูล การเลือกประเภทของ pressure gauge ที่เหมาะสมกับงานเป็นสิ่งสำคัญ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการทำงาน เมื่อเลือกใช้ pressure gauge ที่เหมาะสม จะช่วยให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัสดุที่ใช้ในการผลิต pressure gauge มีความหลากหลาย เช่น ทองเหลือง สแตนเลสเหล็ก และอะลูมิเนียมนิกเกิล วัสดุเหล่านี้ถูกเลือกใช้ใน pressure gauge เพื่อให้ได้คุณภาพและความทนทานที่เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งนี้ความแม่นยำและคุณภาพของ pressure gauge เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อาจมีความกดอากาศสูง อุณหภูมิสูง หรือสารเคมีเป็นอันตราย

เพื่อให้เข้าใจและเลือกใช้ pressure gauge ได้อย่างถูกต้อง ควรทราบประเภทและคุณสมบัติของ pressure gauge ต่างๆ โดยสามารถศึกษาข้อมูลในตัวอ้างอิงนี้เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น

Table of Contents

Latest Post

diaphragm valve หน้าที่

วาล์วไดอะแฟรม หน้าที่และการประยุกต์ใช้

วาล์วไดอะแฟรมเป็นวาล์วแผ่นปิดที่มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการไหลของของเหลวในหลากหลายอุตสาหกรรม เราใช้วาล์วไดอะแฟรมเพื่อให้ของเหลวไหลผ่านหรือหยุดไหลตามที่เราต้องการ วาล์วไดอะแฟรมประกอบด้วยวาล์วแผ่นปิดที่สัมผัสกับของเหลวและมีลักษณะพิเศษในการทำงาน

...
diaphragm seals for pressure transmitters

ซีลไดอะแฟรมสำหรับตัวส่งสัญญาณแรงดัน

สวัสดีทุกท่าน! เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปสำรวจเกี่ยวกับซีลไดอะแฟรมสำหรับการวัดแรงดันในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ

...
diaphragm seals

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมสำหรับอุตสาหกรรม

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมเป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันที่มีความสำคัญสูงในอุตสาหกรรมในไทย แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมคือชิ้นส่วนที่ถูกใช้ในระบบวัดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมต่างๆ มีหลายรูปแบบตามการใช้งาน

...