บริษัท เรเดียส โกลบอล จำกัด info@radiusglobal.co.th , Tel : 02-041-5092 , 095-296-2968

ข้อมูลสินค้าและบทความ เกี่ยวกับเครื่องมือวัด , เกจวัดแรงดัน , ไดอะแฟรมซีล , วาล์ว ฯลฯ

Category: Pressure Sensor

Pressure Sensor คืออะไร ?

Pressure Sensor หรือ คือ เครื่องมือวัดความดันที่วัดแรงดันที่กระทำโดยของเหลว (ก๊าซหรือของเหลว) โดยจะแปลงแรงดันนี้เป็นสัญญาณไฟฟ้า เช่น 4~20mA ที่สามารถวัดและวิเคราะห์ได้โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือระบบควบคุม

Pressure transmitter sensor 4 20mA เพรสเชอร์ ทรานสมิตเตอร์ 5
Pressure Transmitter รุ่น TR-3000

อุตสาหกรรมที่นิยมใช้ Pressure Sensor

เซ็นเซอร์ความดันถูกนำมาใช้ในการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ มีบทบาทสำคัญในการวัดและติดตามความดันในระบบต่างๆ มากมาย เช่น:

 1. กระบวนการทางอุตสาหกรรม: เซ็นเซอร์ความดันใช้ในการผลิตและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบและควบคุมความดันในท่อ ถัง และเครื่องจักร ช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของระบบเหล่านี้
 2. ยานยนต์: ในยานพาหนะ เซ็นเซอร์ความดันใช้ในการตรวจสอบแรงดันลมยาง แรงดันน้ำมันเครื่อง และแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง มีส่วนช่วยในเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
 3. การบินและอวกาศ: เซ็นเซอร์ความดันมีความสำคัญในเครื่องบินและยานอวกาศในการวัดความดันในห้องโดยสาร ระดับความสูง และพารามิเตอร์ที่สำคัญอื่นๆ
 4. อุปกรณ์การแพทย์: ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ เซ็นเซอร์ความดันถูกนำมาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องช่วยหายใจ และปั๊มแช่ เพื่อตรวจสอบและควบคุมความดันได้อย่างแม่นยำ
 5. การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม: เซ็นเซอร์ความดันใช้ในสถานีตรวจอากาศ สมุทรศาสตร์ และการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อวัดแรงดันบรรยากาศและน้ำ
 6. HVAC (การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ): เซ็นเซอร์ความดันช่วยควบคุมและปรับแรงดันอากาศภายในระบบ HVAC ให้เหมาะสมเพื่อการทำความร้อนและความเย็นที่มีประสิทธิภาพ
 7. เครื่องใช้ไฟฟ้า: อุปกรณ์ผู้บริโภคบางชนิด เช่น สมาร์ทโฟน มีเซ็นเซอร์วัดแรงกดเพื่อให้ข้อมูลระดับความสูงและระดับความสูงสำหรับการนำทางและการติดตามการออกกำลังกาย

Pressure Sensor คืออะไร ?

Pressure Sensor หรือ คือ เครื่องมือวัดความดันที่วัดแรงดันที่กระทำโดยของเหลว (ก๊าซหรือของเหลว) โดยจะแปลงแรงทางกายภาพนี้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถวัดและวิเคราะห์ได้โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือระบบควบคุม

Pressure transmitter sensor 4 20mA เพรสเชอร์ ทรานสมิตเตอร์ 5
Pressure Transmitter รุ่น TR-3000

อุตสาหกรรมที่นิยมใช้ Pressure Sensor

เซ็นเซอร์ความดันถูกนำมาใช้ในการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ มีบทบาทสำคัญในการวัดและติดตามความดันในระบบต่างๆ มากมาย เช่น:

 1. กระบวนการทางอุตสาหกรรม: เซ็นเซอร์ความดันใช้ในการผลิตและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบและควบคุมความดันในท่อ ถัง และเครื่องจักร ช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของระบบเหล่านี้
 2. ยานยนต์: ในยานพาหนะ เซ็นเซอร์ความดันใช้ในการตรวจสอบแรงดันลมยาง แรงดันน้ำมันเครื่อง และแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง มีส่วนช่วยในเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
 3. การบินและอวกาศ: เซ็นเซอร์ความดันมีความสำคัญในเครื่องบินและยานอวกาศในการวัดความดันในห้องโดยสาร ระดับความสูง และพารามิเตอร์ที่สำคัญอื่นๆ
 4. อุปกรณ์การแพทย์: ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ เซ็นเซอร์ความดันถูกนำมาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องช่วยหายใจ และปั๊มแช่ เพื่อตรวจสอบและควบคุมความดันได้อย่างแม่นยำ
 5. การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม: เซ็นเซอร์ความดันใช้ในสถานีตรวจอากาศ สมุทรศาสตร์ และการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อวัดแรงดันบรรยากาศและน้ำ
 6. HVAC (การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ): เซ็นเซอร์ความดันช่วยควบคุมและปรับแรงดันอากาศภายในระบบ HVAC ให้เหมาะสมเพื่อการทำความร้อนและความเย็นที่มีประสิทธิภาพ
 7. เครื่องใช้ไฟฟ้า: อุปกรณ์ผู้บริโภคบางชนิด เช่น สมาร์ทโฟน มีเซ็นเซอร์วัดแรงกดเพื่อให้ข้อมูลระดับความสูงและระดับความสูงสำหรับการนำทางและการติดตามการออกกำลังกาย

สรุป

Pressure Sensor มีหลายประเภท รวมถึงเซ็นเซอร์เพียโซอิเล็กทริก คาปาซิทีฟ สเตรนเกจ และเซ็นเซอร์ระบบไมโครไฟฟ้าเครื่องกล (MEMS) การเลือกประเภทเซ็นเซอร์ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของการใช้งาน เซ็นเซอร์เหล่านี้จำเป็นสำหรับการรักษาความปลอดภัย ความแม่นยำ และประสิทธิภาพในระบบและอุปกรณ์ทางเทคนิคที่หลากหลายPressure Sensor ทั้งหมด

บทความเกี่ยวกับ Pressure Sensor