บริษัท เรเดียส โกลบอล จำกัด info@radiusglobal.co.th , Tel : 02-041-5092 , 095-296-2968

ข้อมูลสินค้าและบทความ เกี่ยวกับเครื่องมือวัด , เกจวัดแรงดัน , ไดอะแฟรมซีล , วาล์ว ฯลฯ

Category: เครื่องมือวัดความดัน

พาไปรู้จักเครื่องมือวัดความดันทุกชนิด ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตได้อย่างเห็นผล radiusglobal จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจเครื่องมือวัดความดัน ประเภทเครื่องมือวัดความดัน และการเลือกใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้คุณเลือกใช้เครื่องมือและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

เครื่องมือวัดความดัน icon

เครื่องมือวัดความดัน คืออะไร ?

เครื่องมือวัดความดัน คือ อุปกรณ์ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถอ่านค่าแรงดันที่อยู่ในระบบปิดได้ เพื่อการควบคุม เพิ่มผลผลิต และป้องกันอันตราย อันอาจเกิดจากแรงดันส่วนเกิน เครื่องมือวัดแต่ละประเภทมีหน้าที่การทำงานต่างกัน โดยผู้ใช้งานให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ เช่น เพื่ออ่านค่าความดัน เพื่อตัดต่อการทำงานของอุปกรณ์ หรือการควบคุมอุปกรณ์ ด้วยสัญญาณ 4-20mA เป็นต้น

ในที่นี้เราจะพูดถึงเครื่องมือวัดความดันในอุตสาหกรรมเท่านั้น ไม่รวมเครื่องมือวัดความดันทางการแพทย์

เครื่องมือวัดความดัน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ?

เครื่องมือวัดความดันที่ใช้กันโดยทั่วไปมีทั้งหมด 3 ประเภท โดยมีรายการดังต่อไปนี้ครับ

เกจวัดแรงดัน

เกจวัดแรงดัน_pressure gauge_ออกหลัง_nuovafima_wika_gb63_octa_เกจวัดแรงดันลมW_GB63_Range_25_alt

เกจวัดแรงดัน(Pressure Gauge) คือ เครื่องมือสำหรับอ่านค่าแรงดัน โดยจะแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขบนหน้าปัด โดยสามารถแบ่งตามย่านการวัดได้ดังนี้ Vacuum Gauge, Normal Gauge และ Compound Gauge หน่วยความดันที่แสดงบนเกจวัดแรงดัน ได้แก่ bar, psi, kPa, mmHg โดยหน่วยดังกล่าวจะพบได้บ่อยที่สุด

สวิทช์ความดัน

diaphragm seal ไดอะแฟรม ซีล with pressure switch octa Danfoss front

สวิทช์ความดัน(Pressure Switch) คือ เครื่องมือวัดความที่ทำหน้าที่ตัดต่อความดันแบบ On-Off และสามารถตั้งค่าดิฟ(Difference) เพื่อหน่วงแรงดันให้ตัดต่อตามที่ต้องการ อ่านต่อ

เซนเซอร์แรงดัน

pressure transmitter tr3000 octa

เซนเซอร์แรงดัน(Pressure Sensor) ประเภท Pressure Transmitter เป็นอุปกรณ์วัดความดันที่สามารถแปลงแรงดันเป็นสัญญาณ 4-20 mA เพื่อควบคุมการเร่งหรี่ได้ อ่านต่อ

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องมือวัดความดัน

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องมือวัดความดัน คือ อุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งคู่กันได้ โดยอุปกรณ์แต่ละชนิดทำหน้าที่แตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ โดยอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องมือวัดความดัน ได้แก่

ไดอะแฟรมซีล

ไดอะแฟรมซีล(Diaphragm Seal) คือ อุปกรณ์เสริมที่ทำหน้าที่ปกป้องเครื่องมือวัดความดันทำงานผิดพลาด

หลักการทำงานคือใช้แผ่นไดอะแฟรมที่มีลักษณะเป็นคลื่น เป็นตัวกั้นระหว่างของไหลในระบบและเครื่องมือวัด โดยแรงดันจะถูกส่งผ่านแผ่นไดอะแฟรมนั่นเอง

ไซฟ่อน

ไซฟ่อน(Syphon) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของของไหลที่สูงเกินกว่าที่เครื่องมือวัดความดันสามารถรับได้ โดยอาจเรียกว่า “หางหมู” หรือ “ไส้ไก่” ก็เป็นความหมายเดียวกัน

การเลือกเครื่องมือวัดความดัน

วิธีการเลือกเครื่องมือวัดความดันควรเลือกตามการใช้งานให้เหมาะสม โดยมีตัวอย่างการใช้งานดังนี้ครับ

  • อ่านค่าความดัน: หากคุณต้องการเพียงอ่านค่าความดัน เลือกใช้เพียงเกจวัดแรงดันก็เพียงพอครับ
  • ตัดต่อการทำงานของอุปกรณ์: หากต้องการสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์ เช่นปั๊มน้ำ ควรเลือกใช้ สวิทช์แรงดัน เพราะสามารถตั้งค่า Diff ได้
  • ควบคุมอุปกรณ์ให้เร่งหรี่: หากคุณต้องควบคุมสัญญาณ 4-20mA เช่น เร่งหรี่วาล์ว ควรเลือกใช้เซนเซอร์แรงดันครับ

เครื่องมือวัดความดันจากเรเดียสโกลบอล

บทความเกี่ยวกับเครื่องมือวัดความดัน